Menu
  English

  ICT Internet of Things voltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Associate degree

  • Taal

   Nederlands

  Vind je het leuk om met behulp van IT en sensoren slimme oplossingen te bedenken? Dan is de Associate degree-opleiding ICT Internet of Things iets voor jou.

  In het dagelijks leven zie je steeds meer voorbeelden van Internet of Things (IoT): stoplichten die bij regen vaker op groen gaan voor fietsers, vuilniscontainers die aangeven wanneer ze bijna vol zitten, ‘smart ziekenhuisbedden’ die waarschuwen als een patiënt uit bed dreigt te vallen, ‘smart buildings’ die reageren op actief gebruik en scheepsmotoren die op tijd storingen signaleren. Zelfs in jouw huis helpt IoT om jouw leven gemakkelijker te maken.

  De praktijkgerichte tweejarige Ad-opleiding ICT Internet of Things stoomt jou klaar voor een baan in dit nieuwe werkveld, dat zich in razend tempo ontwikkelt. Tijdens de opleiding ontdek je verschillende mogelijkheden van IoT en ontwikkel je zelf ook IoT-toepassingen. Na de opleiding kun je aan de slag als adviseur, ontwikkelaar en installateur voor IoT-toepassingen voor bijvoorbeeld de industrie, zorg, tuinbouw en haven.

  “Connecting the future.”

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Thema's

  De opleiding bestaat in totaal uit vier semesters, elk met een eigen thema: Discovering IoT, Creating IoT, Specialisatie domein en Integreren & afstuderen.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar van de opleiding ontdek je de verschillende mogelijkheden van IoT en ontwikkel je IoT-toepassingen.

  Tijdens het eerste jaar van de opleiding krijg je vakken zoals sensortechniek, programmeren, netwerken, elektrotechniek, security en userinteractie. Je leert een operationeel team aan te sturen en een gezamenlijk resultaat op te leveren.

  De Ad ICT Internet of Things is praktijkgericht: je werkt één dag per week op de Werkplaats, aan opdrachten die aansluiten op de beroepspraktijk.

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar specialiseer je je binnen een zelf gekozen domein.

  In het eerste half jaar loop je drie dagen per week stage. Daarnaast volg je één dag in de week lessen.

  Tijdens het tweede jaar krijg je vakken als data, security en design. Tevens bereid je je in deze periode voor op het afstuderen. In het tweede half jaar studeer je af op een onderwerp binnen je eigen stage- of werkplek. Ook kan je ervoor kiezen een afstudeeropdracht in het buitenland te doen. Naast het afstuderen volg je vakken zoals ethiek en state of the art. Als je in het buitenland zit, kan je deze vakken digitaal volgen.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  3 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepsbeeld

  Met een diploma Ad ICT Internet of Things op zak kun je bij zowel kleine als grote organisaties gaan werken. Dit hoeven niet per se ICT-bedrijven te zijn. Je kunt ook bij bedrijven in andere sectoren aan de slag als IoT’er.

  Dit nieuwe werkveld ontwikkelt zich razendsnel waardoor er veel nieuwe arbeidsmogelijkheden ontstaan. Denk aan adviseur, ontwikkelaar en installateur voor IoT-toepassingen voor bijvoorbeeld de industrie, zorg, tuinbouw en haven. De precieze inhoud van jouw functie is afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Meet the Alumni

  Interviews met oud-studenten ICT Internet of Things

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar de opties