Menu
  English

  Pilotketen PsychoGeriatrie/3D observatie regio Rotterdam

  Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

  J. Lange,de, S. Jedeloo | Rapport | Publicatiedatum: 01 september 2012

  Rapport monitoring en evaluatieonderzoek

  Voor oudere patiënten die (vaak acuut) worden opgenomen in het ziekenhuis voor een somatische ingreep en bij wie een vermoeden bestaat van psychogeriatrische problemen waardoor ze niet aansluitend aan de behandeling terug kunnen naar hun thuis, is de kwaliteit en continuïteit van (na)zorg vaak onvoldoende. Het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) en verpleegzorginstellingen Laurens (locatie Stadzicht) en Aafje (locatie Schiehoven) zijn daarom het project “pilot Keten PG-3D observatie Regio Rotterdam” gestart. Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft in de periode februari 2011 – februari 2012 de pilot ondersteund met een monitoring- en evaluatieonderzoek zodat de betrokken ketenpartners indien nodig tussentijds de werkwijze kon verbeteren en bijstellen (plan-do-study-act cyclus). Daarnaast wilde men weten of werken volgens de ketenafspraken ook daadwerkelijk een verbetering is en wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn in de samenwerking. De pilot met evaluatieonderzoek bestond uit een periode van twee maal een half jaar (pilotfase 1 en pilotfase 2). Tussentijds vonden er projectgroepbijeenkomsten plaats waarin het verloop van de pilot is besproken o.a. aan de hand van het monitoring- en evaluatieonderzoek.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie