Ga direct naar de content

Zorg voor kind en jeugd

Specifieke zorgbehoeften

De Raad voor Volksgezondheid wil de focus op Ziekte en Gezondheid verschuiven naar Gedrag en Gezondheid. Tegelijkertijd verandert de verantwoordelijkheid voor de zorg van het rijk naar gemeenten.

Dit heeft consequenties voor kinderen en jongeren met een beperking én voor de zorgprofessionals die met hen werken. In deze minor gaan studenten aan de slag met vraagstukken rondom zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften.

De jeugd is de gezondste leeftijdsgroep binnen onze samenleving. Maar tegelijkertijd is de jeugd ook kwetsbaar. Wat als een jongere bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt? Of een moeder die aan de drugs is? Kan hij of zij zich nog ontwikkelen zoals ze zou willen? En kan de jongere dan meedoen in de maatschappij, wat tegenwoordig van een ieder verwacht wordt? Binnen deze minor komt de zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar in een breed perspectief aan bod.

De studenten verkennen verschillende theoretische concepten werkt aan een vraagstuk uit de praktijk door middel van een projectopdracht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Ondersteunen van zelfmanagement
  • Preventieve zorg
  • Transities in zorg
  • Kindermishandeling
  • Relaties
  • Pesten

De onderwerpen zijn ziekte- overstijgend en gaan over thema’s waar de student kennis van moet hebben als hij of zij zorg verleent aan kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. Een multidisciplinaire benadering is hierbij van belang.

De projectopdrachten zijn heel divers. Vraagstukken kunnen zijn:

  • Onderzoek naar de behoeften van jonge mantelzorgers
  • Inventariseren hoe een multidisciplinair kindercentrum meer bekendheid in de wijk kan krijgen
  • Spraaktesten uitvoeren en de data analyseren.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de uiteenlopende projectopdrachten.

Kortom: dit is een brede, veelzijdige en inspirerende minor voor wie de zorg voor kinderen aan het hart gaat!

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.