Menu Zoeken English

Thuiswerken

Thuiswerken blijft de norm.  De stapsgewijze herstart betreft slechts over een deel van ons onderwijs en onderzoeksactiviteiten. Wat betekent dat we voor overige onderwijs-, onderzoeks-, en ondersteuningsactiviteiten vanuit huis blijven werken, zoals nu ook het geval is. Dat geldt ook voor vergaderingen e.d.

Als gevolg van de maatregelen is het waarschijnlijk dat je op afstand werkt. Lees meer op de hint-pagina werken op afstand om goed aan de slag te kunnen.

Door de coronacrisis werken medewerkers thuis en hebben daar niet altijd de juiste middelen tot hun beschikking. Hierdoor kunnen ARBO-gerelateerde klachten ontstaan. Hogeschool Rotterdam heeft voor de komende periode een tijdelijke noodvoorziening getroffen voor de uitgifte van IT-middelen en meubilair in de thuissituatie. Stuur je aanvraag naar je leidinggevende. Deze noodvoorziening is tijdelijk van aard, vindt zijn oorzaak in de huidige coronacrisis en kan te allen tijde door het CvB worden gewijzigd of ingetrokken.

De vele spoedmaatregelen die getroffen moeten worden, zowel door de overheid als door de hogeschool, vergen improvisatie van ons allemaal. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het gegeven dat de kinderopvang en de scholen zijn gesloten en dat thuisonderwijs nodig is? Wij realiseren ons dat de huidige situatie veel medewerkers voor een uitdaging plaatst. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan aanvullende beleidsmaatregelen.

Totdat meer duidelijk is, hanteren we de volgende lijn (in ieder geval tot 1 juni): Medewerkers hoeven de komende tijd geen verlof op te nemen, als zij vanwege de kabinetsmaatregelen incidenteel niet kunnen werken. Zodra we aanvullend beleid hebben vastgesteld, komen we op deze uitgezette lijn terug. 

Er was de afgelopen tijd onduidelijkheid over welke beroepen onder de noemer ‘vitale beroepen’ vallen. Ook binnen de hogeschool kwamen daar vragen over. In het document van de rijksoverheid staan ‘leraren en personeel dat nodig is op school’ voor het afstandsonderwijs. Navraag bij het ministerie van OCW leert dat dit ook voor het hoger onderwijs geldt. Alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam vallen dus onder vitale beroepen en kunnen dus een beroep doen op noodopvang. Het uitgangspunt van de overheid is dat beide ouders een vitaal beroep moeten hebben. “Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen”, staat op de website.

Om zo optimaal mogelijk thuis te kunnen werken, heeft de hogeschool op Hint informatiepagina’s ingericht waar werknemers terecht kunnen voor tips en adviezen. Bijvoorbeeld over het inrichten van een werkplek, thuiswerken met kinderen en gezond blijven, zowel op fysiek als mentaal gebied. Kijk voor meer informatie op de Hint-pagina’s Gezond thuiswerken en Fysieke en mentale gezondheid.

De hogeschool heeft eerder aangegeven dat geen gebruik gemaakt moet worden van het programma Zoom. De afgelopen weken zijn veel vragen gesteld over het gebruik van Zoom in ons online onderwijs. De risico’s voor privacy en veiligheid bij het gebruik van dit product zijn veelvuldig in de nationale en internationale media besproken. Zoom heeft evenwel evidente voordelen en ondersteunt specifieke onderwijsvormen en -activiteiten beter dan bijvoorbeeld Microsoft Teams. Specifieke gaat het over (1) live college aan grote groepen waarbij het gelijktijdig zien van meer dan vier studenten belangrijk is en over (2) het uiteen gaan in zogenaamde "break out sessies" waar de docent tussen wisselt.

Er is daarom de afgelopen weken met Zoom gewerkt aan een configuratie die past binnen de kaders voor privacy en veiligheid van onze organisatie. We kunnen daardoor nu Zoom op kleine schaal gebruiken, waarmee we ons eerdere verbod inruilen voor het uitgangspunt ‘Microsoft Teams tenzij’. Gebruik Zoom dus alleen voor onderwijssituaties waar het noodzakelijk is. Gebruik Zoom niet voor normaal overleg, teamvergaderingen en externe contact waar Microsoft Teams voor ingezet kan worden en helemaal niet voor privacy gevoelige gesprekken. In het gebruik van Zoom is de configuratie van Hogeschool Rotterdam verplicht. Ook wordt ten sterkste aangeraden de op Hint beschikbare documentatie voor gebruik goed door te nemen. De ontwikkelingen rondom Zoom en de gevolgen hiervan voor privacy en veiligheid worden de komende periode door onze privacy officers en security officers nauwgezet gevolgd.

Er komen signalen binnen dat naast Teams ook andere platforms worden gebruikt voor videoconferencing, zoals Zoom.us. De hogeschool begrijpt dat medewerkers zoeken naar mogelijkheden, maar er zijn risico’s aan verbonden als iedereen op eigen initiatief systemen inzet. Teams is als onderdeel van Office365 aangekocht door de hogeschool, wordt beheerd en beveiligd door de IT-afdeling en is speciaal voor de hogeschool geconfigureerd. Dat geldt niet voor andere aanbieders. Zonder nadere afspraken, inrichting en beheer loopt de hogeschool privacy- en securityrisico’s. Naast videoconferencing geldt dit uiteraard ook voor andere applicaties die niet door de hogeschool gehost worden.

Er wordt op dit moment onderzocht wat er mogelijk is om in aanvulling op Teams extra videoconferencing software aan te bieden. Als er behoefte is aan andere systemen die op dit moment niet door de hogeschool worden aangeboden, dan kan dat worden aangevraagd via deze pagina op Hint. Er is een proces ingeregeld om deze vragen zo snel mogelijk te beoordelen en waar mogelijk te honoreren. Overige vragen over het goed gebruik van software, ook m.b.t. didactische vraagstukken kunnen worden gericht aan service@hr.nl, daar zijn op dit moment vele extra specialisten beschikbaar. Heb je vragen over gebruik van persoonsgegevens vanwege gewijzigde processen, neem dan contact op met privacy@hr.nl. Verder geeft de website van het NCSC enkele aandachtspunten in verband met thuiswerken en actuele cyberdreigingen.

In deze tijd van onderwijs op afstand en thuiswerken vraagt de hogeschool speciale aandacht voor digitale veiligheid. Op dit moment krijgen we signalen dat aan het coronavirus gerelateerde phishing e-mails worden rondgestuurd. Dat is op dit moment bij Hogeschool Rotterdam nog niet het geval, maar het is niet uit te sluiten dat het in de nabije toekomst gebeurt. De hogeschool vraagt je daarom ook in deze periode waakzaam te blijven. Ontvang je een bericht dat je niet vertrouwt, kijk dan op Hint wat je kunt doen. 

Deze turbulente tijd brengt heel wat onzekerheid, vragen en/of gevoelens met zich mee. Ondanks de gesloten vestigingen kunnen medewerkers, indien nodig, terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker: Liselot de Jonge. Als je het moeilijk vindt om met de huidige situatie om te gaan, een gevoel van onzekerheid ervaart of de verandering lastig vindt om mee om te gaan, neem dan contact met haar op. Telefonisch bereikbaar via: 06-39087626 of via de mail: l.de.jonge@gimd.nl of l.d.a.de.jonge@hr.nl Op alle werkdagen bereikbaar tussen: 09:00-17:00 uur. Daarbuiten kan een mail worden gestuurd en zal er z.s.m. contact worden opgenomen.

Daarnaast kun je haar ook contacten met betrekking tot andere vraagstukken rondom privé en/of werk, zoals verstoring werk-privé balans, dreigende stress, burn-out en verzuim, omgaan met (organisatie)veranderingen en ontwikkelvragen.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen