Menu
  English

  De Wijnhaven en haar fietsenprobleem

  Eerstejaars Facility Management-studenten

  De Wijnhaven, waar een Hogeschool Rotterdam-locatie zich bevindt, heeft te maken met een fietsenprobleem. Eerstejaars Facility Management-studenten ontwerpen dé oplossing voor haar FIT.

  Vraagstelling

  Op de stoep van onze hogeschool-locatie Wijnhaven staan door een toename van (de bezetting van) gebouwen ontzettend veel fietsen geparkeerd, veelal van onze studenten. Hierdoor kunnen voetgangers geen gebruik maken van het looppad, is het bovendien voor personeel dat in de haven werkt lastig hun goederen hier te leveren en kunnen ook restaurantmedewerkers niet optimaal gebruik maken van hun terrasruimte. Er ontstond een fietsenprobleem wat om aanpak en oplossing vroeg. Dit leverde de afdeling Faciliteiten en Informatie Technologie (FIT) de volgende vraagstelling: “Wat kan FIT doen om het fietsenprobleem in de Wijnhaven op te lossen?”.

  Aanpak

  De eerstejaarsstudenten zijn in teams van 3 aan de slag te gaan om middels een 'duwtje' het fietsenprobleem op te lossen. Hiermee moet het gedrag van mensen beïnvloed en veranderd worden zonder al te ingrijpende veranderingen aan te brengen.

  Om tot dit 'duwtje' te komen heeft één drietal studenten theorieën omtrent gedragsbeïnvloeding/-verandering als de demografische factoren die van invloed zijn op het probleem onderzocht vanuit deskresearch. Ook hebben zij fieldresearch gedaan door het onderzoeksgebied en haar omgeving te bezoeken, te observeren en de mensen die hierbinnen verkeren te interviewen. De resultaten die uit dit onderzoek kwamen hebben zij zorgvuldig geanalyseerd, om vervolgens vanuit een brainstormsessie tot een oplossend 'duwtje' voor afdeling FIT haar fietsenprobleem te komen.

  Resultaat

  De oplossende 'duwtjes' zijn door de teams in een eindproduct voor afdeling FIT verwerkt. Dit is een storyboard (zichtbaar in de afbeelding) die het verhaal achter hun oplossing voor haar fietsenprobleem concreet visualiseert.

  Door de stoep bij de hogeschool aan te duiden met groene verf en voetgangers-symbolen wordt het volgens het drietal studenten duidelijk voor fietsers waar zij hun fietsen (niet) kunnen neerzetten. Met het onderscheidend aangeven van het looppad wordt ervoor gezorgd dat fietsers zich bewust worden wanneer zij voetgangers tot last zijn, waardoor zij hun fiets hier niet neerzetten. Door middel van dit 'duwtje' zorgen de fietsen niet meer voor overlast.

   

  Opleiding

  Facility Management

  Type

  Project

  Begeleiders

  Yuri Chin A Foeng en Vincent van der Hoek

  Aan dit project werkten mee

  Ahlam El Ouakili, Björn Ossendrijver en Vera Ouwendijk