Menu
  English

  Wijkverpleegkundige?!

  De spil in de eerstelijn

  De enige plek waar de hbo-Verpleegkundige totaal tot haar recht komt is de steeds wisselende, innoverende en uitdagende eerstelijnszorg. De verpleegkundige wordt in de participatiemaatschappij de spin in het web. In deze minor leren zij hoe ze daar straks in kunnen excelleren.

  De wijkverpleegkundige richt zich meer en meer op de zorg aan kwetsbare doelgroepen, zoals de oudere cliënten en het begeleiden van cliënten met psychosomatische en sociale problematiek. Daarnaast worden oncologische cliënten ondersteund en wordt zo nodig palliatieve zorg verleend. Van de wijkverpleegkundige, als ‘spil in de zorg’, wordt verwacht dat zij zorg kan verlenen aan cliënten met verschillende sociaaleconomische status, leeftijd, culturele achtergronden en in ziektecategorie. Deze diversiteit vraagt om een generalistische wijkverpleegkundige met brede kennis en bekwaamheid op vele terreinen.

  Het kennisgestuurde deel van de minor bestaat uit een aantal leerlijnen:

  1. Vakbekwaam indiceren aan de hand van de meest voorkomende zorgproblemen
  2. Palliatieve zorgverlening en Ethische dilemma’s.
  3. Interculturaliteit gericht op de problematiek in Rotterdam
  4. Ondernemen & innoveren of ‘anders/slimmer organiseren’
  5. Preventie: zelfmanagement/eigen regie en wijkpreventie
  6. Afstemmen formele en informele zorg
  7. Projectmatig werken

  Betrokken medewerker

  Vanuit Kenniscentrum Zorginnovatie