Menu Zoeken English

Gezondheidsklachten

Heb je gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Kom niet naar de les of toets en meld je afwezigheid bij je studieloopbaancoach. Kun je wel werken of studeren, doe dat dan vanuit huis. Iedereen dient zich strikt te houden aan de geldende aanwijzingen van de overheid met betrekking tot de afstand houden én thuis blijven bij de geringste gezondheidsklachten. Volg ook de aanwijzingen op van medewerkers van de hogeschool bij toewijzing van ruimtes om te werken en leren én aanwijzingen die zij geven in het uitoefenen van hun toezichthoudende functie. 

De hogeschool volgt de richtlijnen van het RIVM. Als je, als medewerker of student, koorts hebt van 38 graden of meer, met luchtwegklachten hoesten en benauwdheid / ofwel in een risicogebied bent geweest, ofwel contact hebt gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, bel dan de lokale GGD en maak een afspraak om je te laten testen. Het telefoonnummer is 0800 - 1202 of kijk op de site van de overheid die hiervoor is gemaakt.

We vragen je om het anoniem aan ons door te geven als je besmet bent met het coronavirus. Op die manier kunnen we in de gaten blijven houden waar eventueel clusters ontstaan die we kunnen doorgeven aan de GGD en op welke locatie en hoe maatregelen genomen kunnen worden. Je kunt hiervoor terecht op deze Hint-pagina. Op die manier kunnen we binnen de hogeschool de veiligheid en gezondheid voor alle studenten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen. In dit stroomschema vind je de volledige gang van zaken bij een (vermoedelijke) besmetting.

Bij gezondheidsklachten, quarantaine, wachten op een test(uitslag) of bij een positieve test, kom je niet naar de toets op locatie. Meld je via de reguliere tentamenprocedure bij je opleiding af voor de toets en maak gebruik van de herkansing - zie hierover ook het antwoord op de volgende vraag. We begrijpen dat het vervelend is om hierdoor een toets te missen, maar veiligheid van medewerkers en studenten staat voorop. 

Wie door ziekte een toets mist, kan gebruik maken van de reguliere herkansing. Dat geldt ook voor het missen van een toets door coronagerelateerde klachten of quarantaine. Maak daar goed gebruik van, want daar is die herkansing voor. Mocht je deze herkansing vervolgens niet halen, dan is het niet in alle gevallen zo dat je geen kansen meer hebt om de betreffende toets te maken. Onze regels, zoals die staan in de zogeheten Hogeschoolgids geven de ruimte om in bijzondere gevallen een extra herkansing aan te bieden. Je kunt hiervoor terecht bij de examencommissie van je opleiding. Bewaar je documentatie hiervoor goed, zoals bevestigingen van testafspraken, testuitslagen of een doktersverklaring.

Veel toetsen vinden nu online plaats of in de vorm van opdrachten, meer dan voorheen het geval was onder normale omstandigheden. Het aantal fysieke toetsen dat op locatie wordt afgenomen is beperkt. De kans op studieachterstand, omdat je niet kunt deelnemen aan toetsen, neemt hiermee af. 

Indien je de RIVM-regels niet naleeft en willens en wetens een risico vormt voor de gezondheid van (soms kwetsbare) medestudenten en docenten, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. Maar we vertrouwen op ieders gezond verstand om het niet zover te laten komen en gewoon van de herkansing gebruik te maken.   

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen