Ga direct naar de content

Geweld tegen Hulpverleners

Een toenemend probleem

Agressie en geweld tegen hulpverleners – het is een toenemend probleem. In deze minor verdiepen studenten zich in de achtergronden van agressief gedrag tegen hulpverleners en leren zij daar ook concreet mee om te gaan.

Studenten leren in workshops, door deskundige trainers, hun sterke kanten te ontwikkelen in het omgaan met dreigende- en agressieve situaties. Ook wordt er gewerkt op basis van een concrete vraag uit het werkveld aan een innoverend onderzoek.

In deze minor verdiept de student zich in de achtergronden van agressief gedrag tegen hulpverleners, maar men leert er ook concreet mee om te gaan. Ook gaat de student zelf een bijdrage leveren aan inspirerende oplossingen op bijvoorbeeld de afdeling Spoedeisende hulp, de politie, verpleegafdelingen of bij de geboortekliniek.

Werkwijze

Van inhoudsdeskundige docenten en experts uit het veld krijgen de studenten (werk)colleges die gericht zijn op agressie als toenemend verschijnsel in de samenleving. De student bekijkt het thema vanuit het biopsychosociaal model, agressiebeheersing en communicatie, recht, preventie, ethiek, richtlijnen van de overheid en internationaal perspectief.

In workshops door deskundige trainers leren de studenten zijn of haar sterke kanten te ontwikkelen in het omgaan met dreigende- en agressieve situaties. Er wordt samen met studenten gewerkt, op basis van een concrete vraag uit het werkveld, aan een innoverend product. Zij doen onderzoek in bijvoorbeeld een ziekenhuis, bij een particuliere fysiotherapiepraktijk, bij een bureau voor maatschappelijk werk, bij een ambulancedienst, bij de politie, of op een afdeling Spoed Eisende Hulp.

Als afsluiting organiseren de cursisten samen met medestudenten een symposium waarop de gezamenlijke bevindingen worden gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de hulpdiensten in de regio Rotterdam. Studenten hebben het volgen van deze minor als leuk en zeer nuttig ervaren,

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.