Menu Zoeken English

Buitenland

De hogeschool heeft alle studenten die afhankelijk zijn van het vliegtuig opgeroepen terug te keren. Daartoe is contact gezocht met deze studenten. Als zij na herhaaldelijke verzoeken toch in het buitenland willen blijven, respecteert de hogeschool die beslissing. Dit betekent wel dat de hogeschool niet meer aan de zorgplicht voor deze studenten gehouden kan worden, indien de situatie onverhoopt verslechtert. Uiteraard zullen wij wel hulp aanbieden waar dat kan.

In het geval van een (dreigende) calamiteit in het buitenland belt de student/medewerker te allen tijde het nummer: 0031 - 10 794 99 99. Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt. Het nummer mag dus niet gebruikt worden voor andere vragen zoals bijv. stage-opdracht, deadlines en andere niet-urgente zaken. Studenten en medewerkers kunnen dit noodnummer direct bellen of aanvragen via de lokale telefooncentrale door een collect call of reverse charge call aan te vragen. Studenten die zich in het buitenland bevinden en vragen hebben over minder spoedeisende zaken, zoals beurzen, kunnen contact opnemen met CoIA Exchange: coia-exchange@hr.nl.

Het College van Bestuur heeft besloten dat in ieder geval tot en met het eerste semester van 2020-2021 geen exchange en geen stages in het buitenland zullen plaatsvinden. Hiertoe is besloten vanwege de grote onzekerheid die momenteel bestaat over de mogelijkheden om veilig te kunnen reizen vanaf september en de gevolgen die dat heeft voor een zorgvuldige voorbereiding van de reis. Alleen studenten die zich op dit moment al fysiek in het buitenland bevinden en daar ter plekke stage gaan lopen – en daar dus niet voor hoeven te reizen – krijgen toestemming om dit onderdeel van hun studie in het buitenland te volgen, mits zij ook aan alle andere voorwaarden voor stage in het buitenland voldoen.

In het geval van een geannuleerde reis ligt de verantwoordelijkheid om te voorzien in adequate alternatieven voor het te volgen onderwijs bij het instituut, in overleg met de student en met de examencommissie.

Voor studenten die kosten hebben gemaakt (reiskosten, visumkosten, huisvestingskosten) die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd, is er een coulanceregeling. Dit betekent dat de hogeschool (een deel van de) kosten vergoedt, als op geen enkele andere wijze het geld teruggevraagd kan worden. Studenten die dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd.

Omdat alle reizen voor het lopende collegejaar inmiddels zijn geannuleerd en de studenten die naar Nederland wilden terugkeren zijn teruggekeerd, is besloten een einddatum aan de coulanceregeling te verbinden. De uiterste inleverdatum om een volledige aanvraag bij je instituutsdirecteur in te dienen is 15 juli 2020.

Houd je gezondheid in de gaten. Heb je verkoudheidsklachten, dan stelt het RIVM om thuis te blijven om anderen niet te besmetten. Verergeren de klachten, bel dan met de huisarts. Bel wel direct met de huisarts of de lokale GGD wanneer sprake is van koorts met luchtwegklachten (bijv. hoesten of kortademigheid). Geef de volgende informatie door: naam, studentnummer, datum, telefoonnummer waar je te bereiken bent (thuis/ziekenhuis), wel of niet getest op coronavirus, contactpersoon GGD) Flowchart. Zij zullen dit registreren, zodat we de situatie goed kunnen monitoren.

Wij kunnen als Hogeschool Rotterdam niet bepalen waar onze studenten en medewerkers op vakantie gaan. Houd er wel rekening mee dat het coronavirus in sommige delen van de wereld nu juist een piek beleeft en dat het virus in enkele landen voor de tweede keer de kop opsteekt. De overheid maakte eerder al bekend dat zij geen Nederlanders meer zal terughalen indien ze in de problemen komen door het coronavirus. Het gaat nu om eigen verantwoordelijkheid. Dus ook als hogeschool kunnen we slechts advies geven: gebruik je gezond verstand.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen