Menu English

Management voltijd

Associate degree

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Jouw managementvaardigheden naar een hoger niveau tillen? Bij de Associate degree-opleiding Management werk je aan een brede bedrijfskundige basis, die je in veel functies kunt toepassen.

Als Ad Management professional ben je vaak de ‘spin in het web’ en een echte aanpakker. Je kunt snel schakelen, goed samenwerken, je bent proactief en met een groot gevoel van verantwoordelijkheid houd jij processen gaande. Je bent goed in plannen en organiseren en weet ook wat je moet doen als het even niet lekker loopt. Je hebt oog voor innovatieve ontwikkelingen en weet draagvlak te creëren voor creatieve plannen. En de uitvoer van de plannen, die is bij jou in goede handen. Jij laat de organisatie soepel lopen en draagt dagelijks bij aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie. Kortom: je bent een resultaatgerichte verbinder.

De tweejarige opleiding Ad Management biedt een brede bedrijfskundige basis, gecombineerd met het werken aan professionele managementvaardigheden, zoals samenwerken en mondelinge- en schriftelijke communicatievaardigheden. Bij deze voltijdopleiding doe je veel praktijkervaring op door het werken in projecten en de afstudeerstage.

Het profiel van de opleiding is breed en onze studenten zijn werkzaam binnen alle sectoren. Ook het takenpakket is vaak breed. Voorbeelden van functies die je na deze opleiding kunt bekleden zijn: teamlead backoffice, bedrijfs-/afdelingsleider, projectleider, customer experience manager, HR-assistent/HR-officer, (assistant) eventmanager, officemanager, projectmanagement ondersteuner (PMO) en kwaliteitsmanager.

“De sparringpartner en resultaatgerichte verbinder.”

Meeloopdag

Kom bij ons langs

Wil je een keer meelopen bij de Ad Management voltijd? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar André Staal. Er wordt contact met je opgenomen om een dag en tijdstip in te plannen.

Mail ons

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (5 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

In het eerste jaar werk je aan de thema's 'Externe & interne omgeving' en 'Procesanalyse'. Deze thema's bestaan uit een praktijkgericht gedeelte, waarvoor je een project of opdracht uitvoert in de praktijk. Je ontwikkelt verder studievaardigheden en beroepsprofessionele vaardigheden en je leert de theorie toe te passen in de praktijk. De nadruk ligt op het maken van een realistische studieplanning, de studievoortgang en ontwikkeling van de competenties die je voor de Ad Management nodig hebt.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar werk je zelfstandiger, ga je intensiever aan de slag met je persoonlijke vaardigheden en studievaardigheden en ga je zelf invulling geven aan het onderwijs. Je gaat jezelf verdiepen in een thema dat relevant is voor de opleiding en dat aansluit bij jouw persoonlijke wensen en behoeftes.

Het laatste semester staat in het teken van verandermanagement in de vorm van een afstudeerstage. Je gaat zelfstandig aan de slag met het op een innovatieve manier oplossen van een praktijkvraagstuk en optimaliseert daarnaast ook je persoonlijk leiderschap. Naar keuze kun je werken aan jouw internationale blik en interculturele competenties, door mee te gaan op studiereis en er bijvoorbeeld voor te kiezen om stage te lopen in het buitenland.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Afstuderen

Het laatste semester van de opleiding staat in het teken van verandermanagement in de vorm van een afstudeerstage. Je gaat zelfstandig aan de slag met het op een innovatieve manier oplossen van een praktijkvraagstuk en optimaliseert daarnaast ook jouw persoonlijk leiderschap.

Praktische vragen

De Ad Management is afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. De opleiding sluit ook aan op je vooropleiding. We hanteren een leerstijl die bij je past. Met de kennis die je opdoet tijdens hoorcolleges, zelfstudie en trainingen gaan we snel aan de slag.

Vraagstukken of situaties uit de beroepspraktijk helpen je de juiste vaardigheden te verkrijgen. Tijdens projecten, leerwerk casussen en simulaties oefen je de toekomstige, dagelijkse praktijk. Voorbeelden van praktijkopdrachten tijdens deze opleiding:

 • Voor het bedrijf Stichting Jarige Job hebben studenten Management diverse evenementen georganiseerd waarvan de opbrengst naar het goede doel ging. Studenten konden zo leren om evenementen te organiseren, en met de opbrengst van 12.474,11 euro kon de stichting 356 kinderen een mooie verjaardag bezorgen.
 • Voor stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander heeft een groep studenten onderzocht en geadviseerd hoe meer medewerkers gebruik gaan maken van het bedrijfssportabonnement dat wordt aangeboden.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Het profiel van de opleiding is breed en onze studenten zijn werkzaam binnen alle sectoren. Ook het takenpakket is vaak breed.

Voorbeelden van functies die je na deze opleiding kunt bekleden zijn: teamlead backoffice, bedrijfs-/afdelingsleider, projectleider, customer experience manager, HR-assistent/HR-officer, (assistant) eventmanager, officemanager, projectmanagement ondersteuner (PMO) en kwaliteitsmanager.
 
Met een Ad Management-diploma op zak ben je in staat om aan te sluiten bij de groeiende wens van het bedrijfsleven om organisaties zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Dit maakt jouw kansen op de

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Meet the alumni

Interviews met oud-studenten Management

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties