Menu English

Nieuw internationaal onderwijs op het gebied van zorglogistiek

Binnen project HELP is lesmateriaal ontwikkeld op het gebied van zorglogistiek

18 januari 2021

In december 2020 is het driejarig Europees project ‘Healthcare Logistics Education and Learning Pathways’ (HELP-project) met succes afgerond. Binnen het project is er een cursus ontwikkeld op het gebied van zorglogistiek op mbo-, Bachelor-, Master- en PhD-niveau. Zorglogistiek gaat over alle processen rond de zorg voor patiënten (patiëntenlogistiek) en de benodigde goederen zoals bedden en hulpmiddelen (goederenlogistiek). Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten uit Finland, Estland, Spanje, België en Nederland hebben samen het lesmateriaal voor de cursus uitgewerkt. Dit materiaal bestaat uit kennismodules en praktijkcasuïstiek, en is geschikt voor studenten, maar ook voor docenten en zorgprofessionals.

Door de vergrijzing en de toename van vacatures in de zorg, is het noodzakelijk om efficiënter en doelmatiger te werken. Dat vraagt om kennis en beheersing van processen in de zorg, informatie- en goederenstromen en kostenoptimalisatie en tegelijkertijd voldoen aan wensen van cliënten/patiënten. Ofwel: zorglogistiek. 

Slimmer plannen en organiseren
Binnen het lesmateriaal is er aandacht voor onderwerpen als slimmer plannen en organiseren in de zorg. Hierbij wordt de zorgvraag van patiënten en cliënten centraal gesteld. De combinatie van kennismodules (gericht op theorie en begripsvorming) en realistische praktijkcasussen motiveert deelnemers van de cursus vanuit het zorgproces te denken. Zo krijgen zij een goed en volledig beeld van mogelijke oplossingen voor zorglogistieke problemen. Een voorbeeld van een zorglogistiek probleem vanuit het oogpunt van de patiënt is bijvoorbeeld het lang of onnodig moeten wachten op behandeling of een diagnose. De deelnemers leren om een zorgproces vanuit waardeperspectief van de patiënt te ontwikkelen. Zo kunnen zij bijdragen aan slimme en zinnige zorg in de eigen beroepssector.

Positieve reacties op lesmateriaal
Het ontwikkelde lesmateriaal is in verschillende pilots getest en geëvalueerd. De ervaringen van deelnemers aan de pilots zijn positief. Naast het lesmateriaal krijgen zij ook praktische tools waarmee zij in een paar kleine stappen het proces kunnen verbeteren, en die zij eenvoudig toe kunnen passen in de eigen praktijk. Zo heeft een deelnemer binnen haar afdeling een analyse uitgevoerd op het complete zorgproces. Hiermee kan zij in beeld brengen wat wel en wat geen waarde toevoegt voor de zorg van de patiënt.

Nieuw keuzevak voor studenten
Als spin-off van het project wordt het keuzevak ‘Slimmer Organiseren en Plannen in de zorg’ aangeboden voor studenten van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. In het keuzevak is naast de bestaande theorie en casussen uit de praktijk aandacht voor de actualiteit. Momenteel is dit met name de impact van COVID-19 op zorgprocessen en de specifieke beroepscontext van de studenten. Ook wordt het ontwikkelen van een minor voor dit thema overwogen.