Menu Zoeken English

Gezondheidsklachten

Heb je gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus? Blijf dan thuis en laat je testen bij de GGD. Kom niet naar de les of toets en meld je afwezigheid bij je studieloopbaancoach. Kun je wel werken of studeren, doe dat dan vanuit huis. 

Voor iedereen geldt dat je thuisblijft en je je laat testen bij de GGD als je coronagerelateerde klachten hebt. Om te voorkomen dat complete klassen in quarantaine moeten, heeft de overheid de quarantaineregels in het hoger onderwijs aangepast.

  • Studenten onder de 18 jaar hoeven niet in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft en zelf geen klachten hebben.
  • Studenten van 18 jaar of ouder hoeven niet in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft als ze langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben gehad of als ze in de afgelopen acht weken zelf corona hebben gehad en geen klachten meer hebben.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en zo ja welke quarantaineregel op jou van toepassing is.

Als je bent besmet met het coronavirus hoef je dit niet meer te melden bij de hogeschool.

Bij gezondheidsklachten, quarantaine, wachten op een test(uitslag) of bij een positieve test, kom je niet naar de toets op locatie. Meld je via de reguliere tentamenprocedure bij je opleiding af voor de toets en maak gebruik van de herkansing - zie hierover ook het antwoord op de volgende vraag. We begrijpen dat het vervelend is om hierdoor een toets te missen, maar veiligheid van medewerkers en studenten staat voorop. 

Wie door ziekte een toets mist, kan gebruik maken van de reguliere herkansing. Dat geldt ook voor het missen van een toets door coronagerelateerde klachten of quarantaine. Maak daar goed gebruik van, want daar is die herkansing voor. Mocht je deze herkansing vervolgens niet halen, dan is het niet in alle gevallen zo dat je geen kansen meer hebt om de betreffende toets te maken. Onze regels, zoals die staan in de zogeheten Hogeschoolgids geven de ruimte om in bijzondere gevallen een extra herkansing aan te bieden. Je kunt hiervoor terecht bij de examencommissie van je opleiding. Bewaar je documentatie hiervoor goed, zoals bevestigingen van testafspraken, testuitslagen of een doktersverklaring.

Veel toetsen vinden nu online plaats of in de vorm van opdrachten, meer dan voorheen het geval was onder normale omstandigheden. Het aantal fysieke toetsen dat op locatie wordt afgenomen is beperkt. De kans op studieachterstand, omdat je niet kunt deelnemen aan toetsen, neemt hiermee af. 

Indien je de RIVM-regels niet naleeft en willens en wetens een risico vormt voor de gezondheid van (soms kwetsbare) medestudenten en docenten, kunnen disciplinaire maatregelen getroffen worden. Maar we vertrouwen op ieders gezond verstand om het niet zover te laten komen en gewoon van de herkansing gebruik te maken.   

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen