Menu
  English

  SPRONG - Betekenisvol Samenwerken

  Publicatiedatum: 16 mei 2023

  Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft een subsidie verleend voor de SPRONG-groep ‘Betekenisvol Samenwerken’. Deze SPRONG-groep zal zich richten op het bevorderen van participatiemogelijkheden van jongeren en (jong) volwassenen die op langdurige zorg zijn aangewezen.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Het gaat om jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of een psychische kwetsbaarheid waarvoor volledige zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend is. Dat kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven, omdat onze complexe samenleving steeds minder toegankelijk wordt voor deze groep. Met deze SPRONG-groep dragen we bij aan een meer inclusieve samenleving voor mensen in kwetsbare situaties en posities. Dit doen we niet door aan de zijlijn te staan, maar met elkaar bij te dragen aan constructieve oplossingen voor crisissen in de zorg. Daarin leren we met en van ervaringsdeskundigen en zoeken we met het werkveld naar waar innovatie mogelijk en nodig is.

  De SPRONG-groep heeft ook als doel het onderwijs te vernieuwen en de infrastructuur te verbeteren binnen het werk- en studieveld waarop het onderzoek betrekking heeft.

  Samenwerking

  De SPRONG-groep is een samenwerking tussen de CHE, Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij vormen het programmateam. Daarnaast wordt binnen de SPRONG-groep samengewerkt met 12 lectoraten (vanuit de 3 hogescholen), 12 ervaringsdeskundigen, 3 universiteiten, 11 werkveldpartners (waaronder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Gemeente Rotterdam, Werkplaats Sociaal domein Zuid-Holland Zuid, InHolland, Erasmus Universiteit Rotterdam, ST-Raw, CARE Lab Rotterdam) vanuit jeugdzorg, GGZ en de gehandicaptenzorg, 2 gemeenten, 2 kenniscentra, 3 belangenverenigingen en een beroepsvereniging.

  Projectfeiten  Looptijd

  mei 2023 - 2027


  Financiering

  Regieorgaan SIA


  Lectoraat

  Professionele Identiteit

  Nieuws

  Medewerkers

  betrokken bij dit project