Menu
  English

  Welke maatregelen gelden op de locaties?

  Deze richtlijnen blijven van kracht

  • Was regelmatig je handen
  • Als je moeten niezen, doe dat dan in je elleboog
  • Bij klachten als verkoudheid en koorts blijf je thuis en laat je je testen op corona bij de GGD
  • Respecteer elkaars ruimte als mensen nog afstand willen houden

  Ventilatie
  In alle gebouwen zijn de luchtbehandelingssystemen ingeschakeld, zodat overal voldoende wordt geventileerd. Goed ventileren is volgens de RIVM-richtlijnen van belang voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Al onze gebouwen voldoen ruimschoots aan de eisen die aan ventilatie van onderwijsgebouwen worden gesteld, de ventilatiesystemen zijn gecertificeerd en worden continu gecontroleerd.

  Er geldt nog steeds voor iedereen dat je thuisblijft en je je laat testen bij de GGD als je coronagerelateerde klachten hebt. Om te voorkomen dat complete klassen in quarantaine moeten, heeft de overheid de quarantaineregels in het hoger onderwijs aangepast.

  • Studenten onder de 18 jaar hoeven niet in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft en zelf geen klachten hebben.

  • Studenten van 18 jaar of ouder hoeven niet in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft als ze langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben gehad of als ze in de afgelopen acht weken zelf corona hebben gehad en geen klachten meer hebben.

  Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en zo ja welke quarantaineregel op jou van toepassing is.

  Als je bent besmet met het coronavirus hoef je dit niet meer te melden bij de hogeschool.

  We begrijpen dat sommige studenten en collega’s moeite hebben om onder deze omstandigheden naar de locatie te komen. Uit zorg voor hun eigen gezondheid of die van een van hun naasten. Ook begrijpen we dat er schroom is om deze zorg open naar elkaar uit te spreken. Dat zou niet moeten. We roepen leidinggevenden en slc’ers op om dit binnen de teams en in de klas bespreekbaar te maken.

  Als medewerker kun je je zorg bespreken met je leidinggevende of met de bedrijfsmaatschappelijk werker als student kun je terecht bij je slc’er of je decaan. Zoals eerder gecommuniceerd doen we er alles aan om de locaties veilig in te richten, zodat het goed mogelijk is om je aan de maatregelen te houden. Dat is belangrijk, omdat we daarmee het onderwijs op locatie kunnen laten doorgaan. We moeten er gezamenlijk de schouders onder zetten om onze studenten het best mogelijke onderwijs te bieden, want dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Veelgestelde vragen per onderwerp