Menu
  English

  Diversiteit & inclusiviteit

  Hogeschool Rotterdam wil dat iedereen zich gehoord en gezien voelt

  Toon:

  Beleid

  Benieuwd waar we gezamenlijk staan?

  2023

  Gender Equality Plan (Nederlands)

  Gender Equality Plan (Engels)

  Rapportage Pilot 2023 - Studentenwelzijn is van iedereen.

  Intentieverklaring VN -verdrag voor inclusiever onderwijs - ECIO

  Actieplan 2.0 – pdf met 5 kernthema’s D&I gedeeld tijdens directeurenoverleg mei 2023.

  2022

  Lees de  publieksversie D&I inventarisatie en Plan van aanpak D&I 2022.
  Of verdiep je in de uitgebreide Whitepaper D&I.

  English version: Summary inventarisation and actionplan D&I RUAS 2022

  Intentieverklaring gendergelijkheid

  In februari 2022 keurde de hogeschool een intentieverklaring goed over de aanpak van gendergelijkheid.

  Lees de intentieverklaring gendergelijkheid van Hogeschool Rotterdam.

  2021

  Actieplan racisme

  Op 22 juni 2021 lanceerde de hogeschool het actieplan racisme

  Het totale actieplan omvat als leidraad acht hoofdthema's. Een aantal van deze thema's is inmiddels al gerealiseerd of geactiveerd. Lees de stand van zaken op hr.nl/nieuws.

  Vanaf de hogeschoolsite is ook een pdf van het actieplan te downloaden.