Menu Zoeken English

Dr. Jacomine de Lange

Oud-lector Transities in Zorg

Jacomine de Lange was sinds 2003 lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie, met als hoofdonderwerp zorg voor ouderen met dementie. Daarnaast werkte zij tot september 2013 meer dan 25 jaar als senior onderzoeker in het programma Ouderen van het Trimbos-instituut.

Publicatie(s)

Van Dr. Jacomine de Lange

Predictors of activity involvement in dementia care homes: a cross-sectional study

Vitadem: methodologische verantwoording en proces van uitvoering

Vitadem: slotbeschouwing

Eindrapportage Wijkzorg Gevraagd!

Does the organisational model of dementia case management make a difference in satisfaction with case management and caregiver burden? An evaluation study

Landelijke evaluatie van casemanagement

Dementia case management through the eyes of informal carers. A national evaluation study.

17 Initiatieven voor dementievriendelijke gemeenten

Academische Werkplaats Dementie 2008 - 2011

Aangepast eindverslag

Palliatieve terminale zorg in instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg

Een exploratieve studie

Signaleringskaart ergotherapie bij dementie

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis door verpleegkundigen en verzorgenden.

Casemanagement in de dementieketen Capelle en Krimpen aan den IJssel

Plezierige activiteiten methode

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 2: Belevingsgerichte zorg

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Awbz in de toekomst

vergrijzingslast of lust?

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 5: Omgaan met probleemgedrag

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

ABCs Methode Zakkaart

Mensen met dementie kijken graag naar de wolken

Lector Jacomine de Lange

Home-based exercise and support programme for people with dementia and their caregivers: study protocol of a randomised controlled trial

Partners in zorg draaiboek

Een methode ter verbetering van de communicatie tussen famillieleden en verzorgenden in een verpleeg- of verzorgingshuis voor bewoners met dementie

Casemanagement dementie

Methodisch werken en positionering in de keten

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 1: Eten en drinken

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Beweegredenen bij dementie

Wat verpleeghuisbewoners hindert en aanzet tot bewegen

Eindverslag Academische Werkplaats Dementie 2012 - 2013

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 4: Omgaan met familieleden

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Omgaan met dementie

het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 6: Activiteiten ondernemen

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Docentenhandleiding ROC onderwijs in dementiezorg - lespakket 3: Vroegsignalering

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing

Ontwikkelen van een instrument om de 'zachte' factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten

Tien tips voor de communicatie met mensen met dementie

The effects of a multicomponent dyadic intervention on the mood, behavior, and physical health of people with dementia: a randomized controlled trial

Casemanager dementie: een complexe baan

Mensen met dementie

Tien factoren voor een succesvolle woonvoorziening voor mensen met dementie

Monitor Woonvormen Dementie

Signaleringskaart vroege signalen dementie

Handleiding Qualidem

Een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 1

Niets (aan) te doen?

Handreiking voor personeel, familie, vrijwilligers en bezoekers om de kleine dingen die van betekenis zijn voor mensen met dementie, te herkennen en er actief iets mee te doen.

Monitor Woonvormen Dementie: een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie.

Factors facilitating dementia case management: results of online focus groups

Technologische hulpmiddelenlijst bij dementie

De rol van familieleden bij kleinschalig wonen voor mensen met dementie in de Rustenburg

Eet u prettig?

Handreiking om beter aan te sluiten bij wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie tijdens de maaltijd

Eindverslag Thuis Zorg Gevraagd!

Best practices ‘Samenhang in de thuiszorg’

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen

The effects of a multi-component dyadic intervention on the psychological distress of family caregivers providing care to people with dementia: a randomized controlled trial

Working mechanisms of dyadic, psychosocial, activating interventions for people with dementia and informal caregivers

a qualitative study

Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

Lessen over eten en drinken voor gezondheidszorgopleidingen in het hbo en mbo

Docentenhandleiding

Samenvattingskaart: Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie

Wetenschappelijke onderbouwing Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie

Evidence-based richtlijn voor verzorgenden niveau 3

Van thuis naar verpleeghuis

Ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers; een handreiking voor hulpverleners

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v

Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie

Richtlijn voor verzorgenden niveau 3 in verpleeg- en verzorgingshuizen

Evaluatieonderzoek van de pilot casemanagement dementie in de regio Delft Westland Oostland 2005-2007

Eindrapport

Handboek plezierige activiteiten

Een praktische methode voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Dementie en regie

De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals.

Process evaluation of a multicomponent dyadic intervention study with exercise and support for people with dementia and their family caregivers

Pilotketen PsychoGeriatrie/3D observatie regio Rotterdam

Rapport monitoring en evaluatieonderzoek

Quality time

in ondersteuning van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie: een kwalitatief onderzoek

Daadkrachtiger door reflectie

Meer kwaliteit van leven

Integratieve persoonsgerichte dementiezorg

Wijkverpleegkundige Interventies bij de Tilburg Frailty Indicator

WHAT, SO WHAT en NOW WHAT?

Botsende culturen in het verpleeghuis

Twee perspectieven op zorg

How do activating interventions fit the personal needs, characteristics and preferences of people with dementia living in the community and their informal caregivers?

The challenges of shared decision making in dementia care networks

Transities in ziekte en zorg

op zoek naar een nieuw evenwicht - samenvatting

Transities in ziekte en zorg

op zoek naar een nieuw evenwicht

100 tips om ouderen met dementie langer thuis te laten wonen

Ouderen met dementie

Beslissen als samenspel : gezamenlijke besluitvorming bij dementie

Een goed leven met dementie

tips voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners

Ouder worden met een aangeboren aandoening

Designing happy games (apps) for people with dementia

Dyadic interventions for community-dwelling people with dementia and their family caregivers: a systematic review

Does familiarity affect the enjoyment of touchscreen games for people with dementia?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen