Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam daagde politiek uit: stappen zijn geteld

  De politieke stappenstrijd: dhr. Von Martels (CDA) zet de meeste stappen!

  15 maart 2021

  Bewegen is – zeker in deze tijd – van groot belang voor onze gezondheid. Politici hebben hierbij een voorbeeldfunctie vinden Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool en Ambition by Sport Foundation. Zij hebben daarom Tweede Kamerleden uitgedaagd om in de weken in de aanloop naar de verkiezingen hun stappen te gaan tellen. Kamerleden van acht politieke partijen deden mee met dit initiatief. Net voor de verkiezingen van deze week. Hierbij de resultaten van beide rondes!

  Zowel in februari als in maart hebben de deelnemende Kamerleden een week lang hun stappen geteld. In beide telweken heeft dhr. Von Martels van het CDA de meeste stappen gezet. In de eerste week zette hij al ruim 30.000 stappen per dag. In de tweede week waren het er zelfs 35.600 gemiddeld per dag. Daarmee bleef hij dhr. Van Nispen (SP) net voor: hij zette in de tweede week gemiddeld 35.000 stappen per dag. Dhr. van der Lee (GroenLinks) eindigde op de derde plaats met een gemiddelde van 19.500 stappen per dag. 

  Gemiddelden per partij
  Als gekeken wordt naar de gemiddelden per partij, dan leidt de SP in beide telweken: de deelnemende SP-kamerleden zetten in de tweede week per dag gemiddeld ruim 25.000 stappen. Gevolgd door GroenLinks (ruim 22.000 stappen) en 50PLUS (ruim 15.000 stappen). Het grote aantal stappen van dhr. Von Martels kon niet voorkomen dat het CDA van een derde naar de zesde plaats zakte. 

  De resultaten van alle partijen in de eerste en tweede week worden hieronder in de Politieke
  Stappenbarometer weergegeven.

  Waarom is dit belangrijk?
  In verkiezingsprogramma’s wordt het belang van gezond gedrag en bewegen vaak benadrukt. Juist bij dit onderwerp gaat het echter niet alleen om woorden, maar om daden. Het is daarom heel mooi dat deze Kamerleden hebben laten zien bewegen serieus te nemen door deel te nemen aan dit initiatief. 

  De helft van de bevolking beweegt te weinig
  Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven en vermindert de kans op veel chronische aandoeningen. Zeker aandoedingen die verbandhouden met overgewicht. Denk aan diabetes en hart- en vaatziekten. Vooral in deze tijd, nu mensen meer stilzitten vanwege de genomen maatregelen in het kader van COIVD-19, is bewegen van groot belang. Bewegen is daarnaast ook leuk, je voelt je beter als je fysiek actief bent geweest. Het hoeft daarbij niet te gaan om intensief sporten, maar ook om gewoon wandelen. Het is niet voor niets dat bewegen door onze overheid wordt gestimuleerd. Helaas beweegt meer dan de helft van onze bevolking te weinig. Daar is dus nog een wereld te winnen!

  Initiatiefnemers
  De initiatiefnemers Hogeschool Rotterdam (
  lectoraat De Gezonde Wijk) en de Haagse Hogeschool (lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving) maken deel uit van Vitale Delta, een groot samenwerkingsverband van hogescholen. Dit project is in samenwerking met Ambition by Sport Foundation (een stichting die zich richt op het bevorderen van gezonde leefstijl).