Menu Zoeken English

Vitale Delta

Consortium van vier hogescholen zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk
Publicatiedatum: 23 oktober 2017

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen; Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Het consortium zet zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Toon:

Inleiding

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) dat de krachten bundelt van negentien lectoren. Zij richten zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning. De bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen en andere kennispartners (universiteiten en UMCs) op het terrein van zorgtechnologie wordt verstevigd. 

In de film zijn diverse betrokkenen aan het woord, waaronder de programmaleider,  wethouder van gemeente Leiden en hoogleraar Verplegingswetenschappen bij Erasmus MC.

 

Programmabeschrijving

In vier werkpakketten wordt ingezet op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht op de thema’s Ondersteund Vitaal (Zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (Bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (Integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (Zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals).

Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen en combineert de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen. Leidende principes in de werkpakketten zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat. Projecten richten zich op het wijkniveau en/of het individu.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen