Menu English

Openbare les ‘Renovatie van het Sociale’: een ontdekkingsreis

Naar een sociaal duurzame samenleving
22 november 2022

Op donderdag 10 november hield Erna Hooghiemstra haar openbare les ‘Renovatie van het Sociale: een ontdekkingsreis’. Hoe versterken we sociaal weefsel in de stad. En wat is de cruciale rol van sociaal werk daarbij? Hoe komen we samen verder? De film van de openbare les en de digitale publicatie zijn gelanceerd.

Hoe belangrijk is sociaal?

Wat betekent het coronavirus voor bewoners in deze wijken? Vroeg Erna aan een sociaal werker gepokt en gemazeld. Die deze wijken en bewoners als geen ander kent. Antwoord: alle al bestaande problemen zijn versterkt, scherper geworden, dieper en ingrijpender. De mensen verloren hoop. Minder sociaal betekent: nog wankeler staan. En helemaal hersteld is het nog niet, terwijl de volgende crisissen alweer over ons heen rollen. Dit laat zien hoe belangrijk sociaal is.

Corona heeft ons meer geleerd:

We hebben ervaren hoe het is om af te wijken van een eenmaal ingeslagen pad, om te gaan met onzekerheden en creatieve andere manieren te zoeken om er toch te komen. Daarbij hebben we elkaar nodig. Dat is de kern van sociale innovatie. Een andere kern is dat er meerdere perspectieven zijn die werken aan een steviger sociaal.

“We may be sure that when Noah was building the Ark someone was writing a book called This Changing World, and though the manuscript will have perished in the Deluge it is possible to make a good guess at what it was like. It pointed with approval to recent scientific discoveries, denounced superstition and obscurantism, urged the need for radical educational reform and greater equality of the sexes and probably had a chapter on the meaning of modern poetry. Its central thesis was that nothing is permanent but that everything is all for the best. The phrases ‘this is an age of transition’ and ‘we live amid rapid and startling changes’ occurred on almost every page, and perhaps the author remembered them with a certain bitterness as he went bubbling down into the dark waters.” 

Hoe komen we tot een structurele oplossing?

Ooit was het antwoord: transities. Inmiddels weten we dat beleid het niet oplost. We moeten meer aansluiten op alledaagse krachten. Er is een sociale opknapbeurt nodig: Een renovatie van het sociale. Maak gebruik van initiatieven van onderop, kennis van mensen zelf, ideeën vanuit het hart, bijvoorbeeld kookclubjes of plannen voor een buurtinrichting. Er is enorm veel potentie die nu onderbenut wordt. Ga niet alleen maar Samen op zoek.

De ontdekkingsreis

Het lectoraat is van start gegaan met een verkenning. Met een Rotterdams reisgezelschap, in de grote gele schoolbus van ‘Drive To Connect’ (www.drivetoconnect.nl), met een bevlogen eigenaar/chauffeur Hans van Meggelen en ‘reisleider’ Elizabeth van Twist (verbonden aan dit lectoraat vanuit Hogeschool Rotterdam), zijn er drie busreizen gemaakt langs Rotterdamse buurten, waar gesprek zijn gevoerd met de bewoners en werkers.

Gezamenlijkheid stond bij het idee voor die busreizen voorop, want één ding was meteen duidelijk toen Erna aan dit lectoraat begon: om van meerwaarde te zijn, moet het programma vanuit verschillende perspectieven tot stand komen, voortvloeien uit de vragen die leven in de praktijk van alledag en voortbouwen op de kennis die er al is. Het lectoraat verdient, kortom, een sociaal-innovatieve basis.

Etappe 1: Sociale samenhang

Wat is zo belangrijk aan sociale samenhang? Mensen willen heel graag iets voor elkaar betekenen maar wel op hun manier. Deze etappe ‘sociale samenhang’ heeft in ieder geval opgeleverd hoe belangrijk het is om sociale samenhang te versterken. En hoe zeer het onder druk staat. Meer verbinding tussen elkaar is heel erg hard nodig, maar eigenlijk te complex om te organiseren vanuit beleid. Het belangrijkste is om te zoeken naar de praktische aanknopingspunten. We moeten van wicked problem naar de alledaagse werkelijkheid.

‘’Geen sociale innovatie om de sociale innovatie, maar met een doel’’

Wat betekent ‘sociale samenhang’ in het dagelijks leven? Het gaat erom dat mensen zich thuis voelen,  gehoord en gezien worden. Dat kleine ontmoetingen tussen hele verschillende mensen gewoon zijn. Dat je je als bewoner inzet voor je medebewoner. Dat brengt een wereld van verschil met zich mee.

Etappe 2: Sociale innovatie

Het kernwoord is sociaal. Sociale innovatie is vernieuwend omdat het sociale centraal staat.

Erna Hooghiemstra is vier sociale dragers van sociale innovatie tegengekomen. Als we hieraan voldoen, dan kunnen sociaal innovatieve praktijken bijdragen aan structurele veranderingen.

  • Drager 1: sociaal-maatschappelijke impact
  • Drager 2: burgers centraal
  • Drager 3: samenwerking
  • Drager 4: al werkend en onderzoekend leren

De vier dragers worden verder uitgelegd in de digitale openbare les publicatie

Etappe 3: Sociaal werk

Sociale innovatie kan sociale samenhang echt structureel versterken. Maar dat gaat niet vanzelf. Wat voor rol kan sociaal werk hierbij spelen? In theorie is deze rol groot. Sociaal werkers zijn geknipt om te werken aan sociale samenhang en hun werkwijze past prima bij sociale innovatie. In de praktijk is deze rol helemaal niet zo groot. Hier wilt Erna verandering in brengen.

Sociale samenhang kan niet zomaar aan zijn eigen dynamiek overgelaten worden. De risico’s op ontwrichting zijn te groot. De consequenties voor grote groepen te zwaar. En beleid schiet te kort.

Sociaal innovatieve praktijken hebben veel potentie om echt tot structurele verbeteringen te komen. Vooral voor mensen die last hebben van tekorten aan samenhang. Maar deze praktijken hebben grote moeite om uit te groeien tot die betekenis.

Sociaal werkers staan juist dichtbij de leefwereld van mensen, ze zijn een spin in het web en zijn kunstenaar in het verzinnen van oplossingen. Sociaal werk heeft talenten genoeg maar ze zijn nu vaak nog latent. Er is veel meer aandacht nodig voor het versterken van die talenten.

Het programma

Het lectoraat Sociale Innovatie heeft als doel om niet alleen, maar samen het sociale domein te verbeteren. Daarbij wilt Erna graag samenwerken met partijen als de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, Brede Raad 010, Genero, Zorgvrijstaat, het Instituut voor Sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam, Experticentrum Maatschappelijke Innovatie, studenten en vele anderen.

Ik ga op reis en ik neem mee…

De reis is nog lang niet voorbij. Tijdens de openbare les is het publiek gevraagd wie het lectoraat wil/moet meenemen op reis.  Er kwamen tientallen suggesties, die op de volgende etappe worden meegenomen.

Wil je meer informatie of wil je mee op reis? Of ken jij iemand die op reis mee moet? Neem contact op met Erna!

Stuur een e-mail

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen