Menu
  English

  Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs deeltijd

  • Duur en startmoment

   Variabele duur (flexibele opleiding), start in september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Bachelor

  • Taal

   Nederlands

  Ga JIJ de technische medewerker van de toekomst opleiden? En heb je ambitie om leraar te worden? Dan is de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs wat voor jou!

  Aan professionals in het onderwijs worden hoge eisen gesteld. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en ook het technisch onderwijs is volop in beweging. Door de enorme vraag naar technisch personeel, voorziet de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (TBO) in een groeiende behoefte. TBO is een volwaardige bacheloropleiding waarmee je na afronding bevoegd bent om les te geven op mbo- en/of vmbo-scholen. TBO biedt maatwerk waardoor jouw studie varieert van 1 tot 4 jaar afhankelijk van wat je meeneemt.

   Topopleiding keuzegids 2024

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Visie op onderwijs

  Voor ons geldt dat deze visie een dubbele vertaling kent. Het onderwijs dat we bieden aan onze studenten, geven zij op hun beurt weer aan hun leerlingen (“teach as you preach”).

  Wij bieden toekomstbestendig onderwijs. Dat betekent voor ons dat de student zich bewust wordt van zijn eigen stijl en identiteit en vanuit daar leert effectief te handelen als leraar in steeds wisselende beroepssituaties. Het beroepshandelen staat hierbij centraal, waarbij de student gebruik maakt van kennis over vak, didactiek en pedagogiek.

  Visie op beroep

  We leiden op voor een breed werkveld: mbo, vmbo, vso, praktijkonderwijs. In het (v)mbo ligt de nadruk vooral op het beroep. De komende jaren staan in het teken van een groot tekort aan (technische) leraren, het advies van de onderwijsraad om meer nadruk te leggen op het beroep en de samenleving, waarin steeds meer aandacht is voor een leven lang leren.

  Programma

  De opleiding bestaat uit 8 eenheden van leeruitkomsten van 30 studiepunten. Alle 8 eenheden zijn nodig voor een tweedegraads bevoegdheid, je hebt dan je bachelordiploma. Na het behalen van een eenheid van leeruitkomsten wordt deze afgesloten en behoudt zijn waarde. Bepaalde eenheden worden ook ingezet als bij- en nascholing voor reeds bevoegde leraren.

  Het is wenselijk dat je gedurende de opleiding stage loopt of werk hebt op een school. Op deze manier kun je wat je leert bij de opleiding direct toepassen in de praktijk.

  Flexibele deeltijd

  Hogeschool Rotterdam neemt deel aan de landelijke pilot Flexibilisering deeltijdonderwijs. Deze pilot maakt het mogelijk om de opleiding in maatwerk aan te bieden. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring wordt middels een uitgebreide intake, je eigen studieroute bepaald. Zo wordt het onderwijsprogramma afgestemd op de kennis en vaardigheden die je al beheerst en op de mogelijkheden en behoeften van je werkplek.
  Het onderwijs wordt kleinschalig georganiseerd met betrokken docenten. De lijnen zijn kort en er is veel ruimte voor persoonlijke begeleiding en aandacht.

  Je hebt als student Technisch Beroepsonderwijs invloed op de vorm en inhoud van je leerroute. In een uitgebreid intakeassessment wordt samen met jou de leerroute vastgesteld. Ook gedurende de opleiding is het mogelijk om de leerroute aan te passen.

  De meeste studenten van de deeltijdopleiding hebben naast de studie een baan en een gezin. Bij deze doelgroep past onderwijs dat flexibel is en recht doet aan wat de student al weet en kan. Daar is rekening mee gehouden. Zo is er de mogelijkheid van plaats- en tijdonafhankelijk leren. Dit betekent dat leren op de werkplek, leren op de HR en leren in zelfstudie (of combinaties hiervan) manieren zijn waarop je je opleiding kunt vormgeven. Een online leeromgeving ondersteunt dit proces.

  Begeleiding

  Natuurlijk ben je prima in staat een studieplanning te maken en die te volgen. Maar kom je er toch niet helemaal uit, dan kun je altijd een beroep doen op je studieloopbaancoach (SLC). Deze stelt belang in je vorderingen en zal op het moment dat je daar zelf behoefte aan hebt, de helpende hand reiken om op schema te komen en te blijven. De SLC voert tijdens het studiejaar studievoortgangsgesprekken met alle studenten afzonderlijk. De stagebegeleiding vindt plaats in SLC-groepen, onder leiding van een SLC. Bij die begeleiding speelt het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student een belangrijke rol.

  Uitstroomprofielen

  Bij deze opleiding kun je je specialiseren in één van de onderstaande uitstroomprofielen:

  • Voor het vmbo: 
   • PIE (Produceren, Installeren en Energie)
   • BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)
   • MVI (Media, Vormgeving en ICT)
   • M&T (Mobiliteit en Transport)
   • MaT (Maritiem en Techniek)
   • D&P (Dienstverlening en Producten)
  • Voor het mbo:
   • Bouw
   • Bouwkunde
   • MVI (Media, Vormgeving en ICT)
   • Elektrotechniek
   • Mechanische techniek
   • Werktuigbouwkunde
   • Motorvoertuigentechniek
   • Installatietechniek
   • Mechatronica
   • Maritieme techniek
   • ICT

  Alleen een bevoegheid halen voor de vakrichting PIE?

  Geef je al les in de vakrichting PIE (Produceren, Installeren en Energie) maar heb je nog geen bevoegdheid? Dan kun je het professionaliseringstraject PIE (Produceren, Installeren en Energie) volgen. Dit is sinds augustus 2016 een nieuwe vakrichting in het vmbo.

  Zij-instroom

  Heb je minimaal een relevante afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht? Dan is het zij-instroomtraject (deeltijd) wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas en kun je in twee jaar je bevoegdheid halen.

  Lees alle informatie over zij-instroom

  Kopopleiding

  Heb je een hbo- of wo-bachelor-getuigschrift? Via de praktijkgerichte kopopleiding (voltijd) kun je met (een) bepaalde vooropleiding(en) in één jaar je tweedegraadsbevoegdheid halen. Daarna kun je aan de slag bij scholen in het voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

  Lees alle informatie over de kopopleiding

  Maak kennis met enkele docenten

  Neem contact op als je vragen hebt

  Eenheden

  Een indicatie van de eenheden die je kunt verwachten
  1,5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Werk je graag met jongeren? Vind je het leuk om leerlingen in een belangrijke levensfase op weg te helpen en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling? Flexibel, sociaal, creatief, sta je stevig in je schoenen en ben je een tikkeltje idealistisch? Dan is een lerarenopleiding iets voor jou!

  Doorstuderen

  Na het behalen van je tweedegraadsbevoegdheid kun je ervoor kiezen om door te studeren aan een universiteit. Hier kun je via een masteropleiding doorstuderen voor je eerstegraadsbevoegdheid. Bij sommige hogescholen bestaat de mogelijkheid je eerstegraadsbevoegdheid te halen via een hbo-master. Hiermee kun je ook in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium lesgeven. Vraag bij de instelling van je keuze naar de mogelijkheden.

  Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook hbo-masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen.

  Na- en bijscholing

  Voor docenten die binnen het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) bevoegd les willen geven, biedt Hogeschool Rotterdam het professionaliseringstraject PIE en post-hbo bod aan.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties