Menu Zoeken English

Buitenland

De hogeschool maakte eerder al bekend dat korte dienst- en studiereizen tot en met december 2020 niet zijn toegestaan. Gezien de situatie met veel oranje en rode gebieden over de hele wereld, wordt dit besluit verlengd tot en met juli 2021. In maart 2021 zal worden bekeken of de omstandigheden zich zo ten gunste hebben ontwikkeld dat er ruimte komt om uitzonderingen op dit beleid te maken. 

Tijdens de eerste golf, in het voorjaar, is gebleken dat in sommige – goed onderbouwde - gevallen een uitzondering kon worden gemaakt waardoor er in die gevallen wel naar het buitenland kon worden gereisd. Die flexibiliteit en ruimte voor uitzonderingen willen we voor het voorjaar van 2021 ook bieden.

Commissie Uitzondering
Voor de beoordeling van de uitzonderingsaanvragen is een Commissie in het leven geroepen die namens het CvB de aanvragen voor studie en stage in het buitenland in semester 2 beoordeelt. Het gaat bij deze uitzonderingen om individueel maatwerk.

Als je in aanmerking wilt komen voor een uitzondering of meer informatie wilt over de uitzonderingen en de te volgen procedure, neem dan contact op met de studie buitenlandcoördinator / stage- / afstudeercoördinator van je opleiding.

Studenten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

  1. (Internationale) student die al in het buitenland / thuisland verblijft en daar blijft voor studie / stage.
  2. Internationale student die naar het thuisland gaat voor studie / stage en daar in een bestaand netwerk komt.
  3. (Internationale) student die een internationale studie heeft gekozen waarbij de eindkwalificaties van de opleiding t.a.v. taal, cultuur en internationale context, een buitenlandperiode impliceren.
  4. Individuele gevallen niet behorend tot categorie 1, 2 of 3 (waarin afwijzing tot een kennelijke onbillijkheid kan leiden), zijn ter beoordeling aan de commissie.

In het geval van een geannuleerde reis ligt de verantwoordelijkheid om te voorzien in adequate alternatieven voor het te volgen onderwijs bij het instituut, in overleg met de student en met de examencommissie.

Houd je gezondheid in de gaten. Heb je verkoudheidsklachten, dan stelt het RIVM om thuis te blijven om anderen niet te besmetten. Verergeren de klachten, bel dan met de huisarts. Bel wel direct met de huisarts of de lokale GGD wanneer sprake is van koorts met luchtwegklachten (bijv. hoesten of kortademigheid). Geef de volgende informatie door: naam, studentnummer, datum, telefoonnummer waar je te bereiken bent (thuis/ziekenhuis), wel of niet getest op coronavirus, contactpersoon GGD) Flowchart. Zij zullen dit registreren, zodat we de situatie goed kunnen monitoren.

Wij kunnen als Hogeschool Rotterdam niet bepalen waar onze studenten en medewerkers op vakantie gaan. Houd er wel rekening mee dat het coronavirus in sommige delen van de wereld nu juist een piek beleeft en dat het virus in enkele landen voor de tweede keer de kop opsteekt. De overheid maakte eerder al bekend dat zij geen Nederlanders meer zal terughalen indien ze in de problemen komen door het coronavirus. Het gaat nu om eigen verantwoordelijkheid. Dus ook als hogeschool kunnen we slechts advies geven: gebruik je gezond verstand.

In het geval van een (dreigende) calamiteit in het buitenland belt de student/medewerker te allen tijde het nummer: 0031 - 10 794 99 99. Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt. Het nummer mag dus niet gebruikt worden voor andere vragen zoals bijv. stage-opdracht, deadlines en andere niet-urgente zaken. Studenten en medewerkers kunnen dit noodnummer direct bellen of aanvragen via de lokale telefooncentrale door een collect call of reverse charge call aan te vragen. Studenten die zich in het buitenland bevinden en vragen hebben over minder spoedeisende zaken, zoals beurzen, kunnen contact opnemen met CoIA Exchange: coia-exchange@hr.nl.

De hogeschool heeft alle studenten die afhankelijk zijn van het vliegtuig opgeroepen terug te keren. Daartoe is contact gezocht met deze studenten. Als zij na herhaaldelijke verzoeken toch in het buitenland willen blijven, respecteert de hogeschool die beslissing. Dit betekent wel dat de hogeschool niet meer aan de zorgplicht voor deze studenten gehouden kan worden, indien de situatie onverhoopt verslechtert. Uiteraard zullen wij wel hulp aanbieden waar dat kan.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen