Menu
  English

  WERKplaats Taal

  Resultaten per thema

  Digitale hulpmiddelen

  • De Schrijfhulp in het AD-onderwijs

  Het experiment 'Helpt de Schrijfhulp in het AD-onderwijs?' wordt verdeeld over twee onderwijsperiodes.

  Eerste onderwijsperiode (op1)
  Tijdens de lessen van Opvoeden en ontwikkeling (AD PEP) is ruimte ingepland voor het werken in leerteams. Deze lesmomenten worden door twee docenten gebruikt om de Schrijfhulp te introduceren bij twee klassen deeltijdstudenten (jaar 1). Dit is in lijn met de aandacht voor schrijven in de cursus, zoals beschreven in de studiehandleiding.  

  Tweede onderwijsperiode 
  Op basis van de ervaringen die studenten en docenten hebben opgedaan met de Schrijfhulp in op1, wordt tijdens de cursus Reflecteren (SFD) door een derde docent de Schrijfhulp geïntroduceerd bij eerstejaars studenten AD SFD.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van het experiment.
  Contactpersoon: Daniëlle Post-van der Molen 

  • IvL Remediërende taalcursus

  Bij IvL wordt op dit moment in jaar 1, 2 en 3 een aan de verschillende LERO’s gerelateerde taalcursus aangeboden door docenten van de LERO Nederlands. Er is een groep studenten die echter meer begeleiding nodig heeft. Voor deze studenten wordt in OP1 een remediërende taalcursus ontwikkeld waarbij zij uiteindelijk een tekst schrijven over een opleidingsbrede stelling. Spreken en lezen over de stelling vormen dan de basis om erover te kunnen schrijven. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor vergelijkend leren aan de hand van de digitale tool Comproved. 

  In periode 1 wordt de cursus ontwikkeld en in periode 2 en 3 wordt hij uitgeprobeerd, geëvalueerd met studenten en op basis daarvan aangescherpt. In periode 4 wordt de aangescherpte cursus dan nog een keer gegeven. De tijdens dit proces verzamelde data worden in periode 4 en periode 1 van het studiejaar 2023-2024 geanalyseerd. Op basis daarvan wordt geconcludeerd wat de waarde van de cursus kan zijn binnen het taalbeleid van IvL.  

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment. 
  Contactpersonen: Simone Bais en Melanie de Koning-Riekwel

  Feedback

  • IvL Remediërende taalcursus

  Bij IvL wordt op dit moment in jaar 1, 2 en 3 een aan de verschillende LERO’s gerelateerde taalcursus aangeboden door docenten van de LERO Nederlands. Er is een groep studenten die echter meer begeleiding nodig heeft. Voor deze studenten wordt in OP1 een remediërende taalcursus ontwikkeld waarbij zij uiteindelijk een tekst schrijven over een opleidingsbrede stelling. Spreken en lezen over de stelling vormen dan de basis om erover te kunnen schrijven. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor vergelijkend leren aan de hand van de digitale tool Comproved. 

  In periode 1 wordt de cursus ontwikkeld en in periode 2 en 3 wordt hij uitgeprobeerd, geëvalueerd met studenten en op basis daarvan aangescherpt. In periode 4 wordt de aangescherpte cursus dan nog een keer gegeven. De tijdens dit proces verzamelde data worden in periode 4 en periode 1 van het studiejaar 2023-2024 geanalyseerd. Op basis daarvan wordt geconcludeerd wat de waarde van de cursus kan zijn binnen het taalbeleid van IvL.  

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment. 
  Contactpersonen: Simone Bais en Melanie de Koning-Riekwel

  Geïntegreerd taal- en vakonderwijs

  • 100 dagen thuiskomen in taal

  Twee opleidingen doen mee aan de pilotfase van het Comenius Teaching Fellowship project '100 dagen thuiskomen in taal'. Jolanda van Gemeren (RAc, Ad Management) en Caroline de Jonge (HRBS, Bedrijfskunde) integreren het 100 dagenprogramma het onderwijs. Samen met docenten van de opleiding helpen zij studenten te werken aan thuisgevoel en taalvaardigheid. De interventie wordt getest bij een deel van de studenten. Het andere deel van de studenten volgt de interventie in het tweede semester van hun studiejaar. 
  Contactpersoon: Rivi Godfried

  • Naar een taalcompetente sociaal werker

  Dit experiment had vier focusgebieden:

  1. De taalcompetenties en niveaus voor jaar 2 en 4 (bachelor) formuleren aan de hand van de beroepskwalificaties voor Social Work jaar 2 en 4 en de standaarden NLQF 5 en 6.  
  2. Een visie op taalonderwijs formuleren die aansluit bij de nieuwe onderwijsvisie van Social Work. 
  3. Een professionaliseringsplan opstellen. 
  4. Een taallijnontwikkelplan formuleren. 

  Contactpersoon: Ellen Sandberg

  In het experiment 'De Taaldocent 2.0' wordt onderzocht welke nieuwe rol de taaldocent kan hebben binnen het geïntegreerde taal- en vakonderwijs van de Finance-opleidingen van HRBS.
  Contactpersoon: Alinda Gerbrandij

  • Playful reflectie   

  In dit experiment werd gedurende een jaar in jaar 1 de reflectie anders aangepakt door verschillende werkvormen toe te passen die beter aansluiten op de belevingswereld van de student en onze beroepspraktijk.

  Uit het advies komen ook aanknopingspunten voor andere leerjaren, die worden besproken met de desbetreffende docenten.
  Bekijk de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Dieuwertje Schuur

   

  Inclusieve taalvaardigheid

  • 100 dagen thuiskomen in taal

  Twee opleidingen doen mee aan de pilotfase van het Comenius Teaching Fellowship project '100 dagen thuiskomen in taal'. Jolanda van Gemeren (RAc, Ad Management) en Caroline de Jonge (HRBS, Bedrijfskunde) integreren het 100 dagenprogramma het onderwijs. Samen met docenten van de opleiding helpen zij studenten te werken aan thuisgevoel en taalvaardigheid. De interventie wordt getest bij een deel van de studenten. Het andere deel van de studenten volgt de interventie in het tweede semester van hun studiejaar. 
  Contactpersoon: Rivi Godfried

  • Anders denken, voelen en doen

  Bij het experiment 'Anders denken, voelen en doen binnen het NT2-keuzevak', doen de studenten in de lessen van het keuzevak Nederlands als Tweede Taal (NT2), oefeningen die inspelen op faalangst en onzekerheid bij het leren. Bekijk hier de dia met een samenvatting van het experiment.
  Contactpersoon: Trudy Askes

  • Playful reflectie   

  In dit experiment werd gedurende een jaar in jaar 1 de reflectie anders aangepakt door verschillende werkvormen toe te passen die beter aansluiten op de belevingswereld van de student en onze beroepspraktijk.

  Uit het advies komen ook aanknopingspunten voor andere leerjaren, die worden besproken met de desbetreffende docenten.
  Bekijk de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Dieuwertje Schuur

  Leerlijnen taal in het curriculum

  • Naar een taalcompetente sociaal werker

  Dit experiment had vier focusgebieden:

  1. De taalcompetenties en niveaus voor jaar 2 en 4 (bachelor) formuleren aan de hand van de beroepskwalificaties voor Social Work jaar 2 en 4 en de standaarden NLQF 5 en 6.  
  2. Een visie op taalonderwijs formuleren die aansluit bij de nieuwe onderwijsvisie van Social Work. 
  3. Een professionaliseringsplan opstellen. 
  4. Een taallijnontwikkelplan formuleren. 

  Contactpersoon: Ellen Sandberg

  • De Taaldocent 2.0

  In het experiment 'De Taaldocent 2.0' wordt onderzocht welke nieuwe rol de taaldocent kan hebben binnen het geïntegreerde taal- en vakonderwijs van de Finance-opleidingen van HRBS.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Alinda Gerbrandij

  Lezen bevorderen

  • Heel Maatschappijleer leest

  Het leesproject van de lerarenopleiding Maatschappijleer richt zich op het verhogen van het studiesucces door in te zetten op het vergroten van de leesmotivatie van leraren-in-opleiding in de meest brede zin van het woord. In 2022-2023 breidt de opleiding de focus op leesmotivatie uit met nieuwe activiteiten om te komen tot een geïntegreerde aanpak ‘leesmotivatie’. Enkele van deze activiteiten zijn vrij lezen, inschakelen van leesambassadeurs (voor een studiepunt), boekenclub, leestips en uitbreiding samenwerking met de openbare bibliotheek en de mediatheek.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment en hier de bijbehorende PowerPoints.
  Contactpersonen: Selin Karar en Corine Ballering 

  • Leesbevordering bij de lero Nederlands

  Bij de lerarenopleiding Nederlands werken we op twee gebieden aan leesbevordering: 

  1. Binnen de leerlijn Fictie, onder meer door tijdens de cursussen aandacht aan de ontwikkeling van literaire competentie en zelfregulatie te besteden, in de lessen inductief te werken met literaire theorie en meer leestips te geven.
  2. Buiten de leerlijn Fictie, onder meer door mini-bibliotheken en inspiratietafels op de gang in te richten, een leesplek voor studenten te creëren in de mediatheek op Museumpark, sociale en online activiteiten te organiseren zoals boekpromotie via Instagram, boekenspeeddates en leesclubs, en te onderzoeken hoe we het animo onder aarzelende lezers om aan leesbevorderingsactiviteiten deel te nemen kunnen vergroten.

  Contactpersoon: Marloes Schrijvers

  Ondersteuning van studenten bij taalvaardigheid

  • De Schrijfhulp in het AD-onderwijs

  Het experiment 'Helpt de Schrijfhulp in het AD-onderwijs?' wordt verdeeld over twee onderwijsperiodes.

  Eerste onderwijsperiode (op1)
  Tijdens de lessen van Opvoeden en ontwikkeling (AD PEP) is ruimte ingepland voor het werken in leerteams. Deze lesmomenten worden door twee docenten gebruikt om de Schrijfhulp te introduceren bij twee klassen deeltijdstudenten (jaar 1). Dit is in lijn met de aandacht voor schrijven in de cursus, zoals beschreven in de studiehandleiding.  

  Tweede onderwijsperiode 
  Op basis van de ervaringen die studenten en docenten hebben opgedaan met de Schrijfhulp in op1, wordt tijdens de cursus Reflecteren (SFD) door een derde docent de Schrijfhulp geïntroduceerd bij eerstejaars studenten AD SFD.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Daniëlle Post-van der Molen 

  • De Taaldocent 2.0

  In het experiment 'De Taaldocent 2.0' wordt onderzocht welke nieuwe rol de taaldocent kan hebben binnen het geïntegreerde taal- en vakonderwijs van de Finance-opleidingen van HRBS.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Alinda Gerbrandij

  • IvL Remediërende taalcursus

  Bij IvL wordt op dit moment in jaar 1, 2 en 3 een aan de verschillende LERO’s gerelateerde taalcursus aangeboden door docenten van de LERO Nederlands. Er is een groep studenten die echter meer begeleiding nodig heeft. Voor deze studenten wordt in OP1 een remediërende taalcursus ontwikkeld waarbij zij uiteindelijk een tekst schrijven over een opleidingsbrede stelling. Spreken en lezen over de stelling vormen dan de basis om erover te kunnen schrijven. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor vergelijkend leren aan de hand van de digitale tool Comproved. 

  In periode 1 wordt de cursus ontwikkeld en in periode 2 en 3 wordt hij uitgeprobeerd, geëvalueerd met studenten en op basis daarvan aangescherpt. In periode 4 wordt de aangescherpte cursus dan nog een keer gegeven. De tijdens dit proces verzamelde data worden in periode 4 en periode 1 van het studiejaar 2023-2024 geanalyseerd. Op basis daarvan wordt geconcludeerd wat de waarde van de cursus kan zijn binnen het taalbeleid van IvL.  

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment. 
  Contactpersonen: Simone Bais en Melanie de Koning-Riekwel

  • Beoordelen van onderzoekend vermogen in een procesverslag.

  Dit experiment sluit aan bij het speerpunt ‘Taal en leren’ uit de hogeschoolbrede taalvisie. We onderkennen enerzijds het belang van goede taalvaardigheid van studenten in hun beroepsuitoefening. Wij doen dit onder meer door te onderkennen dat schrijven en denken complementair zijn en schrijven te beschouwen als een convergerend proces (zie Donnely, 2017) dat essentieel is voor het (aantonen van het) hbo-denkniveau. Anderzijds willen we dat gevraagde schrijfproducten vooral dienstbaar en passend zijn bij het beroepsprofiel/de beroepscontext van de tweedegraads bachelor. Daarbij zijn het onderbouwen van beslissingen en het redeneren van groter belang dan het opleveren van een puntgave tekst. Wanneer de opleiding dit kan faciliteren middels een passende (lees: praktijkgerichte) schrijfopdracht/ondersteuning en dito beoordelingskader, kan dit het studiesucces van studenten bevorderen. Daarnaast biedt een dergelijke opdracht de mogelijkheid om te differentiëren tussen studenten in de mate van complexiteit van verschillende eindproducten.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment. 
  Contactpersoon: Jeroen S. Rozendaal

  Schrijfvaardigheid verbeteren

  • De Schrijfhulp in het AD-onderwijs

  Het experiment 'Helpt de Schrijfhulp in het AD-onderwijs?' wordt verdeeld over twee onderwijsperiodes.

  Eerste onderwijsperiode (op1)
  Tijdens de lessen van Opvoeden en ontwikkeling (AD PEP) is ruimte ingepland voor het werken in leerteams. Deze lesmomenten worden door twee docenten gebruikt om de Schrijfhulp te introduceren bij twee klassen deeltijdstudenten (jaar 1). Dit is in lijn met de aandacht voor schrijven in de cursus, zoals beschreven in de studiehandleiding.  

  Tweede onderwijsperiode 
  Op basis van de ervaringen die studenten en docenten hebben opgedaan met de Schrijfhulp in op1, wordt tijdens de cursus Reflecteren (SFD) door een derde docent de Schrijfhulp geïntroduceerd bij eerstejaars studenten AD SFD.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Daniëlle Post-van der Molen 

  • IvL Remediërende taalcursus

  Bij IvL wordt op dit moment in jaar 1, 2 en 3 een aan de verschillende LERO’s gerelateerde taalcursus aangeboden door docenten van de LERO Nederlands. Er is een groep studenten die echter meer begeleiding nodig heeft. Voor deze studenten wordt in OP1 een remediërende taalcursus ontwikkeld waarbij zij uiteindelijk een tekst schrijven over een opleidingsbrede stelling. Spreken en lezen over de stelling vormen dan de basis om erover te kunnen schrijven. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor vergelijkend leren aan de hand van de digitale tool Comproved. 

  In periode 1 wordt de cursus ontwikkeld en in periode 2 en 3 wordt hij uitgeprobeerd, geëvalueerd met studenten en op basis daarvan aangescherpt. In periode 4 wordt de aangescherpte cursus dan nog een keer gegeven. De tijdens dit proces verzamelde data worden in periode 4 en periode 1 van het studiejaar 2023-2024 geanalyseerd. Op basis daarvan wordt geconcludeerd wat de waarde van de cursus kan zijn binnen het taalbeleid van IvL.  

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment. 
  Contactpersonen: Simone Bais en Melanie de Koning-Riekwel

  • Beoordelen van onderzoekend vermogen in een procesverslag.

  Dit experiment sluit aan bij het speerpunt ‘Taal en leren’ uit de hogeschoolbrede taalvisie. We onderkennen enerzijds het belang van goede taalvaardigheid van studenten in hun beroepsuitoefening. Wij doen dit onder meer door te onderkennen dat schrijven en denken complementair zijn en schrijven te beschouwen als een convergerend proces (zie Donnely, 2017) dat essentieel is voor het (aantonen van het) hbo-denkniveau. Anderzijds willen we dat gevraagde schrijfproducten vooral dienstbaar en passend zijn bij het beroepsprofiel/de beroepscontext van de tweedegraads bachelor. Daarbij zijn het onderbouwen van beslissingen en het redeneren van groter belang dan het opleveren van een puntgave tekst. Wanneer de opleiding dit kan faciliteren middels een passende (lees: praktijkgerichte) schrijfopdracht/ondersteuning en dito beoordelingskader, kan dit het studiesucces van studenten bevorderen. Daarnaast biedt een dergelijke opdracht de mogelijkheid om te differentiëren tussen studenten in de mate van complexiteit van verschillende eindproducten.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment. 
  Contactpersoon: Jeroen S. Rozendaal

   

  Taalontwikkelend lesgeven

  • 100 dagen thuiskomen in taal

  Twee opleidingen doen mee aan de pilotfase van het Comenius Teaching Fellowship project '100 dagen thuiskomen in taal'. Jolanda van Gemeren (RAc, Ad Management) en Caroline de Jonge (HRBS, Bedrijfskunde) integreren het 100 dagenprogramma het onderwijs. Samen met docenten van de opleiding helpen zij studenten te werken aan thuisgevoel en taalvaardigheid. De interventie wordt getest bij een deel van de studenten. Het andere deel van de studenten volgt de interventie in het tweede semester van hun studiejaar. 
  Contactpersoon: Rivi Godfried

  • De Taaldocent 2.0

  In het experiment 'De Taaldocent 2.0' wordt onderzocht welke nieuwe rol de taaldocent kan hebben binnen het geïntegreerde taal- en vakonderwijs van de Finance-opleidingen van HRBS.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Alinda Gerbrandij

  Toetsing en taal

  • De Taaldocent 2.0

  In het experiment 'De Taaldocent 2.0' wordt onderzocht welke nieuwe rol de taaldocent kan hebben binnen het geïntegreerde taal- en vakonderwijs van de Finance-opleidingen van HRBS.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Alinda Gerbrandij

  • Playful reflectie   

  In dit experiment werd gedurende een jaar in jaar 1 de reflectie anders aangepakt door verschillende werkvormen toe te passen die beter aansluiten op de belevingswereld van de student en onze beroepspraktijk.

  Uit het advies komen ook aanknopingspunten voor andere leerjaren, die worden besproken met de desbetreffende docenten.
  Bekijk de samenvattingsdia van dit experiment.
  Contactpersoon: Dieuwertje Schuur

  • Beoordelen van onderzoekend vermogen in een procesverslag.

  Dit experiment sluit aan bij het speerpunt ‘Taal en leren’ uit de hogeschoolbrede taalvisie. We onderkennen enerzijds het belang van goede taalvaardigheid van studenten in hun beroepsuitoefening. Wij doen dit onder meer door te onderkennen dat schrijven en denken complementair zijn en schrijven te beschouwen als een convergerend proces (zie Donnely, 2017) dat essentieel is voor het (aantonen van het) hbo-denkniveau. Anderzijds willen we dat gevraagde schrijfproducten vooral dienstbaar en passend zijn bij het beroepsprofiel/de beroepscontext van de tweedegraads bachelor. Daarbij zijn het onderbouwen van beslissingen en het redeneren van groter belang dan het opleveren van een puntgave tekst. Wanneer de opleiding dit kan faciliteren middels een passende (lees: praktijkgerichte) schrijfopdracht/ondersteuning en dito beoordelingskader, kan dit het studiesucces van studenten bevorderen. Daarnaast biedt een dergelijke opdracht de mogelijkheid om te differentiëren tussen studenten in de mate van complexiteit van verschillende eindproducten.

  Bekijk hier de samenvattingsdia van dit experiment. 
  Contactpersoon: Jeroen S. Rozendaal