Menu Zoeken English

Sprekers Symposium 'Samen werken vanuit ervaringskennis'

Lees hier meer over de achtergrond van de sprekers.

Mieke Cardol is lector Disability Studies bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. In haar onderzoek en onderwijs staan ‘belonging’, participatie in zorg en samenleving, en de waarde van ervaringskennis centraal. Samen met Inge Bramsen en Chris Kuiper ontwikkelde zij Mijn Pad.

Yorrick Klinger is opgeleid als ervaringsdeskundige bij ExpEx (zie www.expex.nl). Hij is co-trainer Mijn Pad voor professionals en trainer voor ervaringsdeskundigen. Yorrick is als ervaringsdeskundige co-onderzoeker verbonden aan het project Stay on Track dat zich richt op verbetering van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.  

Kitty Jurrius is lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim.  Onderzoeken binnen het lectoraat nemen het eigen verhaal en de context als vertrekpunt van het vormgeven van zorg op maat. Samenwerken met zorggebruikers en professionals vindt plaats in alle stadia van het onderzoek. 

Sophie Schmeets maakt met haar bedrijf Maskerclass depressie bespreekbaar bij onderwijsinstellingen en bedrijven. Dit doet ze door kennis en (o.a. eigen!) ervaring te delen op een veilige en duurzame manier.  In de werkgroep Mijn Pad heeft Sophie o.a. meegewerkt aan het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van de training ExpEx ontmoet Mijn Pad.  

Carolina Brand is opgeleid als ervaringsdeskundige bij ExpEx. Zij is co-trainer Mijn Pad zowel voor professionals als ervaringsdeskundigen. Carolina is als ervaringsdeskundige verbonden aan B-ready dat zich richt op het voorzien van praktische informatie (opleiding, werk, huisvesting, etc). voor jongeren in de hulpverlening en jongeren die uitstromen vanuit de hulpverlening. 

Daphne Daalhof, coördinator project ExpEx Rotterdam, is ExpEx trainer ´Werken met eigen ervaring´ en verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en organisaties en ondersteuning van ExpEx. Zij geeft daarbij richting aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces, en draagt zorg voor de matching, verbinding, inhoud, kwaliteit en duurzaamheid van het project.

Inge Bramsen is senior onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en GZ Psycholoog bij GGZ Delfland. Zij promoveerde cum laude op het thema  psychotrauma bij ouderen die de tweede wereldoorlog meemaakten, en ontving hiervoor een internationale prijs. Met haar onderzoek wil zij bijdragen aan autonomieversterkend werken en inzet van ervaringskennis. 

Martine Bink is kerndocent Social Work aan de Hogeschool Rotterdam. Ze is opgeleid als supervisor en ontwikkelingspsycholoog. In haar huidige baan als docent, trainer en coach maakt ze gebruik van ervaringskennis. 

Leroy van der Hurk zet zijn ervaringsdeskundigheid is voor verschillende projecten van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim. Daarnaast is hij werkzaam in Justitiële jeugdinrichting Lelystad en het gezins-FACT team.

Natasja Hornby is onderzoeker bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim. Zij werkt in haar projecten veel samen met kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, waarbij het perspectief van deze jongeren centraal staat. Het project B-Ready, waarvan zij de projectleider is, is daar een voorbeeld van.

Jeroen Frankfoort is docent Social Work aan Hogeschool Windesheim. Daarnaast is hij coördinator van de opleiding Forensic Social Work, projectmedewerker lectoraat Jeugd en lectoraat Klantenperspectief in Zorg en Ondersteuning en trainer Radicalisering en counterterrorisme.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen