Menu Zoeken English

Vitadem: slotbeschouwing

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
J. Lange, de | Rapport | Publicatiedatum: 15 september 2018
Ons doel was een nieuwe benadering te ontwerpen en te implementeren voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers zodat mensen met dementie langer thuis konden blijven wonen. Met gebruik van wetenschappelijke inzichten en in nauwe samenwerking met de praktijk ontwierpen we een integrale, behoeftegestuurde, multicomponent, op maat voor het koppel aangepaste benadering met zes stappen: behoefte-inventarisatie, doelbepaling, case conference, adviesgesprek, inzet van interventie(s) en evaluatie. Deze benadering is ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in Capelle en Krimpen aan den IJssel samen met professionals van De Zellingen en Leliezorggroep en met Alzheimer Nederland afd. Rotterdam.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen