Menu Zoeken English

Gezondheidsklachten

Als je, als medewerker of student, koorts hebt van 38 graden of meer, met luchtwegklachten hoesten en benauwdheid / ofwel in een risicogebied bent geweest, ofwel contact hebt gehad met iemand die besmet is met het coronavirus, blijf dan thuis en laat je testen. Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus zich laten testen. Ga voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. Maak je je zorgen, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD. Meld het direct bij je opleidingsmanager of direct leidinggevende indien je besmet bent en je om die reden in quarantaine bent geplaatst. 

Het wegvallen van de dagelijkse structuur, veel thuis zijn en thuiswerken en minder bewegingsvrijheid kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, fysiek en mentaal. Lees op Hint (intranet) meer over tips en hulp bij ondersteuning van jouw gezondheid. Daarnaast kun je terecht bij de adviseurs inzetbaarheid voor advies ten aanzien van fysieke en mentale klachten als gevolg van de thuiswerksituatie.

Je meld je via de gangbare manier ziek, zodat jouw leidinggevende op de hoogte is. Meld bij de adviseur inzetbaarheid Arbodienst HR dat je besmet bent of in quarantaine zit. In dit stroomschema vind je het complete proces van het melden van (het vermoeden) van een besmetting.

Ben je ziek of in quarantaine geplaatst, neem dan de leefregels door zoals deze geadviseerd worden door het RIVM.

Volgens de reguliere ziekmeldingprocedure. Die vind je op de hintpagina ziekte en herstel.

Met de arbodienst is afgesproken dat alle geplande afspraken met adviseurs inzetbaarheid en bedrijfsarts worden omgezet naar een telefonische afspraak.

Sinds 1 september werken de adviseurs inzetbaarheid en de bedrijfsarts weer op de locaties. De RIVM-richtlijnen worden daarbij uiteraard in acht genomen. Iedereen wordt gevraagd om zoveel mogelijk alleen te komen en pas zo kort mogelijk voor de afspraak.

Afhankelijk van de situatie blijft een telefonisch consult mogelijk.

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld over hoe werkgevers om kunnen gaan met kwetsbare medewerkers die een groter en ernstiger risico lopen op Covid-19 en/of samenleven met een huisgenoot die tot de risicogroep behoort.

Hogeschool Rotterdam volgt deze richtlijnen. Bovendien willen we als goed werkgever ervoor zorgen dat we deze specifieke regels op een goede manier hanteren en naleven binnen onze organisatie. Leidinggevenden zijn daarvoor nadrukkelijk op de hoogte gesteld van de richtlijnen.

In het geval een medewerker behoort tot de groep kwetsbare personen, is het verzoek dat leidinggevende en medewerker goede afspraken met elkaar maken, conform de richtlijnen, over de manier waarop de medewerker het werk kan (blijven) uitvoeren (op locatie).

Nee, de overheid heeft besloten dat alleen docenten werkzaam in het basis- en het voortgezet onderwijs voorrang krijgen bij het maken van een testafspraak.

Veelgestelde vragen per onderwerp

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen