Menu Zoeken English

Doorstroom bachelor – master

Met het ministerie van OCW is de landelijke afspraak gemaakt dat voor de doorstroom van de bachelor naar de master voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar vertraging oplopen, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Hogescholen en universiteiten krijgen de ruimte om af te wijken van de instroomeis dat een bacheloropleiding moet zijn afgerond voorafgaand aan deelname aan een masteropleiding.

De hogescholen zullen bachelorstudenten voorwaardelijk toelaten tot hun masteropleidingen tot 1 januari 2021. Indien het de student niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten.

De universiteiten communiceren uiterlijk voor 15 mei 2020 wat de voorwaarden zijn voor instroom in masteropleidingen in het studiejaar 2020-2021. Hogeschool Rotterdam gaat hierover specifiek in gesprek met die universiteiten waar veel van haar studenten naar doorstromen, zoals de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Zodra meer bekend is, zal hierover worden gecommuniceerd.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen