Menu Zoeken English

Buitenland

De hogeschool heeft alle studenten die afhankelijk zijn van het vliegtuig opgeroepen terug te keren. Daartoe is contact gezocht met deze studenten. Als zij na herhaaldelijke verzoeken toch in het buitenland willen blijven, respecteert de hogeschool die beslissing. Dit betekent wel dat de hogeschool niet meer aan de zorgplicht voor deze studenten gehouden kan worden, indien de situatie onverhoopt verslechtert. Uiteraard zullen wij wel hulp aanbieden waar dat kan.

In het geval van een (dreigende) calamiteit in het buitenland belt de student/medewerker te allen tijde het nummer: 0031 - 10 794 99 99. Op dit nummer is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week een medewerker bereikbaar die eerstelijns ondersteuning biedt. Het nummer mag dus niet gebruikt worden voor andere vragen zoals bijv. stage-opdracht, deadlines en andere niet-urgente zaken. Studenten en medewerkers kunnen dit noodnummer direct bellen of aanvragen via de lokale telefooncentrale door een collect call of reverse charge call aan te vragen. Studenten die zich in het buitenland bevinden en vragen hebben over minder spoedeisende zaken, zoals beurzen, kunnen contact opnemen met CoIA Exchange: coia-exchange@hr.nl.

Alle studiereizen die tot en met het eind van het huidige collegejaar stonden gepland, worden gecanceld. Aanvankelijk ging het om reizen tot en met eind april, maar gezien de maatregelen van de overheid naar aanleiding van het coronavirus vindt de hogeschool het verstandig de periode te verlengen tot en met het einde van dit collegejaar. Op een later moment wordt gekeken naar studiereizen in collegejaar 2020/2021. 

In het geval van een geannuleerde reis ligt de verantwoordelijkheid om te voorzien in adequate alternatieven voor het te volgen onderwijs bij het instituut, in overleg met de student en met de examencommissie.

Voor studenten die kosten hebben gemaakt (reiskosten, visumkosten, huisvestingskosten) die niet op een andere manier kunnen worden gerestitueerd, is er een coulanceregeling. Dit betekent dat de hogeschool (een deel van de) kosten vergoedt, als op geen enkele andere wijze het geld teruggevraagd kan worden. Studenten die dit betreft worden door hun eigen instituut hierover verder geïnformeerd.

Houd je gezondheid in de gaten. Heb je verkoudheidsklachten, dan stelt het RIVM om thuis te blijven om anderen niet te besmetten. Verergeren de klachten, bel dan met de huisarts. Bel wel direct met de huisarts of de lokale GGD wanneer sprake is van koorts met luchtwegklachten (bijv. hoesten of kortademigheid). Geef de volgende informatie door: naam, studentnummer, datum, telefoonnummer waar je te bereiken bent (thuis/ziekenhuis), wel of niet getest op coronavirus, contactpersoon GGD) Flowchart. Zij zullen dit registreren, zodat we de situatie goed kunnen monitoren.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen