Menu
  English

  Information Security deeltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Associate degree, ook beschikbaar in voltijd

  • Taal

   Nederlands

  Wil jij een bijdrage leveren aan een veiliger digitaal Nederland? Bij de Ad Information Security word je opgeleid om het veilig werken met informatie binnen een organisatie te stimuleren.

  Werk je al bij een organisatie en vind je het belangrijk dat de informatie van deze organisatie veilig is en blijft? Deze tweejarige Associate degree-opleiding verbreedt je kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van informatiebeveiliging. Je leert dreigingsanalyses te maken en deze te vertalen naar risico’s, je leert te denken als een aanvaller en onderzoekt welke eisen er zijn vanuit wet- en regelgeving. Daarnaast leer je hoe je de risico’s kunt verkleinen met behulp van organisatorische, menselijke en IT-maatregelen. Je wordt hierdoor een verbinder die bruggen weet te slaan tussen de werkvloer, ICT en het management, om de organisatie weerbaarder te maken tegen cybercrime.

  Bij de Ad-opleiding Information Security deeltijd volg je één dag in de week lessen en werk je daarnaast minimaal 16 uur per week in een voor de studie relevante functie. Je wordt opgeleid tot Junior Information Security Officer, die ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid en het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie binnen grote en kleine organisaties.

  "Een veiliger digitaal Nederland."

  Voorlichtingsactiviteiten

  Bekijk het aanbod en meld je aan
  Alles over de open dag van Information Security

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Structuur onderwijsperiodes

  Alle onderwijsperiodes hebben eenzelfde structuur en opbouw van vakken: resources, werkplaats en coaching. Resources slaan op de theorie, waarmee organisatorische en IT-kennis wordt opgedaan. Werkplaats verwijst naar de praktijkopdracht die je voor en binnen je eigen organisatie kunt uitvoeren. Bij coaching kijk je actief naar je leerdoelen en welke bewijzen je kunt verzamelen om deze leerdoelen te behalen.

  Het eerste jaar

  Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van acht weken. Iedere periode kent een praktijkopdracht

  In het eerste jaar ontdek je de verschillende invalshoeken van informatiebeveiliging. Zo ga je als eerste aan de slag met het maken van een dreigingsanalyse: je onderzoekt en beschrijft wat er mis kan gaan en door wie. In de tweede periode vertalen we de dreigingen naar risico’s en bekijken we hoe we deze kunnen verkleinen. De derde periode staat in het teken van het perspectief van de hacker, waarna er in periode vier meer
  ingegaan wordt op het beveiligen.

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar verdiep je je verder in de verschillende informatiebeveiligingsmogelijkheden en ga je aan de slag met je afstudeerproject. Hiervoor ga je in de werkpraktijk op zoek naar verschillende bewijzen waarmee je aantoont op Ad-niveau te kunnen functioneren als Junior Information Security Officer. 

  Werk en studie

  Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van Rotterdam Academy, waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft eigen ideeën over studiedoelen. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op bureau Studentzaken en de studentendecaan van Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Met de Associate degree-opleiding Information Security, word je opgeleid tot professional op het gebied van informatiebeveiliging. Je kunt na de opleiding als Junior Information Security Officer aan de slag gaan, die de Information Security Officer (ISO) en/of de Chief Information Security Officer (CISO) ondersteunt met het opstellen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid en het borgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie binnen grote en kleine organisaties.

  Er bestaat een grote behoefte aan deze rol, omdat je als Junior Information Security Officer zowel over organisatorische kennis als IT-kennis beschikt en hiermee niet alleen een beveiligingsbeleid kan ontwikkelen, maar deze ook kan implementeren. Zo verklein jij de kans dat jouw organisatie gehackt wordt of hierdoor niet meer operationeel kan zijn. 

  Doorstuderen

  Met een Associate degree-diploma ben je toelaatbaar tot de bacheloropleidingen bij Hogeschool Rotterdam. Je kunt doorstromen naar een verwante bacheloropleiding en deze in twee jaar tijd afronden.

  Bekijk alle doorstroommogelijkheden 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties