Menu Zoeken English

Quality time

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
J. Lange, de, M.A. Leven, van 't | Artikel | Publicatiedatum: 01 januari 2008

in ondersteuning van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie: een kwalitatief onderzoek

Mantelzorgers van thuiswonende ouderen ervaren een zware zorglast. Er worden veel verschillende vormen van professionele zorg ontwikkeld om die zorglast te verminderen. Doel: dit artikel beschrijft de ervaringen van mantelzorgers met de zorg en met zorgverleners en hun behoeften aan ondersteuning. Methode: voor dit kwalitatieve onderzoek zijn veertien semigestructureerde interviews gehouden met mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie. De analyse is gebaseerd op de methode van constante vergelijking. Resultaat: de ervaringen van de mantelzorgers leiden tot drie thema’s die van belang zijn voor professionele ondersteuning van mantelzorgers: deskundige en persoonsgerichte hulp, proactieve ondersteuning en ondersteuning om contact te ervaren met de oudere met dementie. Conclusie en discussie: aanbevolen wordt om interventies te ontwikkelen en te implementeren voor mantelzorgers en thuiswonende ouderen met dementie die aan deze behoeften voldoen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.