Menu English

ICT Service Management voltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

De tweejarige, praktijkgerichte Ad ICT Service Management is bedoeld voor afgestudeerden van mbo en havo en al werkende ICT-professionals. De Ad leidt op tot professional ICT Service Management.

ICT Service Management draagt zorg voor de continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT in grote en kleine bedrijven.

Als je je na het mbo of de havo wilt ontwikkelen tot een professional ICT Service Management, zit je bij onze Ad (Associate degree) goed. Deze opleiding verdiept en verbreedt je kennis, vaardigheden en inzichten in de modernste informatietechnologie. Je leert verbinding te leggen tussen de bedrijfsprocessen en de ICT. Ook aspecten als het zelfstandig en proactief functioneren, het ontwikkelen van initiatieven en het aansturen van een team komen tijdens de Ad aan bod.

Er bestaat een grote behoefte aan medewerkers, die bruggen weten te slaan tussen de eisen en wensen van de gebruikers en de mogelijkheden van de informatietechniek. Medewerkers die naast praktische kennis, ook op theoretisch en conceptueel gebied over voldoende bagage beschikken. Hiervoor word je met de Ad ICT Service Management opgeleid. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van ICT Service Management

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 24-08-2022 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddeld deze studie

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona. De landelijke cijfers zijn gelijk aan de instellingscijfers, omdat de opleiding bij de Rotterdam Academy (Hogeschool Rotterdam) de enige in Nederland is.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Thema's

De ontwikkelingen in de ICT staan niet stil. Vandaar dat de kennis die je opdoet tijdens colleges, projecten en PC-practica is afgestemd op de laatste trends in het vakgebied. Je krijgt een stevige basiskennis op het gebied van beheer ICT, servicemanagement, security en advisering aan management over de inzet en toekomst van de ICT in het bedrijf. Daarnaast besteden we veel aandacht aan communicatieve vaardigheden en professionele vorming.

In de verschillende periodes (semesters) staat steeds een thema centraal. Deze thema's zijn ICT Beheer, ICT Service Management, Security & Informatiebeveiliging en Integratie. Binnen het thema per semester volg je de nodige vakken en voer je een project uit. Het project sluit vanzelfsprekend aan op het thema en de vakken. 

Het eerste jaar

In de eerste helft van jaar één staat het thema ICT beheer centraal, met als vakken onder andere Itil, Scripten, Cloudcomputing, Cisco en Management. In de tweede helft van het eerste jaar volg je ICT Service Management met vakken als BISL, Open ERP, Financieel management en het project 'Het opzetten en inrichten van een helpdesk'. Vanaf februari doe je relevante praktijkkennis op in een stage van twee dagen per week tot het einde van het studiejaar.

Het tweede jaar

In jaar twee staat eerst het thema Security en informatiebeveiliging centraal met als vakken onder andere Informatiebeveiligingsbeleid, Security en Identitymanagement. Daarnaast loop je ook gedurende het hele tweede jaar twee tot drie dagen in de week stage. Het laatste semester gaat over Integratie en bevat ook de afstudeeropdracht, die uitgevoerd wordt in de praktijk. 

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
4 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Met je Associate degree ICT Service Management kun je bij zowel kleine als middelgrote organisaties gaan werken. Dit hoeven niet per se ICT-bedrijven te zijn. Je kunt ook bij bedrijven in andere sectoren aan de slag als ICT-er.

In je functie zorg je ervoor dat systemen werken, beheer je de infrastructuur en zorg je ervoor dat de systemen en gebruikers secuur werken. Je kunt operationeel leiding geven aan een kleine ICT-afdeling of onderdeel daarvan. Dagelijks verleen je aan de gebruikers van de systemen service bij het gebruik van alle applicaties. Daarnaast adviseer je het management hoe IT de bedrijfsvoering optimaal kan ondersteunen.

De precieze inhoud van je functie is afhankelijk van de aard en de omvang van het bedrijf. Ook kent de functie verschillende benamingen zoals applicatiebeheerder, specialist servicedesk, adviseur ICT, systeembeheerder, network engineer of system integrator. 

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen