Menu
  English

  Innovatiewerkplaats Publieke Inkoop

  Een betere wereld begint bij inkoop

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Op woensdag 30 juni 2021 ondertekenden de vertegenwoordigers van vijf hogescholen en André Weimar als Chief Procurement Officer Rijk namens de Rijksoverheid het convenant ‘Opleiden tot inkopers met impact’. Dit convenant is gericht op het creëren van een optimale aansluiting tussen de uitstroom van hogescholen en de instroom in de inkoopkolom van het Rijk. Hogeschool Rotterdam is naast Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en De Haagse Hogeschool één van de ondertekenaars. Dit convenant is voor de Rijksoverheid een belangrijke stap in het professionaliseringsproces van inkopers bij de Rijksoverheid.

  Lector in dit project:

  Betrokken medewerkers: 

  Projectaanpak

  Samenwerkingsverband tussen vijf hogescholen (Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht; via Minor Inkoopmanagement) dat is vastgelegd in een convenant met de Rijksoverheid. Onder meer is een gedeelde lector aangesteld, uniek in Nederland.

  Verbinding onderwijs

  Programmaonderdelen in Minor inkoopmanagement, afstudeerders hogeschool, interviews circulair inkopen, aanbestedingen rijksoverheid geanalyseerd, hackathon, afstudeeropdracht sroi bij defensie. 

  (Beoogde) resultaten

  Het doel van de samenwerking is om:

  • De kennis en vaardigheden van studenten die uitstromen optimaal te laten aansluiten op de benodigde instroom binnen de inkoopkolom van het Rijk;
  • De bekendheid en aantrekkelijkheid van de inkoopkolom van het Rijk voor studenten te vergroten en hiermee de toekomstige uitstroom naar het Rijk te bevorderen;
  • Door gerichte kenniscreatie en kenniscirculatie binnen en tussen het Rijk en de hogescholen het vakgebied publiek inkopen gezamenlijk verder te ontwikkelen;
  • Hiermee de inhoud en positie van het vakgebied publiek inkopen in Nederland verder te professionaliseren en verstevigen. 

  Samenwerkingen

  Rijksoverheid, Minoren inkoop vijf hogescholen,  lector Mirjam Kibbeling

  Projectfeiten

    Looptijd: Juli 2024 met optie tot verlening 

   Financiering: Gedeelte gefinancierd door de gemeente Rotterdam

   Lectoraat: Dr. Arjen van Klink Next Strategy en Helma Kaptein Zorgtechnologie

   Thema: 

  Actueel

  Onderzoek updates & highlights

  Medewerkers

  betrokken bij dit project