Menu Zoeken English

Welke maatregelen zijn er nog op de locaties

We hoeven in onze gebouwen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Maar welke maatregelen gelden er nog wel?

Deze maatregelen blijven ongewijzigd van kracht
Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij een GGD testlocatie. Uiteraard blijven we onze handen regelmatig wassen en als we moeten niezen, doen we dat in onze elleboog.

Ventilatie
In alle gebouwen zijn de luchtbehandelingssystemen ingeschakeld, zodat overal voldoende wordt geventileerd. Goed ventileren is volgens de RIVM-richtlijnen van belang voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Al onze gebouwen voldoen ruimschoots aan de eisen die aan ventilatie van onderwijsgebouwen worden gesteld, de ventilatiesystemen zijn gecertificeerd en worden continu gecontroleerd.

Mondkapjes
Bij het betreden van het gebouw is een mondkapje verplicht, net als in doorstroomlocaties als gangen, trappen en liften. In de klas en op werkplekken hoef je geen mondkapje te dragen. Uitzondering zijn bepaalde lessituaties - zoals in het lab - waarin het dragen van een mondkapje of aanvullende hygiënemaatregelen verplicht kunnen zijn. Let op: of die verplichting er is in een specifiek lokaal, staat of aangegeven of zal door de aanwezige docent/collega aangegeven worden. Het staat iedereen vrij om indien gewenst ook op andere plekken in onze gebouwen een mondkapje te dragen.

Looproutes
Op alle locaties zijn looproutes aangebracht, zodat iedereen zich op een prettige manier kan verplaatsen. Dus voor een snelle doorstroom verzoeken we je graag de bewegwijzering te volgen.

Maximaal 75 personen
Voor alle ruimtes geldt dat er maximaal 75 personen mogen verblijven. Maar houd in kleinere ruimtes rekening met de maximale capaciteit. Zo voorkomen we dat bepaalde ruimtes te vol zijn. 

Liften
In de kleine ruimte van de lift hanteren we een afstandsmaatregel. Er mogen maximaal drie personen staan en een mondkapje is er verplicht. Op drukke punten rond liften zal toezicht worden gehouden. We vragen iedereen om hier verstandig mee om te gaan. Mensen met een beperking of die slecht ter been zijn, hebben ten allen tijden voorrang. Heb daar begrip voor. Het advies is – uiteraard als dat kan – om de trap te nemen. Is nog gezonder ook.

Iedereen zal moeten wennen aan de nieuwe situatie. Daarom zullen de eerste weken van het nieuwe collegejaar onze huismeesters, toezichthouders en ‘wegwijzers’ de aanwezigen indien nodig wijzen op de maatregelen in onze gebouwen.

We willen heel graag monitoren hoe het zich ontwikkelt met eventuele besmettingen in onze gebouwen. We doen er alles aan om dat te voorkomen, maar te vermijden zal het mogelijk niet zijn. We vragen je om het anoniem aan ons door te geven als je besmet bent met het coronavirus. Op die manier kunnen we in de gaten blijven houden waar eventueel clusters ontstaan die we kunnen doorgeven aan de GGD en op welke locatie en hoe maatregelen genomen kunnen worden. Je kunt hiervoor terecht op deze Hint-pagina. Op die manier kunnen we binnen de hogeschool de veiligheid en gezondheid voor alle studenten en medewerkers zo goed mogelijk beschermen. In dit stroomschema vind je de volledige gang van zaken bij een (vermoedelijke) besmetting.

Besmetting in de klas
Wat is de procedure bij een besmetting in de klas? We merken dat er veel vragen zijn over het quarantainebeleid. Dat is voor de zomer door de GGD aangepast:  ben je volledig gevaccineerd  (inclusief wachttijd na je laatste prik), of heb je in de afgelopen zes maanden een bewezen corona-infectie doorgemaakt, dan word je beschouwd als beschermd en hoef je niet in quarantaine na nauw contact met iemand die positief heeft getest. Wel wordt aangeraden om na vijf dagen een test bij de GGD te doen. Alleen wie niet beschermd is (dus nog niet gevaccineerd of nog niet volledig gevaccineerd en niet in de afgelopen zes maanden een bewezen corona-infectie heeft doorgemaakt) moet in quarantaine en zich na vijf dagen bij de GGD laten testen. We verwachten dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in het naleven van deze regels.

We begrijpen dat sommige studenten en collega’s moeite hebben om onder deze omstandigheden naar de locatie te komen. Uit zorg voor hun eigen gezondheid of die van een van hun naasten. Ook begrijpen we dat er schroom is om deze zorg open naar elkaar uit te spreken. Dat zou niet moeten. We roepen leidinggevenden en slc’ers op om dit binnen de teams en in de klas bespreekbaar te maken.

Als medewerker kun je je zorg bespreken met je leidinggevende of met de bedrijfsmaatschappelijk werker als student kun je terecht bij je slc’er of je decaan. Zoals eerder gecommuniceerd doen we er alles aan om de locaties veilig in te richten, zodat het goed mogelijk is om je aan de maatregelen te houden. Dat is belangrijk, omdat we daarmee het onderwijs op locatie kunnen laten doorgaan. We moeten er gezamenlijk de schouders onder zetten om onze studenten het best mogelijke onderwijs te bieden, want dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Gezien de nieuwe ontwikkelingen wordt de zaterdagopenstelling voorlopig teruggedraaid. Het is niet meer mogelijk om op die dag te studeren op een van onze locaties. Ingeroosterd onderwijs en toetsing gaan wel door op zaterdag.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen