Menu Zoeken English

Studievoortgang

Eerstejaarsstudenten die studievertraging oplopen en daardoor de norm van het bsa in het studiejaar 2020-2021 niet halen, krijgen dit jaar de mogelijkheid de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit geldt voor alle studenten die in september 2020 in het eerste jaar van hun studie zijn gestart aan onze hogeschool. In tegenstelling tot vorig jaar, waar het bij Hogeschool Rotterdam een afstel van het bsa betrof, gaat het dit keer om een uitstel: in het tweede jaar zullen voor de studenten die gestart zijn in september 2020 dus wel eisen gesteld worden aan het aantal te behalen studiepunten. Welke regeling hiervoor precies gaat gelden zal nader bepaald worden. Docenten en studieloopbaancoaches blijven met studenten in gesprek over hoe studenten succesvol verder kunnen studeren, we begeleiden en adviseren daarbij zo goed mogelijk.

Hogeschool Rotterdam sluit zich hiermee aan bij de landelijke lijn die door het Ministerie van OCW in overleg met de Vereniging Hogescholen is bepaald.

Dat moet per situatie worden bekeken. De hogeschool spant zich in om negatieve effecten op de studievoortgang zo veel mogelijk te voorkomen. Als je studievertraging dreigt op te lopen, meld je dan bij je studieloopbaancoach (SLC'er).

Je blijft volgens de RIVM-richtlijn thuis en kunt niet deelnemen aan een tentamen op locatie. Meld je via de reguliere tentamenprocedure bij je opleiding af voor de toets. We begrijpen dat het vervelend is om hierdoor een toets te missen, maar veiligheid van medewerkers en studenten staat voorop.

Wie door ziekte een toets mist, kan gebruik maken van de reguliere herkansing. Dat geldt ook voor het missen van een toets door coronagerelateerde klachten of quarantaine. Maak daar goed gebruik van, want daar is die herkansing voor. Mocht je deze herkansing vervolgens niet halen, dan is het niet in alle gevallen zo dat je geen kansen meer hebt om de betreffende toets te maken. Onze regels, zoals die staan in de zogeheten Hogeschoolgids geven de ruimte om in bijzondere gevallen een extra herkansing aan te bieden. Je kunt hiervoor terecht bij de examencommissie van je opleiding. Bewaar je documentatie hiervoor goed, zoals bevestigingen van testafspraken, testuitslagen of een doktersverklaring.

Veel toetsen vinden nu online plaats of in de vorm van opdrachten, meer dan voorheen het geval was onder normale omstandigheden. Het aantal fysieke toetsen dat op locatie wordt afgenomen is beperkt. De kans op studieachterstand, omdat je niet kunt deelnemen aan toetsen, neemt hiermee af. 

Indien je de RIVM-regels niet naleeft en willens en wetens een risico vormt voor de gezondheid van (soms kwetsbare) medestudenten en docenten, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. We vertrouwen op ieders gezond verstand om het niet zover te laten komen en gewoon van de herkansing gebruik te maken.   

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen