Menu Zoeken English

Quality time

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
J. Lange,de, M.A. Leven,van 't, | Artikel | Publicatiedatum: 01 januari 2008

in ondersteuning van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie: een kwalitatief onderzoek

Mantelzorgers van thuiswonende ouderen ervaren een zware zorglast. Er worden veel verschillende vormen van professionele zorg ontwikkeld om die zorglast te verminderen. Doel: dit artikel beschrijft de ervaringen van mantelzorgers met de zorg en met zorgverleners en hun behoeften aan ondersteuning. Methode: voor dit kwalitatieve onderzoek zijn veertien semigestructureerde interviews gehouden met mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. De analyse is gebaseerd op de methode van constante vergelijking. Resultaat: de ervaringen van de mantelzorgers leiden tot drie thema’s die van belang zijn voor professionele ondersteuning van mantelzorgers: deskundige en persoonsgerichte hulp, proactieve ondersteuning en ondersteuning om contact te ervaren met de oudere met dementie. Conclusie en discussie: aanbevolen wordt om interventies te ontwikkelen en te implementeren voor mantelzorgers en thuiswonende ouderen met dementie die aan deze behoeften voldoen.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen