Menu English

Buitenland

Er is steeds meer ruimte voor versoepelingen in Nederland en in het buitenland. Daarom biedt de hogeschool studenten en medewerkers sinds september 2021 meer mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Bovendien kan de hogeschool weer een verbod leggen op reizen naar het buitenland als de mondiale coronasituatie daar aanleiding toe geeft.

Als noodzakelijke reizen in het kader van de studie zien we alleen reizen in het kader van studeren in het buitenland, stage of afstuderen of (uitgaande en inkomende) exchange. (Korte) reizen binnen en buiten Europa met andere doeleinden dan in de vorige zin genoemd blijven in ieder geval tot 31 maart 2022 niet toegestaan. Opleidingen kunnen echter in enkele gevallen een uitzondering op dat verbod aanvragen. Voor de procedure daaromtrent kan gemaild worden naar coia-info@hr.nl.

Denk goed na over de noodzaak van een buitenlandperiode, het is je eigen beslissing en verantwoordelijkheid. Als student teken je voor vertrek een verklaring waarin je aangeeft je bewust te zijn van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, financiën en studievoortgang. De hogeschool en de opleiding kunnen je helpen met een goede voorbereiding op dit besluit.

Reizen voor studiedoeleinden worden dikwijls als noodzakelijk gezien en kunnen vaak dus ook naar ‘oranje’ landen worden uitgevoerd. Informeer jezelf heel goed bij de ambassade van het betreffende land welke voorwaarden er gelden voor inreizen in het kader van studie.

Sinds september 2021 is er, onder voorwaarden, weer meer gelegenheid om naar het buitenland te gaan voor stage of afstuderen. In april 2022 wordt bepaald of en onder welke voorwaarden er weer ruimte wordt gegeven aan stage of afstuderen in het buitenland voor de periode na september 2022. De voorbereiding van uitgaande exchange vindt plaats in overleg met je opleiding. Wacht daarmee niet tot april 2022.

Sinds september 2021 is er, onder voorwaarden, weer meer gelegenheid om naar het buitenland te gaan voor stage of afstuderen. In april 2022 wordt bepaald of en onder welke voorwaarden er weer ruimte wordt gegeven aan stage of afstuderen in het buitenland voor de periode na september 2022. De voorbereiding van uitgaande exchange vindt plaats in overleg met je opleiding. Wacht daarmee niet tot april 2022.

Voor inkomende studenten van binnen en buiten Europa gelden geen restricties. Uiteraard moeten ze zichzelf wel op de hoogte brengen van eventuele restricties van het land van herkomst. Inkomende studenten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten of studievertraging door (zelf)testen, een lockdown, quarantaine, ziekte, et cetera.

Houd je gezondheid in de gaten. Heb je verkoudheidsklachten, blijf dan thuis en maak een afspraak bij de GGD om je te laten testen. Kijk ook onder 'gezondheidsklachten' in deze Q&A.

Wij kunnen als Hogeschool Rotterdam niet bepalen waar onze studenten en medewerkers op vakantie gaan. Houd er wel rekening mee dat het coronavirus in sommige delen van de wereld nu juist een piek beleeft en dat het virus in enkele landen opnieuw opvlamt. De overheid maakte eerder al bekend dat zij geen Nederlanders meer zal terughalen indien ze in de problemen komen door het coronavirus. Het gaat nu om eigen verantwoordelijkheid. Dus ook als hogeschool kunnen we slechts advies geven: gebruik je gezond verstand.

In het geval van een (dreigende) calamiteit in het buitenland belt de student/medewerker te allen tijde het nummer: 0031 - 10 794 99 99. Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt. Het nummer mag dus niet gebruikt worden voor andere vragen zoals bijv. stage-opdracht, deadlines en andere niet-urgente zaken. Studenten en medewerkers kunnen dit noodnummer direct bellen of aanvragen via de lokale telefooncentrale door een collect call of reverse charge call aan te vragen. Studenten die zich in het buitenland bevinden en vragen hebben over minder spoedeisende zaken, zoals beurzen, kunnen contact opnemen met CoIA Exchange: coia-exchange@hr.nl.

Veelgestelde vragen per onderwerp