Menu English

Toegankelijkheid festivals met een beperking

MEE Rotterdam Rijnmond/VGR/Hogeschool Rotterdam

Studente doet onderzoek naar aanleiding van gesprek tussen VGR en Rotterdam Festivals aangaande de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Vraagstelling

MEE Rotterdam Rijnmond en de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) - twee belangenbehartigers voor mensen met een beperking - kregen regelmatig klachten over de toegankelijkheid van festivals. In 2009 is de VGR in gesprek gegaan met Rotterdam Festivals om dit onderwerp op de kaart te krijgen. Studente Marianne Dijkshoorn – die zelf ook een beperking heeft – heeft in vervolg op dit gesprek haar afstudeeronderzoek geschreven. Eerder gaf zij al gastcolleges aan de hogeschool over dit onderwerp.

Aanpak

In samenspraak met beide organisaties heeft zij het onderzoek “Hoe kunnen festivals beter toegankelijk worden en meer belevenis bieden aan mensen met een lichamelijke beperking?” uitgevoerd. Zij heeft hiervoor festivalbezoekers geënquêteerd en organisaties uit de festivalbranche geïnterviewd. Voor het theoretisch kader heeft zij onder andere literatuur als ‘Imagineering’ van Diane Nijs en ‘Emotienomie’ van Dan Hill geraadpleegd.

Resultaat

Het afstudeeronderzoek van Marianne heeft een handreiking opgeleverd die is gepubliceerd op www.toegankelijkrijnmond.nl. Rotterdam Festivals, organisatoren en de Gemeente Rotterdam gaan serieus kijken naar de verbetering van toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij festivals. Als een festival beter toegankelijk wordt voor mensen met een beperking, wordt het beter toegankelijk voor iedereen, want dan kunnen ook kinderwagens en organisatietrolleys beter verplaatst worden. Haar onderzoek heeft pers publiciteit opgeleverd van o.a. het blad EventBranche en lokale media.

Opleiding(en)

  • Leisure Management

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Marianne Dijkshoorn