Menu Zoeken English

Studievoortgang

De hogeschool schortte het bindend studieadvies op, hoe zit dat precies?

De eerste- en tweedejaarsstudenten in het studiejaar 2019-2020 krijgen wel een bindend studieadvies. Echter er zullen daar geen formele consequenties aan verbonden worden. Niemand hoeft dus de opleiding te verlaten. Dat betekent overigens niet dat de hogeschool geen waarde hecht aan het BSA, integendeel. Studenten moeten dat advies zeer serieus nemen en met hun slc’er in gesprek gaan over hun aanpak voor het vervolg van de studie. 

Studenten zullen worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en moeten dat advies zeer serieus nemen. Immers, de nog niet behaalde studiepunten zullen op een later moment alsnog behaald moeten worden. Formele eisen die gesteld worden aan het behalen van de propedeuse en het Ad- of bachelorexamen, blijven bestaan.

De hogeschool verwacht dat studenten het onderwijs dat op afstand wordt aangeboden ook daadwerkelijk volgen. Er is op dit moment geen sprake van vakantie, het onderwijs draait waar mogelijk gewoon door.

Dat moet per situatie worden bekeken. De hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je studieloopbaancoach (SLC'er).

Zit je in de afrondende fase van je studie en loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW.

Kijk voor de voorwaarden en de bedragen op duo.nl/corona.

Je blijft volgens de RIVM-richtlijn thuis en kunt niet deelnemen aan een tentamen op locatie. Meld je via de reguliere tentamenprocedure bij je opleiding af voor de toets. We begrijpen dat het vervelend is om hierdoor een toets te missen, maar veiligheid van medewerkers en studenten staat voorop.

Wie door ziekte een toets mist, kan gebruik maken van de reguliere herkansing. Maak daar goed gebruik van, want daar is die herkansing voor. Mocht je deze herkansing vervolgens niet halen, dan is het niet in alle gevallen zo dat je geen kansen meer hebt om de betreffende toets te maken. Onze regels, zoals die staan in de zogeheten Hogeschoolgids geven de ruimte om in bijzondere gevallen een extra herkansing aan te bieden. Wij beschouwen gezondheidsklachten, testen en quarantaine in het kader van corona als een bijzonder geval en gaan dus ruimhartig gebruik maken van die mogelijkheid in onze regels. Op grond van dit artikel in de hogeschoolgids zorgt de hogeschool voor een oplossing, zodat je niet benadeeld wordt als je toetsen in de huidige toetsronde moet missen vanwege verkoudheidsklachten, een coronatest of quarantaine. De extra toetskans vindt plaats aan het einde van het studiejaar, de opleiding informeert je hierover. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo gaat het alleen om toetsen die op locatie zijn afgenomen en waar studenten niet aan konden of mochten deelnemen vanwege corona-gerelateerde omstandigheden: bij corona passende gezondheidsklachten, een positieve test, het wachten op een testuitslag of quarantaine. Ook moeten de overige reguliere toetskansen zijn benut. 

Belangrijk:

  • Bij klachten, quarantaine, wachten op een test(uitslag) of bij een positieve test, kom je niet naar de toets op locatie.
  • Het is belangrijk dat je goed je documentatie bewaart zoals bevestiging van testafspraken, testuitslagen, doktersverklaring, enz. want bewijslast zal onderdeel zijn van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de voorziening.
  • Indien je ervoor kiest om vanwege een andere reden dan corona-gerelateerde oorzaken niet deel te nemen aan de reguliere toets of herkansing, kom je niet in aanmerking voor de voorziening.
  • Over de precieze vorm en procedure voor een extra kans volgt op een later moment in het studiejaar meer informatie.

Veel toetsen vinden nu online plaats of in de vorm van opdrachten, meer dan voorheen het geval was onder normale omstandigheden. Het aantal fysieke toetsen dat op locatie wordt afgenomen is beperkt. De kans op studieachterstand, omdat je niet kunt deelnemen aan toetsen, neemt hiermee af. 

Indien je de RIVM-regels niet naleeft en willens en wetens een risico vormt voor de gezondheid van (soms kwetsbare) medestudenten en docenten, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. We vertrouwen op ieders gezond verstand om het niet zover te laten komen en gewoon van de herkansing gebruik te maken.   

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen