Menu English

Data Analytics voltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree

 • Taal

  Nederlands

De tweejarige, praktijkgerichte opleiding Data Analytics is bedoeld voor afgestudeerden van mbo en havo en al werkende ICT-professionals. Deze Associate degree leidt op tot Ad Data Analist.

Als data analist beantwoord je organisatievraagstukken aan de hand van data (gegevens). Nadat je bent afgestudeerd kun je aan de slag bij een grote diversiteit aan bedrijven. Met jouw vaardigheden kun je aan de hand van beschikbare data onderzoeksvragen in kaart brengen en passende analyses uitvoeren. Naast het analyseren van de data leer je tijdens deze opleiding ook hoe je dit presenteert aan de opdrachtgever. Ook zul je werken aan skills die nodig zijn om goed te kunnen functioneren binnen een team, zoals samenwerken en het reflecteren op je eigen vaardigheden en prestaties.

Als opgeleide data analist ben jij in staat om werkgevers te adviseren aan de hand van jouw rapportages en inzichten. Daarnaast houd je rekening met de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. De opleiding Data Analytics maakt gebruik van programmatisch leren wat betekent dat je veel kennis ‘just-in-time’ aangereikt krijgt en direct de kennis kunt toepassen op realistische opdrachten uit de praktijk. Je cijfer wordt bepaald door het beoordelen van een leerportfolio dat je elke periode oplevert en dat kan bestaan uit tentamens, opdrachten, reflecties en bijvoorbeeld zelfanalyses. Ook bestaat er binnen onze opleiding de mogelijkheid om zelfgekozen bewijsmateriaal in te voegen in je portfolio. 

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Thema's en praktijk

Thema's

De opleiding bestaat uit vier semesters met de volgende thema’s:

 1. Oriëntatie en ontsluiten van data
 2. Data analyse en presentatie
 3. Verdieping en voorbereiden afstuderen
 4. Afstuderen 

Praktijk

Centraal in de opleiding staat praktijkgericht onderwijs. Kennis die je aanleert, pas je zo snel mogelijk toe. De toepassing van deze kennis vindt plaats in de werkplaats. Daar werk je in groepsverband aan echte praktijkopdrachten in een realistische omgeving die je voorbereidt op je toekomstige werkzaamheden.

Het eerste jaar

In het eerste jaar leg je de basis om een algemeen inzetbare Ad Data Analist te worden. Je richt je op het je eigen maken van de benodigde theorie en vaardigheden en doet veel ervaring op met het werken aan (deel)opdrachten uit de praktijk.

Daarnaast werk je met behulp van een coach aan je persoonlijke groei en je vermogen tot reflecteren. Samen besteed je veel aandacht aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. We stimuleren je om nieuwsgierig te zijn en om een onderzoekende houding te ontwikkelen die nodig is voor het oplossen of bijdragen in het oplossen van datagerelateerde problemen en vraagstukken. Je leert om zowel vanuit problemen als vanuit kansen te denken. In het eerste jaar is veel aandacht voor leervaardigheden en basisvaardigheden, zoals het toepassen van gesprekstechnieken. Je ontwikkelt je als professional op een plaats in de arbeidsmarkt in relatie tot de gehele maatschappij en maatschappelijke uitdagingen. 

Het tweede jaar

In het tweede jaar maak je een verdiepingsslag door het uitvoeren van verschillende grote opdrachten, waarbij je van het begin tot het einde verantwoordelijk bent voor het eindresultaat bij de opdrachtgever. Hierbij combineer je je opgedane kennis uit het eerste jaar tot concrete eindproducten zoals het maken van dashboards. We maken zoveel mogelijk gebruik van actuele en realistische vraagstukken van échte organisaties. In het laatste semester ben je bezig met het afstuderen en werk je aan een zelfgeformuleerd dataprobleem bij een daadwerkelijk bedrijf uit de praktijk.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroep

Ad Data Analisten zijn de schakel tussen de bedrijfsvoering/business en IT. Het zijn kritische en nieuwsgierige professionals die kansen signaleren bij bedrijven om dataprocessen en werkzaamheden te verbeteren en/of te vernieuwen. Zij leveren vanuit een visie een actieve en creatieve bijdrage aan de kwaliteit van de data. 

De opleiding leidt op tot Ad Data Analist in een mkb-omgeving, een afdeling van een groot bedrijf of een omgeving met vergelijkbare complexiteit.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen