Menu English

Educatief Professional Beroepsonderwijs voltijd

Associate degree

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

 • Taal

  Nederlands

Vind je het leuk om les te geven op een van de vele gebieden zoals zorg & welzijn, techniek, rekenen, burgerschap of Nederlands?

De opleiding Educatief Professional Beroepsonderwijs is een tweejarige Associate degree opleiding op hbo-niveau 5. De opleiding is breed en praktijkgericht. Een educatief professional werkt in het beroepsonderwijs, maar heeft een andere focus dan een docent. Als educatief professional probeer je lerenden te inspireren met mooie praktijkvoorbeelden en originele opdrachten. Gegeven de omstandigheden bedenk je steeds weer nieuwe manieren om het leren beter, leuker of effectiever te maken. Je bent nieuwsgierig naar wat beter kan en laat je jezelf niet snel uit het veld slaan.

In deze opleiding staat de context waarin de Ad-educatief professional zijn of haar werk uitvoert centraal, namelijk het beroepsonderwijs. Een educatief professional verzorgt lessen waarbij de eindverantwoordelijkheid van de lessen bij de docent ligt, hij geeft instructie en begeleiding aan een groep studenten. Dit zijn niet alleen theoretische lessen, het zijn ook lessen waarbij een vaardigheid wordt aangeleerd in bijvoorbeeld een werkplaats of praktijkruimte. Bij de start van de opleiding moet een student daarom een werk- of stageplek hebben voor minimaal 2 dagen in het beroepsonderwijs. Het docententeam kan hier eventueel in meedenken.

Tijdens de studie krijg je de mogelijkheid je te verdiepen en je vakinhoudelijk te bekwamen. Als educatief professional sluit je aan op een steeds meer multidisciplinaire vmbo/mbo-omgeving, waarbij je buiten de grenzen van je vakgebied leert te kijken en leert samenwerken met andere disciplines. Leren in de praktijk staat in deze opleiding centraal. Van de 120 studiepunten (EC) is 80 EC gericht op pedagogisch, didactisch en professioneel handelen, waaronder werkplekleren. De resterende 40 EC is vakspecifiek, dus gericht op een van de uitstroomprofielen. Je kunt je bij ons specialiseren in: Techniek, Zorg & Welzijn, Rekenen & Toegepaste wiskunde, Natuurkunde, Burgerschap, Nederlands, Biologie en Economie.

Na je opleiding krijg je de wettelijk erkende hbo-graad ‘Associate degree’ en mag je jezelf educatief professional noemen. Je bent dus benoembaar in docententeams om in het vmbo en mbo les te geven. Ook als je verder wilt studeren, zit je bij ons goed. Je kunt namelijk doorstromen naar een passende bacheloropleiding bij je uitstroomprofiel om je tweedegraads onderwijsbevoegdheid te behalen. 

Contact met de opleiding

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met onze docenten.  

Stuur dan een e-mail naar ad-epb@hr.nl 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Educatief Professional Beroepsonderwijs

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Het eerste jaar

Bij de cursussen in het eerste jaar van de opleiding besteden we aandacht aan het verwerven van kennis en vaardigheden die gericht zijn op het primaire proces in een onderwijsomgeving. Het gaat daarbij onder andere om het kiezen van passende werkvormen, het begeleiden van leerlingen/studenten en het inrichten van een veilige leeromgeving. Daarnaast werk je aan je vaktechnisch handelen en professionele ontwikkeling.

Voor het vakspecifieke gedeelte van deze opleiding maak je een keuze uit de richtingen: Techniek, Zorg & Welzijn, Rekenen & Toegepaste Wiskunde, Biologie, Natuurkunde, Burgerschap, Nederlands en Economie.

Een overzicht van de cursussen in jaar 1 vind je onder de kop 'Cursussen'.

Het tweede jaar

In het tweede jaar zijn de cursussen gericht op verdieping van het primaire proces in een onderwijsomgeving. Het gaat daarbij om het toepassen van activerende didactiek, het verzorgen van inclusief onderwijs, het begeleiden van leerlingen/studenten met leer- en gedragsproblemen. En het begeleiden van loopbaanvraagstukken van je leerlingen/studenten. Daarnaast worden kennis en vaardigheden op het gebied van vaktechnisch handelen uitgebreid en werk je verder aan je professionele ontwikkeling tot bekwaam educatief professional.

Het laatste semester van de opleiding bestaat uit een afstudeerprogramma. Dit programma omvat een afstudeerstage, een afstudeerassessment met portfolio en afstuderen Ad. 

Een overzicht van de cursussen in jaar 2 vind je onder de kop 'Cursussen'.

Stage lopen

Gedurende je hele opleiding loop je stage in het onderwijs voor minimaal 2 dagen in de week. Het opdoen van ervaringen en het leren in de praktijk is dan ook onontbeerlijk om de bekwaamheidseisen die als Ad EPB’er aan je gesteld worden, in te oefenen en verder te ontwikkelen. De begeleiding op je stageplek is toegespitst op de bekwaamheidseisen van de Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs (niveau 5). 

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op je studentendecaan voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

Cursussen

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Beroep

Een educatief professional verzorgt lessen waarbij de eindverantwoordelijkheid van de lessen bij de docent ligt. Je geeft instructie en begeleiding aan een groep studenten. Dit zijn niet alleen theoretische lessen, het zijn ook lessen waarbij een vaardigheid wordt aangeleerd in bijvoorbeeld een werkplaats of praktijkruimte. Na het afronden van de opleiding ben je bevoegd om als educatief professional in het vmbo en mbo te werken. 

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties