Menu English

Verpleegkunde voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor, ook beschikbaar in deeltijd en duaal

 • Taal

  Nederlands

Word je graag uitgedaagd door lastige vragen? Dan is HBO-V iets voor jou! Je doet meer dan injecties geven en patiënten wassen. Je bent verantwoordelijk voor het gehele zorgproces.

Als verpleegkundige werk je met zieke of gezonde mensen. Bij zieke mensen staat verpleging en begeleiding centraal, bij gezonde mensen preventie. Als verpleegkundige op hbo-niveau draag je verantwoordelijkheid voor de gehele zorg rondom de patiënt. De stappen in het zorgproces doorloop je op basis van wetenschappelijke onderbouwing. Ook wordt het steeds belangrijker om de zorgvrager eigen regie te geven bij de zorg. Om deze studie te gaan doen en daarna als verpleegkundige te gaan werken, moet je daarom communicatief en analytisch zijn ingesteld.

Als student Verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam bereid je je voor op de verschillende rollen van een verpleegkundige. Deze rollen staan beschreven in het beroepsprofiel van de verpleegkundige BN2020. In de rol van zorgverlener ben je in staat om in complexe situaties zorg te verlenen. Je bent onder andere een samenwerkingspartner en organisator, die alle zorgactiviteiten door verschillende zorgverleners op elkaar afstemt. In de rol van kwaliteitsbevorderaar ben je als hbo-verpleegkundige nauw betrokken bij het verbeteren van kwaliteit van zorg en in de rollen van organisator en professional draag je bij aan innovaties in gezondheidszorg.  

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Verpleegkunde

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 24-08-2022 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddeld deze studie

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

1%

Werkloos

63%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

In je hele studie staan vier kernthema’s centraal: Persoonsgericht zorg verlenen, Kwaliteit van zorg, Organisatie van zorg en Preventie.  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar. 

Het eerste jaar

In het eerste leerjaar van de opleiding Verpleegkunde oriënteer je je op het werk van de verpleegkundige. Binnen dit werk krijg je te maken met verschillende rollen. Hierin ga jij je gedurende de opleiding in ontwikkelen. 

Bekijk de rollen als Verpleegkundige

Leeruitkomsten

Het onderwijs is opgebouwd rondom leeruitkomsten. Door deze leeruitkomsten aan te tonen laat jij zien dat je je als toekomstig verpleegkundige ontwikkelt. De verpleegkundige rol van zorgverlener staat daarin centraal en gaandeweg het jaar komen alle andere rollen aan de orde. Het onderwijs krijgt structuur aan de hand van verpleegkundige kernthema's (persoonsgericht zorg verlenen, kwaliteit van zorg, preventie en organisatie van zorg) en verpleegkundige domeinen (zoals activiteiten/rust; welbevinden; groei en ontwikkeling).

Je leert verpleegtechnische vaardigheden en professionele communicatievaardigheden en werkt aan je beroepshouding. Alles is erop gericht dat je dit leert integreren en toepassen in praktijksituaties. Leren doe je vaak samen met medestudenten en met coaching van docenten.

Na het eerste jaar

Tweede jaar

In het tweede jaar ga je het geleerde toepassen en een half jaar stage lopen. Dit kan bijvoorbeeld in de thuiszorg, een revalidatiecentrum, een verpleeghuis of het ziekenhuis. Het andere halfjaar ga je op school verder met de ontwikkeling van je beroepskennis en -vaardigheden.

De kernthema's en domeinen komen weer terug en de leeruitkomsten die je behaalt worden complexer. Zo leer je steeds zelfstandiger en in moeilijker situaties te werken.

Derde jaar

In jaar 3 zijn leren in de praktijk en theorie echt met elkaar verweven. In het hele derde jaar ga je een deel van de week in de praktijk aan de slag en een deel op school. Je zal aan meer complexe zorgsituaties werken dan in de voorgaande jaren en op je stage wordt langzamerhand meer zelfstandigheid van je verwacht.

Je kunt ervoor kiezen de opleiding vanaf het derde jaar duaal te volgen. Dan ga je in dienst bij een zorgorganisatie en doe je daar je praktijkonderwijs.

Vierde jaar

Jaar vier staat in het teken van de minor, de afstudeeropdracht en de afrondende stage (zie ook afstuderen en minoren).

In de minor kun je je ontwikkeling tot verpleegkundige verbreden of verdiepen: een ander perspectief toevoegen, bijvoorbeeld op gebied van arbeid en gezondheid of je verdiepen in een specifiek deel van verpleegkunde, zoals in communicatie of in de acute zorg. Het tweede semester loop je stage en werk je aan de afronding van je opleiding.

Aan het eind van dit jaar laat je zien dat jij jezelf ontwikkeld hebt tot die competente hbo-verpleegkundige die overal als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag kan.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in leerjaar 4 van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. We helpen je zoeken naar hoe je je steeds verder kunt ontwikkelen. Als student krijg je eencoach (docent) die je begeleidt en met jou de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een  peercoach aanvragen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In jaar twee loop je een half jaar stage en in jaar drie loop je het hele jaar stage. In het vierde jaar doe je na de minor ook nog een half jaar stage.

Loop mee met Jesse de Bruin, student Verpleegkunde, tijdens zijn tweedejaarsstage bij de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van het Erasmus MC.”

Leerlijn Sport en Bewegen

Ben jij sportief (in de breedste zin van het woord) en wil je dit in je toekomstige vakgebied meenemen? Volg dan vanaf het eerste jaar van deze opleiding de leerlijn Sport en Bewegen.

De leerlijn is een ideale aanvulling voor studenten die sport professioneel willen inzetten als middel in de sociale- en gezondheidszorg. Sport en bewegen dragen bij aan het vergroten van zelfmanagement en talentontwikkeling van mensen en bevorderen dus de geestelijke en sociale gesteldheid. Om deze reden worden steeds meer sportprogramma's ingezet. Denk daarbij aan het opzetten van sportprogramma's om jongeren beter te leren omgaan met elkaar of meer zelfvertrouwen te geven of om bij (oudere) mensen met een beperking van lichamelijke of geestelijke aard de zelfredzaamheid te vergroten.

Omvang

De leerlijn Sport en Bewegen duurt vier jaar en is vooral ingebed in de vrije ruimte van jouw opleiding, te weten; keuzevakken, stages, multidisciplinaire projecten, een speciale minor en je afstudeeronderzoek.

Certificaat

Bij het afronden van de leerlijn ontvang je bij je bachelordiploma een certificaat ‘sport en bewegen’.

Internationale mogelijkheden

Naast stage of projecten in Nederland biedt Hogeschool Rotterdam ook de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland. Misschien wil je later als verpleegkundige in het buitenland gaan werken of ben je vanuit het buitenland in Nederland gekomen om je studie te volgen en wil je graag stage lopen in je thuisland.

Een stage in het buitenland is uitdagend en leert je te werken in een andere cultuur, je een andere taal eigen te maken en om te gaan met culturele verschillen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals Afrika, Suriname, Denemarken en Zwitserland.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. In deze minor leer je onder andere hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten.

De jeugd is de gezondste leeftijdsgroep binnen onze samenleving. Maar tegelijkertijd is de jeugd ook kwetsbaar. De Raad voor Volksgezondheid wil de focus op ziekte en gezondheid verschuiven naar gedrag en gezondheid. Dit vraagt nogal wat van kinderen en jongeren met een beperking. En van de zorgprofessionals die met deze kinderen en jongeren werken. In deze minor ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk, op het terrein van de zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. De onderwerpen zijn ziekte-overstijgend en gaan over thema’s waar je als hulpverlener kennis van moet hebben om zorg te verlenen aan kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften.

Een meerderheid van de artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg krijgt regelmatig te maken met geweld. Het geweld leidt tot een verminderde kwaliteit van de gezondheidszorg en stress voor de werknemers. In Nederland krijgt ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg te maken met fysiek, verbaal of psychisch geweld. In deze minor verdiep je je in de achtergronden van geweld tegen hulpverleners en leer je deze ontwikkelingen in internationaal perspectief te plaatsen.

Ben jij avontuurlijk ingesteld? Durf jij de uitdaging aan om over jouw eigen grenzen, over de grenzen van je eigen opleiding en over de landsgrenzen te kijken? Ben jij nieuwsgierig en wil jij op zoek gaan naar duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen om gezondheidszorgverschillen terug te dringen? In deze minor word je uitgedaagd, in samenwerking met studenten van verschillende opleidingen en (internationale) opdrachtgevers, een bijdrage te leveren aan één van de vraagstukken gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen.

Tijdens deze minor leer je meer over vitale functies en hoe te handelen bij acuut zieke patiënten. Simulatieonderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Naast kennisontwikkeling staat kennismaking centraal met vraagstukken vanuit het acute werkveld zoals de Intensive Care Unit (ICU), Coronary Care Unit (CCU), Spoedeisende Hulp (SEH). Deze vraagstukken richten zich voornamelijk op thema’s van kwaliteit en veiligheid. Je gaat met deze vraagstukken aan de slag om tot een onderbouwd advies richting de praktijk te komen.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

In het vierde jaar werk je aan een afstudeeropdracht. Je kunt werken aan een probleem dat je zelf hebt gesignaleerd in de praktijk, maar ook in opdracht van een zorginstelling, de hogeschool of een andere partij in de gezondheidszorg, zoals het Kenniscentrum Zorginnovatie.

De bachelor Verpleegkunde leidt op tot professionele verpleegkundigen. Na het afronden van de bachelor verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam ben je in staat om te werken in alle zorgsettingen. De bachelor Verpleegkunde leidt op tot professionele verpleegkundigen. Onze missie is om Rotterdamse verpleegkundigen op te leiden die zelfredzaam, cultuursensitief, kritisch en innovatief zijn. Zij zijn inzetbaar binnen zorg, welzijn en wonen en hebben daarbij oog voor de problematiek van de grote stad.

Thema's

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

 

Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

 

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Als hbo-verpleegkundige ben je breed inzetbaar en kan je werken in veel verschillende soorten takken van de zorg. 

Werken in de wijk

Op dit moment is er veel vraag naar verpleegkundigen die werken in de wijk. Als wijkverpleegkundige kom je bij zorgvragers thuis en verleen je daar zorg.

Werken in het ziekenhuis

Kies je ervoor om in het ziekenhuis te gaan werken, dan heb je verschillende mogelijkheden als het gaat om specialismen. Zo kan je werken op de afdeling neurologie, de afdeling interne geneeskunde of bijvoorbeeld op een chirurgische afdeling. 

Werken in de ouderenzorg

Werk je liever met ouderen dan kan je bijvoorbeeld gaan werken in een verpleeghuis. Je draagt dan zorg voor mensen met dementie of somatisch zieken in hun laatste levensfase.

Overige mogelijkheden

Met je diploma kan je ook aan de slag in de psychiatrie en verslavingszorg, bij de GDD als jeugdverpleegkundige of voor het geven van voorlichting en vaccinaties. Je kan er ook voor kiezen om te gaan werken voor non-profit organisaties zoals Artsen zonder Grenzen.

Doorstuderen

Na het behalen van deze opleiding heb je veel mogelijkheden om door te studeren. Zo kan jij jezelf binnen een zorginstelling specialiseren tot bijvoorbeeld oncologieverpleegkundige of kinderverpleegkundige. Daarnaast zijn er verschillende masters die je kan volgen na je opleiding tot verpleegkundige. Zo kan je doorstromen naar de masteropleiding Advanced Nursing Practice of Physician Assistent van Hogeschool Rotterdam. Hiermee word je opgeleid tot verpleegkundig specialist. Om te kunnen starten met de master moet je wel minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Maar ook universiteiten bieden masters aan die toegankelijk zijn met de bachelor Verpleegkunde zoals verplegingswetenschappen of gezondheidswetenschappen. 

BIG-registratie

Na het behalen van de opleiding mag jij je registreren in het BIG-register. Dit is nodig om aan het werk te kunnen als hbo-verpleegkundige. Niet iedereen mag zich zomaar verpleegkundige noemen. Dit is geregeld in de wet BIG om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van zorgvragers te waarborgen.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2021 (publicatie april 2022)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen