Menu
English

Diversiteit & inclusiviteit

Hogeschool Rotterdam wil dat iedereen zich gehoord en gezien voelt

Toon:

Wie doet wat

Onze contactpersonen en initiatieven

Binnen de hogeschool zijn er veel teams en initiatieven op het thema D&I. Wie doet wat binnen Hogeschool Rotterdam? En waar kun je met je vragen terecht?

D&I Team Beleid en Communicatie

Kelly Busby (Beleid), Milly Kock (Onderwijs), Guusje Tavecchio (Onderzoek) en Ludmilla Molina (Communicatie) hebben de opdracht om in samenwerking het D&I beleid en communicatie te formuleren en door te vertalen naar de gehele hoge school. 
Mail: inclusie@hr.nl

Expertisegroep Inclusie (EGI)

Hogeschool Rotterdam wil dat alle studenten en medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat lukt nog niet altijd. Het gebruik maken van de kracht van diversiteit van mensen is een deel van de oplossing. De expertisegroep geeft handvatten voor het omgaan met diversiteit in je werk en om onderwijs zo te organiseren, ontwikkelen en uit te voeren dat alle studenten zich thuis kunnen voelen en succesvol kunnen zijn. 

Meer informatie op Hint

Coördinatie en contactpersoon inclusieve leeromgeving: Mariska Oudwater
Contactpersoon inclusieve werkomgeving: Karen Smits
Mail: inclusiviteit@hr.nl

Team INCLUDED

INCLUDED is een nieuw studentenplatform gericht op inclusie binnen Hogeschool Rotterdam. Met studentenervaringen die je niet vaak hoort, creëert het platform meer begrip en bekendheid voor ingewikkelde thematieken zoals uitsluiting, discriminatie en racisme.
Op de pagina 'over included' zie het team. Kijk op de site van het platform hr.nl/included voor de verhalen en events.

Studentenwelzijn

Soms kun je als student wel wat hulp gebruiken tijdens je studie. Bijvoorbeeld als er iets in je leven gebeurt wat invloed heeft op je studie, of wanneer je ergens tegen aan loopt waar je wat extra begeleiding bij nodig hebt. Of het nu om iets persoonlijks gaat of iets met je studie. Studentenwelzijn is er voor je.
Meer informatie op de pagina hulp bij studie van Hogeschool Rotterdam
Mail: studentenwelzijn@hr.nl

WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek (IPD)


De werkplaats WIPD heeft gedurende drie jaar op projectmatige basis gefunctioneerd. Gedurende deze periode zijn alle resultaten van de uitgevoerde experimenten zorgvuldig gedocumenteerd. Deze waardevolle gegevens staan nu ter beschikking van docenten, waardoor zij de mogelijkheid hebben om ze te bekijken, raadplegen en in te zetten om hun eigen lessen nog inclusiever te maken.

In deze werkplaats hebben docenten maar liefst zes jaar lang waardevolle ervaring opgedaan met kleinschalige experimenten, gericht op het verrijken van hun leeromgeving en het bevorderen van inclusiviteit. De docenten hadden de vrijheid om zelf de insteek te kiezen die het beste aansloot bij hun specifieke opleiding. Door begeleid te experimenteren binnen de werkplaats hebben deze onderwijsprofessionals op individueel en teamniveau aanzienlijke professionele groei doorgemaakt, met de focus op de thema's inclusie, pedagogiek en didactiek.

Contactpersoon: Margo Pluijter 

Meer informatie op www.hr.nl/experimenteren en op Hint.

Kenniscentrum Talentontwikkeling - Grip op studiesucces

Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden.
Meer informatie op de pagina talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam
Mail: kenniscentrumtalentontwikkeling@hr.nl

Vertrouwenspersonen

Tijdens je werk kun je geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Ervaar jij zo’n situatie? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de hogeschool. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.
Meer informatie op Hint.

SuConnect

SuConnect heeft als doel om bij te dragen aan het studiesucces van studenten uit Suriname. Dat begint met onze Pre-boarding in Suriname en vervolgens (On)Boarding in Nederland i.s.m verschillende opleidingsinstituten en organisatie. 
Projectleider: Jimera Koorndijk 
Mail: nederland@suconnect.nl

Office for Inclusivity - Willem de Kooning Academy

Op de Willem de Kooning Academy buigt de Office for Inclusivity zich specifiek over gelijke kansen, diversiteit & inclusie binnen het kunstonderwijs. Hun mandaat is opgesplitst in drie pijlers:

  • Advies & onderzoek: zij adviseren de onderwijsmanagers over uiteenlopende EDI-gerelateerde zaken met als uitgangspunt om daar beleid op (door) te ontwikkelen;
  • Ondersteuning: zij ondersteunen studenten en medewerkers die te maken krijgen met discriminatie en uitsluiting;
  • Projectleiding: zij ondersteunen bestaande EDI-gerelateerde initiatieven en helpen bij het opzetten van nieuwe projecten en initiatieven.

Projectleider: Alfrida Martis & Ali Sahin 
Mail: wdka.officeforinclusivity@hr.nl

English version: 

At the Willem de Kooning Academy, the Office for Inclusivity specifically adresses equity, diversity & inclusion within arts education. Their mandate is divided into three pillars:

  • Advice & Research: they advise education managers on a variety of EDI-related issues with the premise of (further) developing policy on them;
  • Support: they support students and staff facing discrimination and exclusion;
  • Project management: they support existing EDI-related initiatives and help set up new projects and initiatives.

EMI-HR (Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie – Hogeschool Rotterdam)

EMI-HR verbindt HR-studenten, docenten en praktijkpartners. Samen werken wij aan complexe maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam-Zuid. EMI-HR maakt het verschil en levert daarmee een positieve bijdrage aan onderwijsvernieuwing en een ongedeelde stad. Dit doen we met innovatieve en inclusieve programma’s: Mentoren op Zuid, Studenttutoren010, Mama’s Garden, Daddy’s Place, Urban Innovation, Sociaal Ondernemen en Vitaal op Zuid.

Meer informatie op Emiopzuid
Contactpersonen Inclusie: Sezgin Yilgin en Zihni Özdil
Mail: emiopzuid@hr.nl