Menu Zoeken English

Leisure & Events Management voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Als Leisure & Events Manager geef je de vrijetijd van het stadse leven vorm en zet je je organisatiekracht in om dit voor elkaar te krijgen.

Leisure is letterlijk vertaald 'vrije tijd'. En die geven wij vorm.

Als Leisure & Events Manager geef je de vrijetijd van het stadse leven vorm en zet je je organisatiekracht in om dit voor elkaar te krijgen. Dit doe je door te ontrafelen wie de gebruikers zijn van de grootstedelijke omgeving, welke vraagstukken er spelen en hoe deze plek met inzet van Leisure voor iedereen een prettige omgeving kan zijn. Je speelt een belangrijke rol in andermans leven.

We zijn onderdeel van de creatieve sector en de organiserende kracht achter betekenisvolle Leisure concepten en programma's voor allerlei doelgroepen. Gezamenlijk reageren we op de veranderende wereld en doen dat door Leisure in te zetten voor het mentale welzijn, de identiteit en de behoeften van individuen in onze samenleving. Concreet doen we dit door programma's, concepten of gebeurtenissen (events) te ontwikkelen voor een aantrekkelijke, leefbare en inclusieve stad.

Je doet dit op een relevante plek, in het hart van een stad in ontwikkeling: Rotterdam; ons speelveld. Een plek met urgente sociale en maatschappelijke vraagstukken rondom klimaatadaptatie, diversiteit & inclusiviteit, leefbaarheid & levendigheid, eenzaamheid & depressie, speelruimte & ruimtegebrek. Leisure kan impact hebben in deze kwesties en zo van invloed zijn op de manier waarop we leven.

Dit vraagt om een student die intrinsiek geïnteresseerd is in mensen, maatschappij en stad. Iemand die nieuwsgierig en inventief is, daadkracht heeft, verbindingen legt, experimenteert en cross-sectoraal kan denken. Iemand die gemotiveerd is om met zijn of haar energie de ontwikkeling van de vrije tijd te beïnvloeden.

De opleiding Leisure & Events Management wordt verzorgd door de Willem de Kooning Academie, onderdeel van Hogeschool Rotterdam.

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 25-08-2021 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

8%

Werkloos

66%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van het verkennen en ontdekken wat Leisure is en welke plek het heeft in ons leven. Je ontdekt je eigen Leisure-roots. Vervolgens ga je vanuit verschillende invalshoeken het Rotterdamse Leisure veld in de stedelijke context ontdekken en duiden.Je ontwikkelt bewustzijn ten aanzien van vrijetijdsbeleving en doet met hulp van onderzoek kennis op over de betekenis en waarde van vrije tijd. Vervolgens ga je experimenteren met het ontwikkelen en produceren van gebeurtenissen in de vrijetijd. 

Na het eerste jaar

Tweede jaar

In het tweede jaar ga je een organisatie bouwen en iets organiseren dat bijdraagt aan een leefbaar en aantrekkelijk Rotterdam. Het doel is gezien te worden door relevante partijen in de stad en een waardevolle bijdrage te leveren aan het Leisure veld.

Door verschillende praktijkstages in de eerste twee jaar van je studie leer je de ervaringen uit projecten en kennis uit theorie in de praktijk in te zetten.

Derde jaar

In het derde jaar van de opleiding staat innovatie centraal. Je gaat vanuit nieuwe kaders iets nieuws ontwikkelen, rekening houdend met de verlangens van gebruikers. Je leert pionieren en gaat veel experimenteren. Ook loop je in het derde jaar een half jaar stage bij een zelfgekozen organisatie.

Vierde jaar

In het vierde jaar volg je een minor en ga je afstuderen. Je gaat zelfstandig aan de slag met een vraagstuk uit het veld. Daarbij gebruik je alles wat je heeft gevormd tot een professional.

In alle jaren werk je in projecten en krijg je theorie.

In het project werk je aan hedendaagse ontwerpuitdagingen, aan praktijkvoorbeelden of werk je samen met externe professionals. Tegelijk leer je in het project een brede waaier aan praktijkgerichte onderzoeksmethodes.

Om de wereld om je heen te begrijpen, jouw plek in het werkveld te duiden, trends en ontwikkelingen te zien en daarover een kritisch gesprek te kunnen voeren krijg je theorie aangeboden en organiseren we werkbijeenkomsten en werkveldbezoeken. 

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

Tijdens de opleiding mag je aan een deel van je studiepunten zelf invulling geven. Op de Willem de Kooning Academie worden uiteenlopende electives (keuzevakken) aangeboden, waarmee je je kunt verbreden of kunt verdiepen in iets dat je fascineert. Tijdens je derdejaarsstage en afstudeerstage kies jij zelf de plek waar je ervaring op doet, dat mag ook een eigen onderneming zijn of in het buitenland. Je minor in de eerste helft van het vierde studiejaar is ook vrij te kiezen. Vanuit de opleiding zelf bieden we ook drie minors aan.

Docenten helpen studenten eigen talenten te ontwikkelen. Zij houden rekening met verschillende leervoorkeuren en individuele verschillen. Iedereen brengt zijn of haar eigen Leisure cultuur mee en docenten begeleiden je bij het ontwikkelen van jouw eigen visie en ambitie in het veld.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Stage lopen

In het eerste en tweede studiejaar loop je 80 uur stage. Dit kan via een vacature van partners van de de opleiding en Willem de Kooning Academie of je kan zelf een stageplek aandragen. Je doet hierdoor ervaring op in de praktijk en leert het werkveld beter kennen. Binnen de stage werk je aan gedragscompetenties en maak je zelfstandig een kleine praktijkopdracht.

In het derde studiejaar loop je een half jaar stage. Je wordt dan echt onderdeel van de dynamiek op de werkvloer, leert ideeën in werkelijkheid brengen, ontwikkelt je in het Leisure vakgebied, werkt aan realistische opdrachten, maakt Leisure producten en kunt alle kennis en skills die je hebt opgedaan in een professionele context toepassen. Je leert kijken over de grenzen van je eigen expertise en ontmoet professionals uit diverse vakgebieden die zich bezighouden met de vragen van morgen. Het thema van stage lopen in jaar 3 is dan ook ervaren en waarde toevoegen’.

 

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Citybranding

Het uitgangspunt van de minor is werken vanuit de kracht van de plek. We gaan op zoek naar het DNA en de identiteit van de stad en analyseren deze door de uniciteit, relevantie en authenticiteit daarvan op te halen en benoemen. Vanuit de kracht van de plek leer je die te positioneren en vermarkten. Je gaat in op gebruikersbeleving (perceptie en van wie is die plek?). Hierbij spelen productaanbod, imago (reputatie) en stakeholders (relatie) een belangrijke rol. Je leert je te verdiepen in het creëren en uiten van een de onderscheidende, betekenisvolle identiteit van steden en gebieden waarbij er een balans is tussen economische belangen en welzijn en het beeld daarvan over te brengen op de eindgebruikers die je in of naar die stad wilt verleiden.

Kunst en cultuurmanagement

Je wordt ondergedompeld in de wereld van kunst en cultuur door middel van theorie, het maken van een manifest, het ontwikkelen van een collectie en een verkenning van het maakproces. Vervolgens ga je vanuit je eigen culturele roots en met een eigen fascinatie voor een bepaald thema, een (kunst- of cultureel) vraagstuk formuleren, verkennen en uitdiepen om je op basis daarvan te positioneren en invloed uit te oefenen op het culturele veld. 

Events as strategic design 

In de minor leer je een creatief concept met meerwaarde te bedenken voor een opdrachtgever, leer je meerdere producten te creëren a.d.h.v. een concept, kun je een evenement vermarkten en meerwaarde geven voor de opdrachtgever en de doelgroep en middels een marketingcommunicatiestrategie de kennis, houding en het gedrag van de doelgroep te beïnvloeden door een evenement.

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Tijdens het afstudeertraject ga je een situatie uit de beroepspraktijk zelfstandig verrijken met Leisure. Daarbij gebruik je alle tools en kennis die je je tijdens je studie eigen hebt gemaakt en je hebben gevormd tot professional. Je kunt met behulp van jouw visie op Leisure, in een creatief proces, met een professionele houding en ondernemende kracht richting geven aan een nieuwe betekenisvolle invulling van onze vrijetijd. 

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Je kunt verschillende keuzemodules volgen die bij uitstek geschikt zijn voor studenten die de ambitie hebben om een extra plus op hun cv te zetten.

Door het volgen van deze keuzecursussen maak je kennis met andere studenten met dezelfde ambitie en kun je uitzoeken of het programma iets voor jou is. Ook ontwikkel je je op het gebied van de honourscompetenties.

Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Het werkveld van de Rotterdamse Leisure Producer bestaat uit (internationale) organisaties, die bijdragen aan het welzijn, de behoeften en de identiteitsvorming van consumenten. Dit gebeurt door het inzetten van betekenisvolle (Leisure-)belevenissen om een bepaald doel te bereiken.

Vanuit dat werkveld is er een toenemende behoefte aan professionals die belevenissen kunnen produceren. Merken, bedrijven en organisaties begrijpen steeds meer dat Leisure en beleving van belang is voor de individuele invulling van iemand zijn vrije tijd en leefomgeving. Hier speel jij als afgestudeerde Leisure Producer een belangrijke rol in.

Als afgestudeerde blijf je relevant voor het werkveld, aangezien de consument meer mogelijkheden heeft (o.a. financieel), maar ook omdat er een verschuiving heeft plaats gevonden van materiele waarde (het hebben van iets) naar immateriële waarde (het beleven van iets). Dit allemaal is gericht op de stedelijke omgeving welke constant verandert, waardoor er behoefte is aan verbinders en ontwikkelaars.

Beroepen

Het werkveld van Leisure & Events Management beslaat zowel de publieke als private en non-profit sector. Hieronder enkele voorbeelden van mogelijke functies:

Private sector

 • Zelfstandig ondernemer in de creatieve industrie
 • Producent of projectleider binnen Leisure-sector
 • Concept- of productontwikkelaar binnen of buiten Leisure-sector
 • Cultureel ondernemer
 • Creatief-commerciële functie binnen of buiten Leisure-sector
 • Consultancy-/adviesfunctie binnen Leisure-sector
 • Management-/leidinggevende functie binnen Leisure-sector

Publieke sector

 • Beleidsmedewerker/-ontwikkelaar op het gebied van Leisure
 • Gebieds-/binnenstadsmanager
 • Citymarketeer
 • Placemaker / Stadmaker

Non-profit sector

 • Management-/leidinggevende functie binnen stichting / ANBI
 • Professional binnen vereniging/stichting

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2020 (publicatie april 2021)

Locatie

Waar ga je studeren?

Kijk op www.wdka.nl voor meer informatie over de Willem de Kooning Academie.

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen