Menu Zoeken English

Studievoortgang

Eerstejaarsstudenten die studievertraging oplopen en daardoor de norm van het bsa in het studiejaar 2020-2021 niet halen, krijgen dit jaar de mogelijkheid de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit geldt voor alle studenten die in september 2020 in het eerste jaar van hun studie zijn gestart aan onze hogeschool. In tegenstelling tot vorig jaar, waar het bij Hogeschool Rotterdam een afstel van het bsa betrof, gaat het dit keer om een uitstel: in het tweede jaar zullen voor de studenten die gestart zijn in september 2020 dus wel eisen gesteld worden aan het aantal te behalen studiepunten. Welke regeling hiervoor precies gaat gelden zal nader bepaald worden. Docenten en studieloopbaancoaches blijven met studenten in gesprek over hoe studenten succesvol verder kunnen studeren, we begeleiden en adviseren daarbij zo goed mogelijk.

Hogeschool Rotterdam sluit zich hiermee aan bij de landelijke lijn die door het Ministerie van OCW in overleg met de Vereniging Hogescholen is bepaald.

Dat moet per situatie worden bekeken. De hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je studieloopbaancoach (SLC'er).

Zit je in de afrondende fase van je studie en loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW.

Kijk voor de voorwaarden en de bedragen op duo.nl/corona.

Je blijft volgens de RIVM-richtlijn thuis en kunt niet deelnemen aan een tentamen op locatie. Meld je via de reguliere tentamenprocedure bij je opleiding af voor de toets. We begrijpen dat het vervelend is om hierdoor een toets te missen, maar veiligheid van medewerkers en studenten staat voorop.

Wie door ziekte een toets mist, kan gebruik maken van de reguliere herkansing. Maak daar goed gebruik van, want daar is die herkansing voor. Mocht je deze herkansing vervolgens niet halen, dan is het niet in alle gevallen zo dat je geen kansen meer hebt om de betreffende toets te maken. Onze regels, zoals die staan in de zogeheten Hogeschoolgids geven de ruimte om in bijzondere gevallen een extra herkansing aan te bieden. Wij beschouwen gezondheidsklachten, testen en quarantaine in het kader van corona als een bijzonder geval en gaan dus ruimhartig gebruik maken van die mogelijkheid in onze regels. Op grond van dit artikel in de hogeschoolgids zorgt de hogeschool voor een oplossing, zodat je niet benadeeld wordt als je toetsen in de huidige toetsronde moet missen vanwege verkoudheidsklachten, een coronatest of quarantaine. De extra toetskans vindt plaats aan het einde van het studiejaar, de opleiding informeert je hierover. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo gaat het alleen om toetsen die op locatie zijn afgenomen en waar studenten niet aan konden of mochten deelnemen vanwege corona-gerelateerde omstandigheden: bij corona passende gezondheidsklachten, een positieve test, het wachten op een testuitslag of quarantaine. Ook moeten de overige reguliere toetskansen zijn benut. 

Belangrijk:

  • Bij klachten, quarantaine, wachten op een test(uitslag) of bij een positieve test, kom je niet naar de toets op locatie.
  • Het is belangrijk dat je goed je documentatie bewaart zoals bevestiging van testafspraken, testuitslagen, doktersverklaring, enz. want bewijslast zal onderdeel zijn van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de voorziening.
  • Indien je ervoor kiest om vanwege een andere reden dan corona-gerelateerde oorzaken niet deel te nemen aan de reguliere toets of herkansing, kom je niet in aanmerking voor de voorziening.
  • Over de precieze vorm en procedure voor een extra kans volgt op een later moment in het studiejaar meer informatie.

Veel toetsen vinden nu online plaats of in de vorm van opdrachten, meer dan voorheen het geval was onder normale omstandigheden. Het aantal fysieke toetsen dat op locatie wordt afgenomen is beperkt. De kans op studieachterstand, omdat je niet kunt deelnemen aan toetsen, neemt hiermee af. 

Indien je de RIVM-regels niet naleeft en willens en wetens een risico vormt voor de gezondheid van (soms kwetsbare) medestudenten en docenten, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. We vertrouwen op ieders gezond verstand om het niet zover te laten komen en gewoon van de herkansing gebruik te maken.   

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen