Ga direct naar de content

ICT Service Management voltijd

Tweejarige Associate degree in het Nederlands, start in september

De tweejarige, praktijkgerichte Ad ICT Service Management is gericht op ICT-professionals en afgestudeerden van mbo en havo, die als ICT Service Manager binnen organisaties en bedrijven willen werken.

Als je je na het mbo wilt ontwikkelen tot een ICT Service Manager, zit je bij onze Ad (Associate degree) goed. Deze opleiding verdiept en verbreedt je kennis, vaardigheden en inzichten in de modernste informatietechnologie. Je leert verbinding te leggen tussen de uitvoering van het werk en het overkoepelende beleid. Ook aspecten als het zelfstandig en proactief functioneren, het ontwikkelen van initiatieven en het aansturen van een team komen tijdens de Ad aan bod.

Er bestaat een grote behoefte aan medewerkers, die bruggen weten te slaan tussen de eisen en wensen van de gebruikers en de mogelijkheden van de informatietechniek. Medewerkers die naast praktische kennis, ook op theoretisch en conceptueel gebied over voldoende bagage beschikken. Hiervoor word je met de Ad ICT Service Management opgeleid.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

ICT Service Management voltijd

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Thema's

  De ontwikkelingen in de ICT staan niet stil. Vandaar dat de kennis die je opdoet tijdens colleges, projecten en PC-practica is afgestemd op de laatste trends in het vakgebied. Je krijgt een stevige basiskennis op het gebied van beheer ICT, servicemanagement, security en advisering aan management over de inzet en toekomst van de ICT in het bedrijf. Daarnaast besteden we veel aandacht aan communicatieve vaardigheden.

  In de verschillende periodes (semesters) staat steeds een thema centraal. Deze thema's zijn Beheer ICT & Servicemanagement, Bedrijfsprocessen & ICT, Security, Continuïteit & Betrouwbaarheid en ICT-architectuur. Binnen dat thema volg je de nodige vakken en voer je een project uit. Het project sluit vanzelfsprekend aan op het thema en de gevolgde vakken.

  Het eerste jaar

  In de eerste helft van jaar één staat het thema Beheer & Servicemanagement centraal, met als vakken onder andere Itil, Cloudcomputing en Management. In de tweede helft van het eerste jaar volg je Bedrijfsprocessen & ICT met vakken als ASL & BISL, Ketenoptimalisatie d.m.v. outsourcing, Bedrijfsvoering en het project 'Het runnen van een IT-afdeling'. Daarnaast krijg je het hele jaar het vak Tooling voor ICT servicemanagement.

  Het tweede jaar

  In jaar twee staat eerst het thema Security, Continuïteit & Betrouwbaarheid centraal met als vakken onder andere Informatiebeveiligingsbeleid, Security- en Identitymanagement. Het tweede semester gaat over IT-architectuur en bevat ook de afstudeeropdracht, die uitgevoerd wordt in de praktijk. Daarnaast volg je ook dit gehele jaar het vak Tooling voor ICT servicemanagement.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  4 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Met je Associate degree ICT Service Management kun je bij zowel kleine als middelgrote organisaties gaan werken. Dit hoeven niet per se ICT-bedrijven te zijn. Je kunt ook bij bedrijven in andere sectoren aan de slag als ICT-er.

  In je functie zorg je ervoor dat systemen werken, beheer je de infrastructuur en kun je operationeel leiding geven aan een ICT-afdeling of onderdeel daarvan. Je voert updates en patches door, verwerkt nieuwe releases en begeleidt de invoering van wijzigingen en vernieuwingen. En elke dag verleen je aan de gebruikers van de systemen service bij het gebruik van alle applicaties. Daarnaast adviseer je het management hoe IT de bedrijfsvoering optimaal kan ondersteunen.

  De precieze inhoud van je functie is afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf. Ook kent de functie verschillende benamingen zoals applicatiebeheerder, hoofd servicedesk, adviseur ICT, systeembeheerder, network engineer of system integrator.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree ICT Service Management hebt behaald, kun je eventueel instromen in het derde jaar van de bachelor Informatica. Ook kun je doorstromen naar de deeltijd bachelor Business It & Management (BIM) van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op ICT Service Management. In twee jaar kun je je bachelor behalen.

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.