Menu
  English

  Water

  Onderzoekslijn van CoE HRTech

  In Rotterdam komt het water van alle kanten en bovendien in steeds grotere hoeveelheden tegelijk. Het zeewater stijgt. Piekbuien teisteren Rotterdam en tussen de buien door wordt het droger. De temperatuur gaat omhoog en de bodem zakt. Het is essentieel dat Rotterdam deze uitdagingen het hoofd kan bieden.

  Dijken en de Maeslantkering moeten hoog en sterk genoeg zijn. De stad moet het water van piekbuien kunnen bergen. En de kwaliteit van het water in rivieren en singels moet nog veel beter worden en blijven.Dat is geen gemakkelijke opgave want het vraagt om technische innovaties, ruimtelijke oplossingen en veranderingsbereidheid van burgers en professionals. Met drie lectoren, de opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en de beroepspraktijk pakken we deze uitdagingen aan. Met studenten ontwikkelen we sensoren en (onderwater)drones en zetten ze in, want meten is weten. Hoeveel water valt er lokaal in de stad? Wat is de kwaliteit van het water? Hoe sterk zijn de waterkeringen? 

  Data-science speelt hierbij een belangrijke rol. Studenten zijn uiterst vindingrijk in het bedenken van oplossingen die we testen, bijvoorbeeld infiltreerde verharding, maar ook technieken voor dijkverbetering en maatregelen om bedreigingen voor de waterkwaliteit te minimaliseren. Ruimtelijke planning staat ook hoog op de agenda. Wat doen we waar en wanneer want alles tegelijkertijd aanpakken is natuurlijk geen optie. Daarbij vergeten we niet dat we in 2050 volledig duurzaam en energieneutraal moeten zijn. Al deze vragen komen samen bij de Onderzoekslijn Water. Door actieve inzet van docenten en studenten dragen we bij aan het opleiden van toekomstige professionals die water het hoofd kunnen bieden. 

  Projecten

  Binnen deze onderzoekslijn

  Lectoren

  Aangesloten bij deze onderzoekslijn

  Onderzoekers

  Aangesloten bij deze onderzoekslijn