Menu Zoeken English

Lectoraat Transities in Zorg

van dr. Jacomine de Lange

"Dementie staat niet in de weg dat je vriendschap sluit, dat je zingt, van lekker eten geniet en emoties doormaakt."

Dr. Jacomine de Lange Lector Transities in Zorg

Volgens Jacomine de Lange moeten we af van de opvatting dat dementie een degeneratieve hersenziekte is waarbij iemand langzaam achteruit gaat en op het laatst niets meer kan. Hoewel leed niet gebagatelliseerd moet worden, is dementie voor de meesten niet het einde, stelt zij: je kunt nog een goed leven hebben.

Onderzoek

Jacomine de Lange doet onderzoek naar transities van huis of ziekenhuis naar verpleeghuis, belevingsgerichte zorg, kwaliteit van leven, ontmoetingscentra en andere ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en mantelzorgers, kleinschalig wonen, succesfactoren van verpleeghuiszorg, casemanagement en ketenzorg voor mensen met dementie, en de inzet van technologie bij dementie. Ook met bredere ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg houdt zij zich bezig.

Vanuit het lectoraat is de Academische Werkplaats Dementie opgericht, waarin praktijkwerkers, beleidmakers, onderzoekers, docenten en studenten samenwerken aan een betere en ge├»ntegreerde zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Al meer dan 150 studenten hebben in de werkplaats geparticipeerd. Praktijkgericht onderzoek, deskundigheidsbevordering en implementatie van innovatieve interventies zijn de speerpunten.

Het lectoraat levert producten die direct in de praktijk toe te passen zijn, zoals de Richtlijn Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken bij mensen met dementie, de Handreiking voor zorgverleners voor ondersteuning bij de overgang van thuis naar verpleeghuis en de zes lespakketten over dementie voor ROC-opleidingen en bijscholing. 

Medewerkers

Aangesloten bij dit lectoraat

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen