Menu Zoeken English

Camp COOL

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
J.N.T. Sattoe, S. Jedeloo, | Rapport | Publicatiedatum: 01 maart 2012

Resultaten van een evaluatieonderzoek.

Camp COOL is een activiteitenkamp voor 16 – 25 jarigen met een chronische nieraandoening. ‘COOL’ staat voor Communicatie, Ontplooiing, Ontmoeting en Lol. Het kamp wil jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid tijdens de transitieperiode van kindertijd naar volwassenheid. Uniek aan Camp COOL is het buddy-deelnemer concept. Jongeren die zelf eerder mee zijn geweest en de transitie naar de zorg voor volwassenen hebben doorlopen, leiden het kamp. Bijzonder is ook dat jongeren door de zorgverlener uit het ziekenhuis worden ‘verwezen’ en geen lid hoeven te zijn van een patiëntenorganisatie. De ervaringen met het kamp zijn positief, maar gegevens over de specifieke werkzame elementen van de opzet, de waardering van de deelnemers en de effecten van deelname op zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van de jongeren is nog niet systematisch in kaart gebracht. Het doel van het ‘Evaluatieonderzoek Camp COOL’ is om de ervaringen van deelnemers aan Camp COOL en het effect dat dit specifieke ondersteuningsprogramma op hen heeft in kaart te brengen. De vraagstelling luidt als volgt: 1) Wat zijn de ervaringen en waardering van jongeren met chronische nieraandoeningen die als buddy of deelnemer aan Camp COOL hebben meegedaan en welke effecten heeft deelname volgens hen en hun zorgverleners gehad op het zelf managen van hun aandoening en leven (d.w.z. op hun zelfstandigheid en maatschappelijke participatie). 2) Welke interesse bestaat er onder andere patiëntenorganisaties voor Camp COOL en welke mogelijkheden zijn er om dit concept te verbreden naar andere doelgroepen?

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen