Ga direct naar de content

Take the lead (duaal)

Leiderschapscompetenties

Duale studenten van de studierichting hbo-V hebben binnen deze minor de uitdaging om een project uit te voeren dat betrekking heeft op de patiëntenzorg in de zorginstelling waar men studeert en werkt. Het kan gaan om het evalueren van de bestaande praktijk, het verbeteren van de praktijk door een vernieuwing in te voeren of het grondig analyseren van een praktijkprobleem.

Het kunnen realiseren van verbeteringen vraagt om leiderschap. Dit betekent het bezit van een duidelijke visie op zorgverlening, de capaciteiten om deze visie te communiceren met anderen en ook zelf de eerste stap durven zetten hoe moeilijk dat ook mag zijn. Daarom is het ontwikkelen van leiderschapscompetenties één van de thema’s van de minor.

Deze minor is speciaal ontwikkeld voor de duale student Verpleegkunde om beter te kunnen aansluiten bij het leren in de praktijk en aan te sturen op een vervolg van de projecten tijdens het afstuderen. 

Inhoud en programma

Een aantal studenten kiezen samen één van de opdrachten die zijn ingebracht door de beroepspraktijk. Je kunt hierbij denken aan: Hoe kan het zelfmanagement van (een bepaalde groep) patiënten beter worden ondersteund? Wat is de beste aanpak om te voorkomen dat patiënten met dementie een delier ontwikkelen in het ziekenhuis? Of vraagstukken die verband houden met evidence based care, zoals: heeft het uitspoelen van een geïnfecteerde chirurgische wond een positief effect op de wondgenezing?

Om de opdracht zo goed mogelijk te doorgronden, hun ideeën te toetsen en resultaten voor te leggen gaan zij regelmatig in overleg met de opdrachtgever. De studenten voeren samen een analyse uit van het probleem in de praktijk; hiervoor kan men interviews houden, observaties uitvoeren of een kleine vragenlijst gebruiken. Ook bestuderen zij wat er in wetenschappelijke publicaties al bekend is over het vraagstuk en eventuele oplossingen.

In het begin van de minor wordt er theorie aangeboden over innovaties, verpleegkundig leiderschap en projectmanagement. Om de kennis te leren toepassen organiseren we trainingen die je vervolgens weer kunt gebruiken tijdens de uitvoering van het project. De opdrachten sluiten aan bij één van de onderzoeksprogramma’s van Kenniscentrum Zorginnovatie: 

Vervolgens bieden de docenten hun ondersteuning en stimuleren zij de studenten om met de uitkomsten van de minor verder te gaan in hun afstudeerproject.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.