Menu Zoeken English

De PPH-tracer

Het kritisch toetsen van massaal bloedverlies tijdens de bevalling

In dit project ontwikkelen we een zelfscreeningsinstrument waarmee Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV) het zorgproces rondom massaal bloedverlies bij de bevalling kritisch kunnen toetsen. Tot een VSV behoren verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en aanpalende partners in de geboortezorg. Het verbeteren van het zorgproces kan er toe leiden dat minder vrouwen getroffen worden door massaal bloedverlies bij de bevalling. Dit is belangrijk omdat massaal bloedverlies langdurig doorwerkt op de kwaliteit van leven van een jonge vrouw en haar omgeving.

Toon:

(Beoogde) resultaten

Beoogde resultaten zijn:

  • Het ontwikkelen van een zelfscreeningsinstrument dat toepasbaar is in de dagelijkse praktijk en helpend is aan het VSV om zorgprocessen kritisch te beschouwen.
  • Het ontwikkelen van passende PDCA-cycli inclusief passende verbeterplannen op basis van de uitkomsten van de zelfscreening.
  • Het bijdragen aan het kritisch beschouwen en bespreken van kwaliteitsindicatoren zoals die aangeleverd worden door Perined en die overgedragen moeten worden aan Zorginstituut Nederland.
  • Het initiĆ«ren van nieuwe onderzoeksvragen vanuit VSV/ werkveld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen