Menu Zoeken English

Studievoortgang

De hogeschool schortte het bindend studieadvies op, hoe zit dat precies?

De eerste- en tweedejaarsstudenten in het studiejaar 2019-2020 krijgen wel een bindend studieadvies. Echter er zullen daar geen formele consequenties aan verbonden worden. Niemand hoeft dus de opleiding te verlaten. Dat betekent overigens niet dat de hogeschool geen waarde hecht aan het BSA, integendeel. Studenten moeten dat advies zeer serieus nemen en met hun slc’er in gesprek gaan over hun aanpak voor het vervolg van de studie. 

Studenten zullen worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en moeten dat advies zeer serieus nemen. Immers, de nog niet behaalde studiepunten zullen op een later moment alsnog behaald moeten worden. Formele eisen die gesteld worden aan het behalen van de propedeuse en het Ad- of bachelorexamen, blijven bestaan.

De hogeschool verwacht dat studenten het onderwijs dat op afstand wordt aangeboden ook daadwerkelijk volgen. Er is op dit moment geen sprake van vakantie, het onderwijs draait waar mogelijk gewoon door.

Dat moet per situatie worden bekeken. De hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je studieloopbaancoach (SLC'er).

Zit je in de afrondende fase van je studie en loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW.

Kijk voor de voorwaarden en de bedragen op duo.nl/corona.

Je blijft volgens de RIVM-richtlijn thuis en kunt niet deelnemen aan een tentamen op locatie. Meld je via de reguliere tentamenprocedure bij je opleiding af voor de toets. We begrijpen dat het vervelend is om hierdoor een toets te missen, maar veiligheid van medewerkers en studenten staat voorop.

Je krijgt niet automatisch een extra kans. Wie door ziekte een toets mist, kan gebruik maken van de reguliere herkansing. Die zijn ondermeer daarvoor bedoeld. Een extra kans is alleen voor mensen die wegens persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan toetsen. 

Veel toetsen vinden nu online plaats of in de vorm van opdrachten, meer dan voorheen het geval was onder normale omstandigheden. Het aantal fysieke toetsen dat op locatie wordt afgenomen is beperkt. De kans op studieachterstand, omdat je niet kunt deelnemen aan toetsen, neemt hiermee af. 

Indien je de RIVM-regels niet naleeft en willens en wetens een risico vormt voor de gezondheid van (soms kwetsbare) medestudenten en docenten, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. We vertrouwen op ieders gezond verstand om het niet zover te laten komen en gewoon van de herkansing gebruik te maken.   

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen