Menu English

Project

Projectbeschrijving

Het doel van het project is Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV) te helpen kritisch te kijken naar de geleverde zorg aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Het is belangrijk dat ieder VSV regelmatig het bespreken van geleverde zorg op de agenda zet om daarmee een beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg die zij leveren. Het bespreken van massaal bloedverlies (dit is meer dan 1 liter bloedverlies) bij de bevalling is belangrijk omdat teveel bloedverlies bij de bevalling niet alleen leidt tot korte termijn problematiek zoals bloedarmoede, vermoeidheid maar ook op de lange termijn nog steeds klachten geeft bij de jonge moeder. Te denken valt aan het niet kunnen hervatten van betaald werk of het ontwikkelen van een depressie. Ook staat de moeder-kind-binding en de stabiliteit van een jong gezin onder druk als de moeder teveel bloedverlies heeft bij de bevalling. Daarom is het goed als VSV het zorgproces rondom massaal bloedverlies gezamenlijk bespreken en onderzoeken of het anders of beter kan. Het project wordt uitgevoerd in zeven VSV in Nederland. We begeleiden deze VSV met het invoeren en gebruiken van het zelfscreeningsinstrument. We helpen hen ook om de uitkomsten van de screening (waar nodig) om te zetten in een plan-do-check-act-cyclus. Dit om te komen tot passende en duurzame verbeterplannen. 

Perined, de koepelorganisatie in de geboortezorg waar 96% van alle zwangerschappen en geboortes worden geregistreerd, is de kartrekker van dit project in directe samenwerking met het lectoraat Audit en Registratie, in het bijzonder toegepast in de perinatale zorg (lector Ageeth Rosman). 

Het project behoort tot een promotie-onderzoek waarbinnen nog een vacature is voor een verloskundig onderzoeker. De komende vier jaar houden zij zich bezig met het ontwikkelen van dit screeningsinstrument, de PPH- tracer, en dragen zij zorg voor de implementatie, monitoring en evaluatie van de zorg rondom massaal bloedverlies.

Verbinding met onderwijs

Het is belangrijk studenten vroeg in de opleiding te betrekken bij zorgevaluaties. Zij leren van de lessen die getrokken kunnen worden uit deze evaluaties. Op dit moment zijn er nog geen studenten bij het project betrokken. Daarom roepen wij studenten op om te reageren als zij belangstelling hebben voor dit onderwerp. Bij de bachelor Verloskunde staat het onderwerp op de lijst van afstudeeropdrachten. Studenten kunnen tijdens hun stage in gesprek gaan met hun stagebegeleiders om erachter te komen wat men in het werkveld doet aan evaluatie van zorg en dan specifiek ten aanzien van massaal bloedverlies bij de bevalling. De PPH-tracer kan in het onderwijs ingebracht worden via gastlessen.

Onderzoekers

aangesloten bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen