Menu Zoeken English

Welke maatregelen zijn er nog op de locaties

Deze maatregelen blijven van kracht

 • Was regelmatig je handen
 • Als je moeten niezen, doe dat dan in je elleboog
 • Draag een mondkapje
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij een GGD testlocatie
 • Doe twee keer per week een zelftest als je naar de hogeschool komt
 • Respecteer elkaars ruimte
 • Schud geen handen
 • Neem je verantwoordelijkheid

Ventilatie
In alle gebouwen zijn de luchtbehandelingssystemen ingeschakeld, zodat overal voldoende wordt geventileerd. Goed ventileren is volgens de RIVM-richtlijnen van belang voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Al onze gebouwen voldoen ruimschoots aan de eisen die aan ventilatie van onderwijsgebouwen worden gesteld, de ventilatiesystemen zijn gecertificeerd en worden continu gecontroleerd.

Mondkapjes
Het is verplicht om binnen de hogeschool een (bij voorkeur medisch) mondkapje te dragen. Er is echter een aantal situaties waarin een uitzondering op deze regel geldt: wanneer het onderwijs wordt belemmerd en waar algemene regels voor werkplekken op kantoor gelden. Dus in de volgende gevallen:

 • Als het dragen van een mondkapje voor een student een belemmering is voor het volgen van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit. Een docent of onderzoeker mag in dat geval bepalen dat een student het mondkapje mag afdoen, bijvoorbeeld tijdens een presentatie of als non-verbale communicatie van belang is. Denk er wel aan dat in dat geval 1,5 meter afstand gehouden moet kunnen worden. Na afloop van bijvoorbeeld een presentatie wijst de docent de student erop dat het mondkapje weer op moet. 

  Twijfel je als docent of onderzoeker over bepaalde situaties, bespreek die dan met collega’s of met je leidinggevende. Je kunt met vragen ook terecht bij de afdeling Integrale Veiligheid.

 • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij het verzorgen van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit én er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het mondkapje mag in dat geval af.

 • Als in een kantoorruimte 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mogen medewerkers hun mondkapje afdoen, zodra ze op hun plek zitten. Bij het verplaatsen in de ruimte zet je je mondkapje weer op.

 • Als je eet of drinkt op een zitplek (buiten een klaslokaal) en 1,5 meter afstand kunt houden, mag het mondkapje af. Ben je klaar, dan zet je je mondkapje weer op.

 • Als je om medische redenen geen mondkapje kunt dragen. In dat geval kun je de gebruikelijke routes bewandelen die je anders ook zou bewandelen om op medische gronden een uitzondering te krijgen. Studenten kunnen zich melden bij de decaan, medewerkers bij hun leidinggevende.

Looproutes en aantal personen per ruimte
Er zijn geen looproutes meer en er geldt geen maximum aantal aanwezigen meer per ruimte, maar respecteer het als iemand afstand wil houden, vooral ook in kleine ruimtes zoals liften.

We willen heel graag monitoren hoe het zich ontwikkelt met eventuele besmettingen in onze gebouwen. We doen er alles aan om dat te voorkomen, maar te vermijden zal het mogelijk niet zijn. We vragen je om het anoniem aan ons door te geven als je besmet bent met het coronavirus. Op die manier kunnen we in de gaten blijven houden waar eventueel clusters ontstaan die we kunnen doorgeven aan de GGD en op welke locatie en hoe maatregelen genomen kunnen worden. Je kunt hiervoor terecht op deze Hint-pagina. Op die manier kunnen we binnen de hogeschool de veiligheid en gezondheid voor alle studenten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen. In dit stroomschema vind je de volledige gang van zaken bij een (vermoedelijke) besmetting.

Besmetting in de klas
Bij het monitoren van besmettingen in de klas en quarantaineverplichtingen hanteren we de procedures van het RIVM. Omdat het om veel verschillende situaties en factoren gaat, vragen we je deze website van de Rijksoverheid te checken om te zien wat voor jou van toepassing is.

We begrijpen dat sommige studenten en collega’s moeite hebben om onder deze omstandigheden naar de locatie te komen. Uit zorg voor hun eigen gezondheid of die van een van hun naasten. Ook begrijpen we dat er schroom is om deze zorg open naar elkaar uit te spreken. Dat zou niet moeten. We roepen leidinggevenden en slc’ers op om dit binnen de teams en in de klas bespreekbaar te maken.

Als medewerker kun je je zorg bespreken met je leidinggevende of met de bedrijfsmaatschappelijk werker als student kun je terecht bij je slc’er of je decaan. Zoals eerder gecommuniceerd doen we er alles aan om de locaties veilig in te richten, zodat het goed mogelijk is om je aan de maatregelen te houden. Dat is belangrijk, omdat we daarmee het onderwijs op locatie kunnen laten doorgaan. We moeten er gezamenlijk de schouders onder zetten om onze studenten het best mogelijke onderwijs te bieden, want dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De zaterdagopenstelling is tijdelijk opgeschort.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen