Menu English

ICT Service Management deeltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil jij jezelf ontwikkelen tot IT-professional en mensen, processen en technologie in balans brengen om IT-dienstverlening te optimaliseren?

De ontwikkelingen in de ICT staan niet stil. De kennis die je opdoet en de projecten waar je aan werkt tijdens de tweejarige praktijkgerichte Associate degree-opleiding ICT Service Management zijn daarom afgestemd op de laatste trends binnen het vakgebied. Je ontwikkelt naast praktische en theoretische ICT-kennis ook social skills en soft skills. Je leert verbinding te leggen tussen de uitvoering van het werk en het overkoepelende beleid.

Deze tweejarige Ad-opleiding is bedoeld voor professionals en afgestudeerden van mbo en havo die als ICT Service Management professional aan de slag willen gaan. Tijdens de opleiding verdiep en verbreed je je kennis, vaardigheden en inzichten in de modernste informatietechnologie. Er bestaat een grote behoefte aan medewerkers die bruggen weten te slaan tussen de eisen en wensen van de gebruikers en de mogelijkheden van de IT. Medewerkers die naast praktische kennis ook op theoretisch en conceptueel gebied over voldoende bagage beschikken.

Bij de Ad ICT Service Management ontwikkel je een stevige basiskennis op het gebied van ICT-beheer, servicemanagement en security. Ook leer je advies uit te brengen aan het management over de inzet en toekomst van de ICT binnen het bedrijf. Daarnaast besteden we tijdens de opleiding veel aandacht aan professionele vorming.

“ICT is mensenwerk.” 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van ICT Service Management

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (2 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Thema's

De ontwikkelingen in de ICT staan niet stil. De kennis die je opdoet en de projecten waar je aan werkt tijdens deze tweejarige praktijkgerichte Associate degree-opleiding zijn daarom afgestemd op de laatste trends binnen het vakgebied.  

De opleiding is opgebouwd vanuit drie kennisdomeinen:  

 1. Beheer: hieronder valt bijvoorbeeld ITIL; 
 2. Tooling: hieronder valt bijvoorbeeld Cisco en programmeren;  
 3. Professionele Vorming & Coaching: hier ligt de nadruk op communicatievaardigheden en jouw vorming tot professional.  

Centraal binnen de opleiding staat praktijkgericht onderwijs. Kennis die je aanleert, pas je zo snel mogelijk toe in de praktijk. Die toepassing vindt plaats in de Werkplaats, waar je in groepsverband aan echte praktijkopdrachten werkt in een realistische omgeving, die je voorbereiden op jouw toekomstige werkzaamheden. 

Het eerste jaar

In het eerste jaar leg je de basis om een ICT Service Management professional te worden. Je richt je op het je eigen maken van de benodigde theorie en vaardigheden en doet veel ervaring op met het werken aan (deel)opdrachten in de Werkplaats.  

Daarnaast werk je met behulp van een coach aan je persoonlijke groei en je vermogen tot reflecteren. Samen besteed je veel aandacht aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. We stimuleren je om nieuwsgierig te zijn en om een onderzoekende houding te ontwikkelen die nodig is voor het oplossen, of bijdragen in het oplossen, van IT-gerelateerde problemen en vraagstukken. 

Het tweede jaar

In het tweede jaar maak je een verdiepingsslag door het uitvoeren van verschillende grote opdrachten. We maken zoveel mogelijk gebruik van actuele en realistische vraagstukken van échte organisaties. In het laatste semester ben je bezig met afstuderen, doe je relevante praktijkkennis op en werk je aan een zelf geformuleerd onderzoek bij een echt bedrijf uit de praktijk. 

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding. 

Ondersteuning 

edere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen. 

Studeren met een functiebeperking 

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden. 

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroepen

Met een Ad ICT Service Management-diploma op zak kun je bij zowel kleine als middelgrote organisaties aan de slag. Dit hoeven niet per se ICT-bedrijven te zijn. Je kunt ook bij bedrijven in andere sectoren werken als IT-professional.  

In jouw rol zorg je ervoor dat systemen werken, beheer je de infrastructuur en kun je operationeel leiding geven aan een kleine ICT-afdeling of onderdeel daarvan. Je voert updates en patches door, verwerkt nieuwe releases, optimaliseert de bestaande infrastructuur en begeleidt ook de migratie naar een nieuw systeem. Elke dag verleen je service aan de gebruikers van de systemen en applicaties. Daarnaast adviseer je het management over hoe IT de bedrijfsvoering optimaal kan ondersteunen, adviseer je over - en bewaak je - de security van systemen en applicaties, en draag je zorg voor de informatiebeveiliging. De precieze inhoud van jouw functie is afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf.  

Voorbeelden van functies die je na de opleiding kunt vervullen zijn: applicatiebeheerder, servicedeskmedewerker, hoofd servicedesk, adviseur ICT, systeembeheerder, network engineer, system integrator en security adviseur.  

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Meet the Alumni

Interviews met oud-studenten ICT Service Management

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen