Menu
  English

  Symposium Nederland is nog lang niet af

  Donderdag 1 juni 2023 | Campus RDM Rotterdam

  In Nederland weten we als geen ander dat de wereld continu verandert en zijn we ook als geen ander in staat ons hieraan aan te passen. Al meer dan duizend jaar weten we Nederland, met wisselend succes, te behoeden voor overstromingen. Tot 1953 reageerden we vooral op overstromingen, maar vanaf dat rampjaar kijken we meer vooruit en anticiperen we op toekomstige extreme omstandigheden. We hebben de deltawerken aangelegd, rivieren verruimd en dijken versterkt. Toch weet de natuur ons iedere keer weer te verrassen. Recente gebeurtenissen en de voorziene klimaatverandering vragen onze continue aandacht en we zullen dan ook nooit klaar zijn met Nederland.

  Op 1 juni organiseren de Community of Practice Hoogwaterveiligheid en de opleiding Civiele Techniek van Hogeschool Rotterdam het symposium Nederland is nog lang niet af – een leerzame en interactieve dag voor en door professionals en studenten. In de ochtend schetsen toonaangevende specialisten de effecten van de klimaatverandering en mogelijke oplossingsrichtingen voor Nederland. ‘s Middags gaan deelnemers en studenten samen aan de slag in werkgroepen om innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken om de regio Rotterdam en de zuidwestelijke delta veilig en leefbaar te houden bij een zeespiegelstijging van anderhalve meter. De ideeën worden beoordeeld door een vakjury en de groep met het beste idee wint een prijs.

  Het symposium vindt plaats op RDM en wordt begeleid door dagvoorzitter Edwin Lokkerbol, voormalig directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Tijdens de dag kun je ook een tentoonstelling van ideeën van studenten, organisaties en bedrijven bezoeken.

  Foto © Rijkswaterstaat | Joop van Houdt

  Programma

  08:30   Inloop
  09:00 Welkom
  Jan Bonjer (Waterschap Hollandse Delta)
  09:15 Nederland onder klimaatverandering en zeespiegelstijging
  Renske de Winter (Deltares)
  09:50 Naar duurzaam en opschaalbaar kustonderhoud
  Wiebe de Boer (Dutch Coastline Challenge)
  10:25 Pauze en bezoek aan tentoonstelling
  10:50 Kustontwikkeling
  Bestuurslid Stichting Nieuw-Holland
  11:25 Rotterdam Stad en Haven
  Hermineke van Bockxmeer (Gemeente Rotterdam)
  12:00 Lunch en bezoek aan tentoonstelling
  12:45 Uitleg challenge
  13:00 Challenge
  Studenten en deelnemers gaan samen op zoek naar innovatieve, creatieve en inventieve oplossingen om de zuidwestelijke delta leefbaar te houden bij 1,5 meter zeespiegelstijging
  15:15 Kennisprogramma Zeespiegelstijging: stand van zaken en vooruitblik
  Jos van Alphen (staf Deltacommissaris)
  15:45 Jury-uitslag van de challenge en wrap-up
  Juryleden:
  Titus Livius (Gemeente Rotterdam)
  Pieter Jacobs (Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden)
  Jan Huijbers (Van den Herik)
  Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat)
  16:15 Napraten en borrel (tot 17:30)


  Aanmelden

  Het is op dit moment niet meer mogelijk je aan te melden voor het symposium, omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.