Menu
  English

  Verbinding met onderwijs

  van lectoraat Studiesucces & lectoraat Versterking Beroepsonderwijs

  Het onderzoek onder de vlag van de lectoraten Versterking Beroepsonderwijs en Studiesucces staat sterk in verbinding met het onderwijs. Zowel voor kwalitatief als kwantitatief onderzoek zijn we frequent in gesprek met studenten, docenten als met beleids- en stafmedewerkers. Voorbeelden zijn de advies- ondersteuningsgesprekken met projectteams van opleidingen die participeren in het programma Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces (GOS). Om te komen tot een goede probleemanalyse en adequate interventie(s) spreken we meerdere keren met de projectteams van docenten, managers en ondersteuners.

  Vanuit de hogeschool brede Onderzoekslijn Onderwijskwaliteit in Verbinding, van Kenniscentrum Talentontwikkeling, organiseren we elk kwartaal een lunchbijeenkomst om onze collega’s binnen de hele hogeschool te informeren over, en inspireren tot onderzoekend werken aan onderwijsontwikkeling. Tientallen docenten en begeleiders participeren en/of verzorgen workshops, waardoor de kennisdeling en doorwerking op onderwijsvernieuwingstrajecten worden gestimuleerd.  

  In contact met koepelorganisaties als de MBO Raad en Vereniging Hogescholen bereiken we een grotere groep onderwijsprofessionals. Het Werkverband Pedagogiek opereert rechtstreeks met docenten uit het mbo, en via het begeleiden van promovendi staan we in contact met hoogleraren waardoor het belang van (bepaalde) onderwijsontwikkelingen breder kunnen worden verspreid.

  Doorlopende docentprofessionalisering vindt plaats via het begeleiden van afstudeerders Bachelor studenten Exact (biologie), promovendi, en advies- en begeleidingsgesprekken via het programma Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces. Het lidmaatschap van (inter)nationale onderwijsverenigingen (Netwerk Beroepsonderwijs, VOR, VELON, EAPRIL, EARLI) verstevigt de kennisdisseminatie van ons onderwijsonderzoek.

  Ben je geïnteresseerd in onderzoek of zoek je begeleiding of ondersteuning bij een onderwijsprobleem? Neem contact met ons op via de contactgegevens aan de rechterkant van deze pagina.