Menu Zoeken English

De PPH-tracer

Het kritisch toetsen van massaal bloedverlies tijdens de bevalling

In dit project ontwikkelen we een zelfscreeningsinstrument waarmee Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV) het zorgproces rondom massaal bloedverlies bij de bevalling kritisch kunnen toetsen. Tot een VSV behoren verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en aanpalende partners in de geboortezorg. Het verbeteren van het zorgproces kan er toe leiden dat minder vrouwen getroffen worden door massaal bloedverlies bij de bevalling. Dit is belangrijk omdat massaal bloedverlies langdurig doorwerkt op de kwaliteit van leven van een jonge vrouw en haar omgeving.

Toon:

Het onderzoek is ingebed in het kenniscentrum, welke onderdeel is van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR). De VAR is de plek waar verloskunde onderwijs en verloskunde onderzoek bij elkaar komen en wordt gevormd door de bachelor opleiding Verloskunde, de masteropleiding Physician Assistant (beiden van Hogeschool Rotterdam) en het Erasmus MC, afdeling Verloskunde en Gynaecologie.

Vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten wordt bijgedragen met een werkgroep bestaande uit een viertal gynaecologen, een gynaecoloog in opleiding, een eerstelijnsverloskundige, twee klinisch werkende verloskundigen en een tweetal anesthesisten met speciale interesse voor verloskunde. De werkgroep wordt ondersteund door een epidemioloog van Perined (tevens promovenda op dit project) en de lector die ook verbonden is aan Perined. De werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het testen van het zelfscreeningsinstrument, de PPH-tracer.

Het LUMC draagt, samen met de lector, bij in de dagelijkse en wetenschappelijke begeleiding van de promovenda. Perined levert achtergrond informatie over de kwaliteitsindicatoren aan voor de deelnemende VSV en heeft een kartrekkersrol in de werkgroep Indicatoren van het College Perinatale Zorg.

Het is belangrijk dat deze partijen samenwerken omdat het zorgproces van massaal bloedverlies het beste ketenbreed kan worden aangepakt. Zowel eerstelijns zorgverleners zoals verloskundigen en kraamverzorgenden als tweedelijns zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor vrouwen die getroffen worden door massaal bloedverlies bij de bevalling. Daarom is het ook belangrijk dat de driehoek onderwijs-werkveld-onderzoek bij elkaar komen in dit project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen