Ga direct naar de content

Echografie

Echoscopie Basis

De belangstelling voor echoscopie is de laatste jaren sterk toegenomen in diverse (para)medische disciplines, ook in de eerstelijns verloskundige zorg.

Eerstelijns verloskundigen verrichten in toenemende mate zelfstandig echoscopisch onderzoek. Tijdens deze minor leren de studenten de vaardigheden van de liggingsecho. Deze praktijklessen vinden plaats binnen Hogeschool Rotterdam in de vorm van de 'studenten echo-poli', waar echte zwangere vrouwen langskomen voor een echo-onderzoek.

Deze minor sluit aan bij de theorie en praktijk van de post-hbo cursus Verloskundige Echoscopie van Fontys Hogeschool Eindhoven. Na het volgen van deze minor ontvangen de studenten een certificaat "Echoscopie Basis, liggingsbepaling", wat recht geeft om in te stromen in een verkort traject van deze cursus.

Onderzoeksvragen

In deze minor werken zij naast praktijkonderwijs aan een onderzoeksvraag van een externe opdrachtgever. Voorbeelden van onderzoeksvragen van voorgaande jaren zijn:

  1. Het Echocentrum Focus te Breda wil weten hoe de verwijspatronen zijn binnen de besloten vennootschap. Studenten hebben onderzocht hoe de patronen in het verwijzen voor de termijnecho, de nekplooi- meting, het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), de groei-echo, de placenta lokalisatie en de liggingsecho eruit zien van de verloskundigenpraktijken in Breda (binnen en buiten de Besloten Vennootschap Echocentrum Focus) en de tweede lijn (Amphia ziekenhuis) naar Echocentrum Focus, vanaf aanvang van het centrum in december 2012.
  2. Vanuit Echocentrum Nijmegen de vraag: ”Is er een relatie tussen de geïsoleerde sonomarker Single Umbilical Artery (ISSUA) en een verkorte amenorroeduur, lagere Apgarscore, lager geboortegewicht en uitkomsten van het algemeen lichamelijk onderzoek van de neonaat?”
  3. Vanuit de Star Medisch Diagnostisch Centrum de vraag: "Hoe nauwkeurig is de datering van de zwangerschap in het eerste trimester volgens het huidige 'NVOG dateringsprotocol' bij zwangeren die zowel een termijnecho als een nekplooimeting hebben gehad?"

Liggingsecho

Tijdens deze minor leren de studenten de vaardigheden van de liggingsecho. Hierbij komen aspecten aan bod als: het bepalen van de ligging van de foetus en placenta en het bepalen van de hoeveelheid vruchtwater. Deze praktijklessen vinden plaats binnen de hogeschool in de vorm van de ‘studenten echo-poli’, waar echte zwangere vrouwen langskomen voor een echo-onderzoek.

Thema's

Daarnaast volgen de studenten hoor- en werkcolleges, met de volgende onderwerpen:

  • anatomie (embryologie);
  • fysica, theorie en praktijk;
  • verloskunde, de plaats van de echoscopie in de huidige verloskunde;
  • onderzoekstechniek van het uitvoeren van een liggingsecho;
  • beeldherkenning fysiologie en pathologie;
  • casuïstiek waarin aandacht voor het beoordelen van echo- uitslagen en bepalen van beleid.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.