Menu Zoeken English

Hogeschool Rotterdam daagt politiek uit: stappen tellen

De politieke stappenstrijd: SP, CDA en 50+ gaan aan de leiding
04 februari 2021

Bewegen is – zeker in deze tijd – van groot belang voor onze gezondheid. Politici hebben hierbij een voorbeeldfunctie vinden Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool en Ambition by Sport Foundation. Zij hebben daarom Tweede Kamerleden uitgedaagd om in de komende weken, naar aanloop van de verkiezingen, hun stappen te gaan tellen. Kamerleden van acht politieke partijen doen mee met dit initiatief. De uitkomsten van de eerste week zijn bekend: SP, CDA en 50+ gaan aan de leiding!

De Tweede Kamerleden gaan in februari en in maart een week lang hun stappen tellen en die met elkaar vergelijken. De uitkomsten van de eerste week zijn nu bekend: Maurits Von Martels (CDA) heeft tot nu toe de meeste stappen gezet, namelijk gemiddeld bijna 30.000 per dag! Als we kijken naar de gemiddelden per partij, dan gaat de SP aan de leiding. De deelnemende SP-Kamerleden zetten per dag gemiddeld een kleine 20.000 stappen. De resultaten van alle partijen worden hieronder weergegeven. Begin maart is er weer een stappentelweek.

De eerste politieke stappenbarometer:


Het aantal deelnemende Kamerleden wisselt per partij. Ook doen nog niet alle Kamerleden van deelnemende partijen mee. Daarom worden alleen de gemiddelden per politieke partij weergegeven. De initiatiefnemers verwachten dat de komende weken nog meer Kamerleden mee gaan doen. In het bijzonder worden Kamerleden uitgenodigd die gemiddeld minder stappen per dag zetten, maar die wel aan de meest gangbare beweegnorm van 10.000 stappen per dag willen komen.

Geen woorden maar daden
In veel verkiezingsprogramma’s wordt het belang van gezond gedrag en bewegen benadrukt. Juist bij dit onderwerp gaat het echter niet alleen om woorden, maar om daden. Het is daarom heel mooi dat deze Kamerleden laten zien bewegen serieus te nemen door deel te nemen aan dit initiatief om stappen te tellen.

De helft van de bevolking beweegt te weinig
Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven en vermindert de kans op veel chronische aandoeningen. Zeker aandoedingen die verbandhouden met overgewicht. Denk aan diabetes en hart- en vaatziekten. Vooral in deze tijd, nu mensen meer stilzitten vanwege de genomen maatregelen in het kader van COIVD-19, is bewegen van groot belang. Bewegen is daarnaast ook leuk, je voelt je beter als je fysiek actief bent geweest. Het hoeft daarbij niet te gaan om intensief sporten, maar ook om gewoon wandelen. Het is niet voor niets dat bewegen door onze overheid wordt gestimuleerd. Helaas beweegt meer dan de helft van onze bevolking te weinig. Daar is dus nog een wereld te winnen!

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers Hogeschool Rotterdam (
lectoraat De Gezonde Wijk) en de Haagse Hogeschool (lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving) maken deel uit van Vitale Delta, een groot samenwerkingsverband van hogescholen. Dit project is in samenwerking met Ambition by Sport Foundation (een stichting die zich richt op het bevorderen van gezonde leefstijl).

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen