Menu
  English

  Technische Bedrijfskunde deeltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

  • Taal

   Nederlands

  De opleiding Technische Bedrijfskunde deeltijd leidt professionals op die vaardig zijn in het (her)ontwerpen, verbeteren of innoveren van bedrijfsprocessen, organisaties en producten/diensten.

  Deeltijdstudenten maken tijdens de studie vaak loopbaanstappen binnen hun organisatie. Veel voorkomende functies waar de studenten in terecht komen zijn: projectleider, kwaliteitsengineer, bedrijfsleider, operationsmanager, business unit manager, verbetermanager, etc.

  De opleiding richt zich primair op de professionele ontwikkeling van de deeltijdstudent. We hebben de opleiding ingedeeld in acht themablokken die aansluiten op thema’s uit de beroepspraktijk. Wat je aan het einde van zo’n blok moet kunnen laten zien aan leeruitkomsten staat vast. Hoe je dat bereikt bepaal je zelf in overleg met je werkgever en docent. Hierbij is een te verwerven opdracht om actuele praktijkproblemen op te lossen een relevant aanknopingspunt voor je leren.

  Binnen themablokken bieden we op school verschillende onderwijsvormen aan waarmee we jouw vaardigheden trainen, een theoretisch basis geven en je samen met medestudenten en werkgever begeleiden in je leerproces om uiteindelijk de leeruitkomsten te bereiken.

  Binnen de kaders van het thema verwerf je een actueel praktijkvraagstuk om op te lossen voor het bedrijf. Daarmee draag je bij aan de verbetering van de organisatie, aan je leren en jouw positie binnen de organisatie.

  Aan het einde van het blok toon jij aan dat je de leeruitkomsten hebt behaald. Dat wordt dan beoordeeld in een assessment. Indien je de leerresultaten al eerder in je werk hebt behaald, en je kunt dat aantonen, dan kun je het assessment doorlopen zonder het onderwijs te hebben gevolgd.

  De beginnende deeltijdstudenten werken allemaal in technische bedrijven en willen zich professioneel ontwikkelen. Ze worden gekenmerkt door de bereidheid nieuwe wegen in te slaan, initiatieven te nemen, te leren en de wil zichzelf en de organisatie te ontwikkelen.

  Voorlichtingsactiviteiten

  Bekijk het aanbod en meld je aan
  Alles over de open dag van Technische Bedrijfskunde

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Leren door toepassing

  Binnen het onderwijs neem je deel aan verschillende onderwijswerkvormen. Hiermee verwerf je een theoretische basis, leer je methodisch werken en train je vaardigheden. Je werkt regelmatig nauw samen met medestudenten. Leuk en leerzaam om ook in de “keuken” van andere bedrijven te kunnen kijken en een netwerk op te bouwen.

  Het eerste jaar

  De opleiding bestaat uit 8 modules van een half jaar. De modules zijn gebaseerd op actuele thema’s uit de beroepspraktijk van technisch bedrijfskundigen. Van elk thema is beschreven wat je aan het einde geleerd moet hebben (leeruitkomsten). Een belangrijk onderdeel binnen een module van een half jaar is de opdracht die je uitvoert binnen je eigen organisatie. Daarbij ga je een praktijkvraagstuk oplossen dat relevant is voor jou en je werkgever.

  In het eerste jaar doorloop je twee blokken.

  In het eerste blok ga je een proces verbeteren in je eigen bedrijf. Hierbij begeleiden we je vanuit school hoe je dit aanpakt en organiseert. Tevens organiseren we colleges over de toe te passen theorie en vaardigheidstrainingen betreffende vaardigheden die je hierbij nodig hebt.

  In het tweede blok maakt de student een herontwerp van een bedrijfsproces waarbij specifiek gekeken wordt hoe technologie in te zetten met het doel om beter de strategische, tactische en operationele doelen van het bedrijf te realiseren.

  Na het eerste jaar

  Het tweede en derde jaar zijn op dezelfde manier opgebouwd als in het eerste jaar. De onderwerpen van de themablokken zijn:

  • Technology management
  • Operational Excellence
  • Supply chain management & Sourcing
  • Life cycle management (wordt wellicht ander alternatief aangeboden).

  Jaar vier bestaat uit een keuzeblok en het afstudeerproject.

   

  Toetsing

  Aan het einde van het blok lever je een portfolio in met daarin de producten die je hebt gemaakt, aan de hand waarvan je kunt aantonen dat je de leeruitkomsten van dit blok hebt behaald. In een gesprek met meerdere assessoren worden je portfolio en de leerresultaten besproken en beoordeeld.

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Aan een deel van je opleiding kun je je eigen invulling geven. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Met de praktijkopdrachten, die je in elk blok verwerft en uitvoert, geef je ook kleur aan je eigen opleiding.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen om de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Als technisch bedrijfskundige kun je kiezen uit een rijke verzameling van functies en beroepen zoals bedrijfsleider, productieleider, inkoper, productieplanner, industrieel verkoper, accountmanager, commercieel manager, organisatieadviseur, beleidsmedewerker, projectleider, logistiek manager en kwaliteitsengineer.

  Stelt marketingplannen op en zorgt voor de uitvoering van die plannen. Geeft leiding aan een marketingafdeling. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt marketingmedewerkers, vergroot de afzet van een product door marketingplannen op te stellen, geeft commerciële adviezen over nieuwe producten, maakt voorstellen voor reclamecampagnes en let op de behoeften van (mogelijke) afnemers en op de mogelijkheden die de markt biedt.

  Adviseert over bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld over informatiestromen, personeelsstructuur en organisatiestructuur). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, begeleidt veranderingsprocessen, onderzoekt het reilen en zeilen van bedrijven in de praktijk, voert gesprekken met onder meer medewerkers, afdelingschefs en managementteams, schrijft rapporten en leest vakliteratuur.

  Is eindverantwoordelijk voor de productieafdeling. De productiemanager is verantwoordelijk voor de realisatie van de afgesproken productiedoelstellingen in termen van planning, resultaat, kwaliteit en kosten. Bovendien draag je als productiemanager zorg voor een effectieve samenwerking tussen de productie, de technische dienst, de kwaliteitsdienst, de technologische dienst en de afdeling planning. Je hebt veelvuldig contact met inkoop, research & development, logistiek, customer service en financiën en onderhoudt contacten met strategische partners. Een goede productiemanager weet verschillende partijen te overtuigen om vernieuwingen door te voeren ten bate van de productie.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties