Menu Zoeken English

Thuiswerken

Thuiswerken blijft de norm, zo blijft ook premier Rutte benadrukken. Mocht het tot de zomervakantie strikt noodzakelijk zijn om buiten de roostertijden van onderwijsactiviteiten op locatie aanwezig te zijn, check dan de openstelling van de gebouwen op het Informatiepunt Coronavirus. Wil je werken op locatie en je bent niet ingeroosterd voor onderwijsactiviteiten, overleg dit dan eerst met je leidinggevende. Om te waarborgen dat het aantal inpandige bezoekers de toegestane capaciteit niet overschrijdt, zijn de afgelopen weken tellersystemen geplaatst binnen de gebouwen van Academieplein, Rochussenstraat en Willem de Kooningacademie. Zodra het aantal aanwezige bezoekers de gestelde norm binnen een locatie overschrijdt, springt het scherm op rood. Let bij binnenkomst op het scherm en volg bij rood de instructies van het personeel. De komende weken worden de mogelijkheden onderzocht om, vanuit huis, inzicht te krijgen in de drukte op de geopende locaties. Dat voorkomt teleurstellingen bij aankomst.

Ook vanaf september zal er in verband met de anderhalvemetermaatregel een beperkt aantal werkplekken per geopende locatie beschikbaar zijn. Er is dan ook voorlopig geen sprake van een eigen fysieke werkplek. Thuiswerken blijft de norm. De beschikbare werkplekken worden verdeeld over de dan geopende locaties waarbij de dienstverlening die noodzakelijk op locatie uitgevoerd moet worden (zoals Studenten Service Center en salarisadministratie) voorrang krijgt. Om de resterende vrije werkplekken zo eerlijk mogelijk te verdelen en beschikbaar te stellen voor alle medewerkers kunnen zij vanaf september gebruikmaken van een reserveringssysteem. Zodra er meer duidelijk is over dit systeem zullen wij daar uiteraard over communiceren.

Als gevolg van de maatregelen is het waarschijnlijk dat je op afstand werkt. Lees meer op de hint-pagina werken op afstand om goed aan de slag te kunnen.

Door de coronacrisis werken medewerkers thuis en hebben daar niet altijd de juiste middelen tot hun beschikking. Hierdoor kunnen ARBO-gerelateerde klachten ontstaan. Hogeschool Rotterdam heeft voor de komende periode een tijdelijke noodvoorziening getroffen voor de uitgifte van IT-middelen en meubilair in de thuissituatie. Stuur je aanvraag naar je leidinggevende. Deze noodvoorziening is tijdelijk van aard, vindt zijn oorzaak in de huidige coronacrisis en kan te allen tijde door het CvB worden gewijzigd of ingetrokken.

Om zo optimaal mogelijk thuis te kunnen werken, heeft de hogeschool op Hint informatiepagina’s ingericht waar werknemers terecht kunnen voor tips en adviezen. Bijvoorbeeld over het inrichten van een werkplek, thuiswerken met kinderen en gezond blijven, zowel op fysiek als mentaal gebied. Kijk voor meer informatie op de Hint-pagina’s Gezond thuiswerken en Fysieke en mentale gezondheid.

De hogeschool heeft eerder aangegeven dat geen gebruik gemaakt moet worden van het programma Zoom. De afgelopen weken zijn veel vragen gesteld over het gebruik van Zoom in ons online onderwijs. De risico’s voor privacy en veiligheid bij het gebruik van dit product zijn veelvuldig in de nationale en internationale media besproken. Zoom heeft evenwel evidente voordelen en ondersteunt specifieke onderwijsvormen en -activiteiten beter dan bijvoorbeeld Microsoft Teams. Specifieke gaat het over (1) live college aan grote groepen waarbij het gelijktijdig zien van meer dan vier studenten belangrijk is en over (2) het uiteen gaan in zogenaamde "break out sessies" waar de docent tussen wisselt.

Er is daarom de afgelopen weken met Zoom gewerkt aan een configuratie die past binnen de kaders voor privacy en veiligheid van onze organisatie. We kunnen daardoor nu Zoom op kleine schaal gebruiken, waarmee we ons eerdere verbod inruilen voor het uitgangspunt ‘Microsoft Teams tenzij’. Gebruik Zoom dus alleen voor onderwijssituaties waar het noodzakelijk is. Gebruik Zoom niet voor normaal overleg, teamvergaderingen en externe contact waar Microsoft Teams voor ingezet kan worden en helemaal niet voor privacy gevoelige gesprekken. In het gebruik van Zoom is de configuratie van Hogeschool Rotterdam verplicht. Ook wordt ten sterkste aangeraden de op Hint beschikbare documentatie voor gebruik goed door te nemen. De ontwikkelingen rondom Zoom en de gevolgen hiervan voor privacy en veiligheid worden de komende periode door onze privacy officers en security officers nauwgezet gevolgd.

Er komen signalen binnen dat naast Teams ook andere platforms worden gebruikt voor videoconferencing, zoals Zoom.us. De hogeschool begrijpt dat medewerkers zoeken naar mogelijkheden, maar er zijn risico’s aan verbonden als iedereen op eigen initiatief systemen inzet. Teams is als onderdeel van Office365 aangekocht door de hogeschool, wordt beheerd en beveiligd door de IT-afdeling en is speciaal voor de hogeschool geconfigureerd. Dat geldt niet voor andere aanbieders. Zonder nadere afspraken, inrichting en beheer loopt de hogeschool privacy- en securityrisico’s. Naast videoconferencing geldt dit uiteraard ook voor andere applicaties die niet door de hogeschool gehost worden.

Er wordt op dit moment onderzocht wat er mogelijk is om in aanvulling op Teams extra videoconferencing software aan te bieden. Als er behoefte is aan andere systemen die op dit moment niet door de hogeschool worden aangeboden, dan kan dat worden aangevraagd via deze pagina op Hint. Er is een proces ingeregeld om deze vragen zo snel mogelijk te beoordelen en waar mogelijk te honoreren. Overige vragen over het goed gebruik van software, ook m.b.t. didactische vraagstukken kunnen worden gericht aan service@hr.nl, daar zijn op dit moment vele extra specialisten beschikbaar. Heb je vragen over gebruik van persoonsgegevens vanwege gewijzigde processen, neem dan contact op met privacy@hr.nl. Verder geeft de website van het NCSC enkele aandachtspunten in verband met thuiswerken en actuele cyberdreigingen.

In deze tijd van onderwijs op afstand en thuiswerken vraagt de hogeschool speciale aandacht voor digitale veiligheid. Op dit moment krijgen we signalen dat aan het coronavirus gerelateerde phishing e-mails worden rondgestuurd. Dat is op dit moment bij Hogeschool Rotterdam nog niet het geval, maar het is niet uit te sluiten dat het in de nabije toekomst gebeurt. De hogeschool vraagt je daarom ook in deze periode waakzaam te blijven. Ontvang je een bericht dat je niet vertrouwt, kijk dan op Hint wat je kunt doen. 

Deze turbulente tijd brengt heel wat onzekerheid, vragen en/of gevoelens met zich mee. Ondanks de gesloten vestigingen kunnen medewerkers, indien nodig, terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker: Liselot de Jonge. Als je het moeilijk vindt om met de huidige situatie om te gaan, een gevoel van onzekerheid ervaart of de verandering lastig vindt om mee om te gaan, neem dan contact met haar op. Telefonisch bereikbaar via: 06-39087626 of via de mail: l.de.jonge@gimd.nl of l.d.a.de.jonge@hr.nl Op alle werkdagen bereikbaar tussen: 09:00-17:00 uur. Daarbuiten kan een mail worden gestuurd en zal er z.s.m. contact worden opgenomen.

Daarnaast kun je haar ook contacten met betrekking tot andere vraagstukken rondom privé en/of werk, zoals verstoring werk-privé balans, dreigende stress, burn-out en verzuim, omgaan met (organisatie)veranderingen en ontwikkelvragen.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen