Facility Management voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Als facility professional ben je op managementniveau verantwoordelijk voor het aanbod en de organisatie van faciliteiten in organisaties en omgevingen.

Je zorgt ervoor dat het aanbod van diensten en producten naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de gebruikers. Om (organisatie)activiteiten zo optimaal mogelijk te maken, geef je leiding aan een team facilitaire medewerkers. Je staat in nauw contact met interne en externe klanten en bent bovendien op de hoogte van trends die relevant kunnen zijn voor de organisatie. Daarnaast voer je gesprekken met leveranciers en sluit daarmee de beste contracten af.

Dagelijks heb je te maken met factoren die zorgen voor mogelijkheden, maar ook beperkingen zoals budgetten, wensen van de directie, concurrenten en incidenten. Dit vraagt van jou kennis en vaardigheden om de juiste afwegingen te maken alvorens een besluit te nemen. Als facility professional sta je voor de dagelijkse uitdaging om onder andere de volgende aspecten optimaal af te stemmen op de eindgebruiker: huisvesting en terreinen, werkplekinrichting, beveiliging, catering, parkeervoorzieningen en servicedesk. Deze en vele andere elementen behoren tot het facilitaire speelveld waarin jij een regisserende rol vervult.

Als FM’er weet je als geen ander hoe je optimaal service verleent met een gastvrije houding. Het is een zeer dynamische en uitdagende functie die je in uiteenlopende sectoren tegenkomt, want facility management is in elke organisatie van belang.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Facility Management voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  Facility Management Rotterdam is een kleinschalige opleiding. Op ons sfeervolle “Facility Management” domein bevorderen wij het contact tussen studenten en docenten.

  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  6%

  Werkloos

  83%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar krijg je een goede indruk van het beroep van facility manager door onder meer beroepsoriëntatie, gastsprekers, bedrijfsbezoeken en het werken aan cases, naast de reguliere lessen. Je maakt kennis met de vele aspecten van het beroep: huisvesting, facilities, communicatieve en managementvaardigheden, financieel management en projectmanagement. Er wordt ondersteuningsonderwijs aangeboden als je voor bepaalde vakken wat extra oefening kunt gebruiken.

  Elk kwartaal staat een thema centraal, zoals ’de gebruiker‘, services, huisvesting en tenslotte de organisatie. Bij ieder thema werk je samen in opdracht van bedrijven en maak je kennis met deskundigen uit het werkveld. Kennis en vaardigheden die je op dat moment nodig hebt, krijg je aangeboden in vakken die parallel lopen aan het project. Denk hierbij aan inhoudelijke vakken zoals Projectmatig werken, Communicatievaardigheden, Bedrijfseconomie, Facilitair recht en Business English.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar werk je aan complexere projectopgaves, onder andere op het gebied van in- en verkoop en facilitaire concepten. Daarnaast krijg je vakken als Marketing, Zakelijk communiceren, Proces- en kwaliteitsmanagement, Financieel management en Facilitair leiderschap. Studieloopbaancoaching helpt je in je persoonlijke ontwikkeling. Naast de verplichte vakken, kies je zelf keuzevakken en je stage-omgeving. In het tweede jaar duurt de stage tien weken, in het derde jaar twintig weken en de afstudeerperiode beslaat ook twintig weken. Dat kan ook in het buitenland. In het vierde jaar kies je een minor naar keuze om je verder te specialiseren. Er zijn ook mogelijkheden om een deel van het programma aan een buitenlandse hogeschool te volgen.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het tweede jaar loop je een praktijkstage van 10 weken. Je werkt mee op diverse afdelingen en loopt mee met de facility manager. Daarnaast voer je opdrachten uit.

  In het derde jaar duurt je managementstage twintig weken. In het vierde jaar voer je in twintig weken een afstudeeronderzoek uit voor het bedrijf waar je dan stage loopt.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Mark Uittenbogaard zijn derdejaars stage bij Garcia Jeans ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je met een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Fit4Use

  De stad als woon-, werk-, en recreatieomgeving is een boeiende uitdaging voor de facility professional. Er zijn verschillende gebruikers en stakeholders, allen met een eigen belang. Ben jij in staat om op een locatie (zoals een bedrijventerrein, winkel-, stations- of woongebied) d.m.v. slimme toepassingen de gebruikers optimaal te faciliteren? Met welke partijen ga je samenwerken om je doel te bereiken? 

  Minor Real Estate & Facility Management

  Tegenwoordig wordt huisvesting steeds meer gezien als een (strategisch) bedrijfsmiddel om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het gaat dan om kosteneffecten, maar ook om bijdragen aan de primaire bedrijfsprocessen. Aandacht wordt besteed aan strategische aspecten, de levenscyclus van een gebouw, het bouwproces en trends binnen vastgoed en huisvesting. De minor bereidt je voor op functies als huisvestingsadviseur, manager gebouwbeheer, relocation manager, parkmanager, projectmanager, beleidsmedewerker facility management en vastgoedbeheerder.

  Minor Management & Consultancy

  Deze minor bereidt je voor op leidinggevende en adviserende functies. Er wordt aandacht besteed aan management- en adviesvaardigheden, intercultureel-, project- en verandermanagement, managementtrends, organisatiediagnose en onderzoeksmethoden, adviseren en consulteren, projectplanning, processturing en procesbeheersing.

  Student bij andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  Ter afsluiting werk je aan een afstudeeropdracht. Theorie en vaardigheden die je tijdens de opleiding hebt opgebouwd, komen samen in een onderzoeksrapport waar de opdrachtgever mee aan de slag kan.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Binnen de opleiding Facility Management is het mogelijk om deel te nemen aan het Honoursprogramma "Future FM". Dit programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die iets extra's uit de studie willen halen. Het Honoursprogramma doe je naast je bachelorprogramma dus het is alleen weggelegd voor echte doorzetters. Het versterkt je ontwikkeling in het vakgebied Facility Management door middel van projecten op het gebied van innovatie en toegepast onderzoek. Rond jij als 'excellent student' dit programma succesvol af dan krijg je op je diploma de eervolle vermelding 'Honours Degree'.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  15 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Business Administration (BBA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  Na het afronden van de studie kun je in de meest uiteenlopende organisaties aan de slag. Jettie Beukers is een oud-student die dat kan beamen. Zij is projectmanager die via haar werkgever werkt voor verschillende organisaties. In het filmpje vertelt zij over haar werkzaamheden en wat er nodig is om een goede projectmanager in haar vakgebied te kunnen zijn. 

  Bekijk mogelijke beroepen

  Doorstuderen

  Na de opleiding Facility Management heb je verschillende mogelijkheden om door te studeren. Zowel voltijd als in deeltijd bij een hogeschool of een universiteit. Je kunt denken aan de Master Facility and Real Estate Management. Je kunt na je studie ook kiezen voor een master Bedrijfskunde, Personeelsmanagement, Sociologie of Organisatiewetenschappen.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.