Menu
Zoeken English

Hoe ziet het onderwijs eruit in het collegejaar 2021-2022?

Hoe ziet onze hogeschool er – in grote lijnen - uit als we weer open zijn? We gaan in het collegejaar 2021-2022 terug naar de basis van voor de coronacrisis, waarbij het grootste deel van ons onderwijs in onze gebouwen plaatsvindt. Weer op locatie zijn, zal voor een aantal van ons voelen als een hernieuwde kennismaking met onze hogeschool. Hieronder lees je wat je kunt verwachten aan de hand van een zestal beloftes:

1 We leiden je op voor het werk van morgen
2 Onderwijs op locatie blijft onze basis
3 We versterken ons online onderwijs
4 We zorgen dat jij je (weer) bij ons thuis voelt
5 We helpen je succesvol studeren
6 We leren ook van jou

De invulling van de beloftes gebeurt bij elke opleiding op een manier die het beste bij de opleiding past. Voor veel studenten zal het studieplezier toenemen, simpelweg omdat we onze deuren weer volledig voor jullie mogen openen. Staat er iets in de weg om je studie goed op te kunnen pakken, dan staan we uiteraard voor je klaar. Dat was, is en blijft zo.

Op deze pagina lees je wat meer over onze beloftes.

We begrijpen dat het voor sommigen spannend zal zijn om weer fysiek naar onze gebouwen te komen, maar we verwachten dat als je ingeroosterd bent, je ook daadwerkelijk in de les op de hogeschool aanwezig bent. Het afgelopen studiejaar kon er door grotendeels online onderwijs rekening worden gehouden met studenten die om verschillende redenen niet naar de hogeschool durfden te komen. Door de overheidsversoepelingen en meer fysiek onderwijs vervalt die coulance. Alleen in zeer dringende gevallen, zoals die ook vóór de coronacrisis golden, kun je hierover met je decaan in gesprek. Ons onderwijs kan niet zo worden ingericht dat elk college zowel fysiek als online wordt aangeboden.

 

Als je gezondheidsklachten hebt die mogelijk passen bij het coronavirus, blijf dan thuis en laat je testen bij de GGD.

Omdat nu het studiejaar begint een groot deel van de bevolking is gevaccineerd en de besmettingsgraad laag ligt, hoeven we vanaf maandag 30 augustus geen anderhalve meter afstand meer te houden binnen onze gebouwen. Verder is de groepsgrootte bij een onderwijsactiviteit maximaal 75 personen. Meer informatie hierover vind je onder het kopje 'Welke maatregelen zijn er nog op de locaties?'.

We verwachten dat voor sommige opleidingssectoren specifieke hygiënemaatregelen gelden, bijvoorbeeld als fysiek contact nodig is zoals bij het praktijkonderwijs van een aantal opleidingen. Over deze maatregelen (zoals het gebruik van mondkapjes) zijn nog geen afspraken gemaakt. Als hogeschool zijn we wat dat betreft afhankelijk van wat de overheid besluit. Als hierover meer duidelijkheid is, informeren we je daar over.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft voor het onderwijs verschillende scenario’s geschetst voor (de start van) het studiejaar 2021-2022. De mogelijkheid bestaat dat er in het collegejaar 2021-2022 voor een andere scenario gekozen moet worden, omdat we volledig afhankelijk zijn van epidemiologische omstandigheden en de daarbij behorende maatregelen. Dat kan gunstiger uitpakken, maar ook minder gunstig. Mocht dit laatste het geval zijn, dan vallen we terug op het onderwijsscenario waar we het afgelopen studiejaar 2020-2021 mee gewerkt hebben. Dat betekent dat we die dingen op locatie roosteren die niet (goed) online kunnen.

Vanaf zaterdag 4 september 2021 biedt Hogeschool Rotterdam ook op zaterdag studieplekken aan. Studenten kunnen dan van 9:00 uur tot 16:00 uur gebruik maken van studieplekken op de locaties Kralingse Zoom en Academieplein. Het gaat om een pilot die duurt tot de kerstvakantie.

In verband met veiligheid en werkbaarheid heeft de hogeschool een aantal regels ingesteld op deze locaties op zaterdagen. Zo zullen er op die dagen huismeesters, toezichthouders en een receptie medewerker aanwezig zijn. Studenten hebben dan alleen toegang tot de open werkplekken.

Werkplekken van docenten en andere medewerkers zijn niet toegankelijk. Ook de parkeergarages zijn dan gesloten. Tijdens de vakanties en feestdagen zijn deze locaties gesloten op zaterdagen. Het is overigens niet de bedoeling dat studenten introducés meenemen.

De openstelling op zaterdagen zal geëvalueerd worden. Bij succes zal worden bekeken of deze twee locaties structureel open kunnen op zaterdagen en/of eventuele uitbreiding naar andere locaties nodig is.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen